1397/11/30
14:20 ب.ظ
خرید ست ورزشی پارکی
خرید ست ورزشی پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/11/30 مهلت دار
12:07 ب.ظ
خرید مبلمان شهر : صندلی سنگی سه نفره -بلارد سنگی
خرید مبلمان شهر : صندلی سنگی سه نفره -بلارد سنگی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/30 اعلام نشده
10:37 ق.ظ
خرید تعداد 20 عدد سطل زباله شهری پلی اتیلن 240 لیتری و 240 عدد چرخ
خرید تعداد 20 عدد سطل زباله شهری پلی اتیلن 240 لیتری و 240 عدد چرخ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/11/30 مهلت دار
10:11 ق.ظ
دوازه و میله والیبال
دوازه و میله والیبال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سيستان و بلوچستان 1397/11/30 مهلت دار
09:19 ق.ظ
تهیه مجموعه بازی پلی اتیلن  در مجتمع
تهیه مجموعه بازی پلی اتیلن در مجتمع... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/30 مهلت دار
09:04 ق.ظ
90 عدد گل نقره با پوشش شیشه ای
90 عدد گل نقره با پوشش شیشه ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/11/30 مهلت دار
07:42 ق.ظ
بازسازی یک قطعه زمین چمن
بازسازی یک قطعه زمین چمن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
18:43 ب.ظ
خرید مخازن مکانیزهاسیون 1250 لیتری
خرید مخازن مکانیزهاسیون 1250 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/29 اعلام نشده
18:02 ب.ظ
اصلاح زیرسازی تهیه حمل نصب و اجرای پوشش پلی اورتان
اصلاح زیرسازی تهیه حمل نصب و اجرای پوشش پلی اورتان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/11/29 مهلت دار
17:40 ب.ظ
خرید حمل نصب راه اندازی تجهیزات ورزشی استادیوم 5000 نفری
خرید حمل نصب راه اندازی تجهیزات ورزشی استادیوم 5000 نفری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/11/29 تاریخ گذشته
17:40 ب.ظ
خرید حمل و نصب 50 عدد لاکر جهت استادیوم
خرید حمل و نصب 50 عدد لاکر جهت استادیوم... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/11/29 تاریخ گذشته
15:59 ب.ظ
تجهیز سالن تیراندازی مجموعه وزرشی گل گهر
تجهیز سالن تیراندازی مجموعه وزرشی گل گهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
15:43 ب.ظ
تکمیل و تجهیز پارک جهان کودک
تکمیل و تجهیز پارک جهان کودک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1397/11/29 مهلت دار
11:52 ق.ظ
خرید اقلام شامل : صندلی پارکی -سطل زباله پارکی -میز شطرنج بتنی
خرید اقلام شامل : صندلی پارکی -سطل زباله پارکی -میز شطرنج بتنی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/29 مهلت دار
11:52 ق.ظ
تهیه حمل نصب چمن مصنوعی
تهیه حمل نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/29 اعلام نشده
11:51 ق.ظ
خرید اقلم مجموعه بازی کودکان - ست ورزشی- کفپوش
خرید اقلم مجموعه بازی کودکان - ست ورزشی- کفپوش... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/29 مهلت دار
09:47 ق.ظ
سرمایه گذار - اجرای سامانه پارکومتر هوشمند
سرمایه گذار - اجرای سامانه پارکومتر هوشمند... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
18:04 ب.ظ
خرید و نصب فلاور باکس
خرید و نصب فلاور باکس... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1397/11/28 مهلت دار
17:55 ب.ظ
چمن مصنوعی سبز زمین فوتبال عرض 2 متر مدل
چمن مصنوعی سبز زمین فوتبال عرض 2 متر مدل... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1397/11/28 مهلت دار
13:10 ب.ظ
اصلاح زیرسازی و تهیه و حمل و نصب و اجرای پوشش پلی اورتان پیس اسکیت
اصلاح زیرسازی و تهیه و حمل و نصب و اجرای پوشش پلی اورتان پیس اسکیت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/11/28 مهلت دار
12:56 ب.ظ
گرمکن و شلوار ورزشی جنس استرج فری سایز
گرمکن و شلوار ورزشی جنس استرج فری سایز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
12:27 ب.ظ
خرید و نصب المانهای مناسبتی سطح شهر
خرید و نصب المانهای مناسبتی سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/28 اعلام نشده
12:01 ب.ظ
خرید گیره های پارک دوچرخه جهت ایستگاههای دوچرخه شهر
خرید گیره های پارک دوچرخه جهت ایستگاههای دوچرخه شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
19:38 ب.ظ
خرید کفپوش ورزشی پلی یورتان
خرید کفپوش ورزشی پلی یورتان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/11/27 مهلت دار
13:46 ب.ظ
خرید حمل و نصب لاکر بازیکنان و داوران در خطوط پروژه استادیوم 5000 نفری
خرید حمل و نصب لاکر بازیکنان و داوران در خطوط پروژه استادیوم 5000 نفری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1397/11/27 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
