1398/10/07
13:58 ب.ظ
اجرای برج اصناف در 9 طبقه
کرمانشاه 1398/10/7 تاریخ گذشته
1398/07/10
13:54 ب.ظ
1398/07/04
11:15 ق.ظ
خرید سامانه هوشمند نظارت و بازرسی اصناف
تهران 1398/7/4 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
خرید یک عدد دستگاه دوربین عکاسی برند کانن
تهران 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/06/17
10:28 ق.ظ
امور حمل و نقل ایاب و ذهاب
البرز 1398/6/17 اعلام نشده
08:12 ق.ظ
انتخاب مجری نمایشگاهی جهت برگزاری نمایشگاه پاییزه
انتخاب مجری نمایشگاهی جهت برگزاری نمایشگاه پاییزه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/6/17 تاریخ گذشته
1398/05/06
11:00 ق.ظ
تهیه سامانه انتخاب نیروی متخصص فنی صنفی
فارس 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/02/17
09:06 ق.ظ
خدمات به روز رسانی شبکه های LAN و WAN و بروز رسانی زیرساخت های مجازی
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
خدمات به روز رسانی شبکه های LAN و WAN و بروز رسانی زیرساخت های مجازی
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
خدمات به روز رسانی شبکه های LAN و WAN و بروز رسانی زیرساخت های مجازی
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
1397/11/24
16:48 ب.ظ
گزینش مجر واجد شرایط جهت برگزاری نمایشگاه بهاره سال 98 در اسفند ماه سال جاری
گزینش مجر واجد شرایط جهت برگزاری نمایشگاه بهاره سال 98 در اسفند ماه سال جاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/11/24 تاریخ گذشته