ساخت و نصب نیمکت و سطل زباله جهت سطح شهر
ساخت و نصب نیمکت و سطل زباله جهت سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/27 مهلت دار
13:22 ب.ظ
خرید و نصب صندلی های تماشاچیان در خصوص پروژه مجموعه ورزشی خشت
خرید و نصب صندلی های تماشاچیان در خصوص پروژه مجموعه ورزشی خشت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/27 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
خرید لباس ورزشی برای پرسنل شهرداری
خرید لباس ورزشی برای پرسنل شهرداری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/26
09:40 ق.ظ
فوتبال دستی مدل GS-ST-1066ابعاد 144*76 سانتی متر
فوتبال دستی مدل GS-ST-1066ابعاد 144*76 سانتی متر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
16:13 ب.ظ
واگذاری پروژه در 6 ردیف شامل : 1- سالن ورزشی دارک
واگذاری پروژه در 6 ردیف شامل : 1- سالن ورزشی دارک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/11/25 تاریخ گذشته
15:42 ب.ظ
اجرای فنی مسابقات فکری مرحله شهری داوری و نظات بر اجرا
اجرای فنی مسابقات فکری مرحله شهری داوری و نظات بر اجرا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/25 اعلام نشده
15:32 ب.ظ
تهیه و نصب چمنهای مصنوعی سطح استان -
تهیه و نصب چمنهای مصنوعی سطح استان -... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/11/25 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
تهیه و نصب چمن های مصنوعی -
تهیه و نصب چمن های مصنوعی -... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/11/25 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی سطح استان
تهیه و نصب چمن مصنوعی سطح استان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/11/25 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
ساخت و نصب نیمکت و سطل زباله سطح شهر
ساخت و نصب نیمکت و سطل زباله سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/25 اعلام نشده
1397/11/24
19:32 ب.ظ
دروازه ثابت فوتبال الومینیومی
دروازه ثابت فوتبال الومینیومی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/11/24 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/24 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
واگذاری سالن ورزشی
واگذاری سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
14:31 ب.ظ
خرید تجهیزات دکوراتیو  -  سطح منطقه
خرید تجهیزات دکوراتیو - سطح منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/23 اعلام نشده
12:03 ب.ظ
اجرای عملیات مبلمان پیاده راه شرقی
اجرای عملیات مبلمان پیاده راه شرقی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/23 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
خرید و نصب ابنمای موزیکال در پارک گردشگری شهر
خرید و نصب ابنمای موزیکال در پارک گردشگری شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1397/11/23 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
خرید اقلام ست ارتفاع و تجهیزات انفرادی و لوازم و تجهیزات ابرسانی
خرید اقلام ست ارتفاع و تجهیزات انفرادی و لوازم و تجهیزات ابرسانی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1397/11/23 مهلت دار
11:38 ق.ظ
خرید اقلام ست ارتفاع و تجهیزات انفرادی و لوازم و تجهیزات ابرسانی
خرید اقلام ست ارتفاع و تجهیزات انفرادی و لوازم و تجهیزات ابرسانی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1397/11/23 مهلت دار
10:42 ق.ظ
پروژه خرید ست ورزشی14 تیکه جهت پارکهای سطح شهر
پروژه خرید ست ورزشی14 تیکه جهت پارکهای سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
پروژه خرید ست ورزشی14 تیکه جهت پارکهای سطح شهر
پروژه خرید ست ورزشی14 تیکه جهت پارکهای سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
انجام 6ردیف پروژه شامل: 1- سالن ورزشی
انجام 6ردیف پروژه شامل: 1- سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/21
08:26 ق.ظ
خرید 400 دستگاه مخزن گالوانیزه
خرید 400 دستگاه مخزن گالوانیزه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/11/21 مهلت دار
1397/11/18
13:13 ب.ظ
اجرای پروژه خرید المان میدان
اجرای پروژه خرید المان میدان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/18 اعلام نشده
09:56 ق.ظ
الاچیق4*4 همراه با میز وسط
الاچیق4*4 همراه با میز وسط... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1397/11/18 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
خرید حمل تخلیه نصب صندلی تماشاچیان استادیوم
خرید حمل تخلیه نصب صندلی تماشاچیان استادیوم... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/11/18 تاریخ گذشته