1398/09/23
14:09 ب.ظ
سرویس و تعمیر تجهیزات ورزشی
سرویس و تعمیر تجهیزات ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
گلستان 1398/9/23 مهلت دار
13:27 ب.ظ
عملیات تهیه و تحویل مخازن فلزی1100 لیتری مکانیزه
عملیات تهیه و تحویل مخازن فلزی1100 لیتری مکانیزه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/23 اعلام نشده
11:54 ق.ظ
انجام فعالیت های ورزشی بدن سازی
انجام فعالیت های ورزشی بدن سازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/21
13:38 ب.ظ
طرح المان 7 تیر ارتفاع 12 متر
طرح المان 7 تیر ارتفاع 12 متر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/9/21 مهلت دار
13:35 ب.ظ
7 دستگاه تخته وایت برد مغناطیسی اسا برد مدل الفا
7 دستگاه تخته وایت برد مغناطیسی اسا برد مدل الفا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/9/21 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
تعمیر و نگهداری سالیانه دستگاهای بدنسازی سطح منطقه 5
تعمیر و نگهداری سالیانه دستگاهای بدنسازی سطح منطقه 5... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/9/21 اعلام نشده
11:07 ق.ظ
تجهیز مبلمان شهری مجموعه بازی پلی اتیلن و تور و صخره و صخره نوردی و تاب و الکلنگ و کفپوش و سطل زباله و صندلی جهت پارکها و میادین
فارس 1398/9/21 اعلام نشده
1398/09/20
19:22 ب.ظ
گلدان سنگ مصنوعی به ابعاد عرض 50 سانتی متر و طول
گلدان سنگ مصنوعی به ابعاد عرض 50 سانتی متر و طول... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/9/20 مهلت دار
19:11 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی
تهیه و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
تهیه نصب چمن مصنوعی محمداباد
تهیه نصب چمن مصنوعی محمداباد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
تهیه نصب چمن مصنوعی
تهیه نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/9/20 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
ساخت 72 عدد تابلو شهدا روی دیوار وادی
ساخت 72 عدد تابلو شهدا روی دیوار وادی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
گيلان 1398/9/20 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
استفاده از استخر برای کارکنان فرودگاه 31 نفر
استفاده از استخر برای کارکنان فرودگاه 31 نفر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مازندران 1398/9/20 تاریخ گذشته
15:20 ب.ظ
مدال ورزشی فلزی در سه رنگ
مدال ورزشی فلزی در سه رنگ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/9/20 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
خرید اقلام گیاهی
خرید اقلام گیاهی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
14:58 ب.ظ
خرید مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری موردنیاز شهرداری
خرید مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری موردنیاز شهرداری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
14:16 ب.ظ
نصب ضربه گیر با فوم دیوارهای داخل سالن ورزشی
نصب ضربه گیر با فوم دیوارهای داخل سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/9/20 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
تجهیز فرهنگسرای فاز 2 بهشت
تجهیز فرهنگسرای فاز 2 بهشت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/20 مهلت دار
13:13 ب.ظ
تجهیز فرهنگسرای فاز
تجهیز فرهنگسرای فاز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/20 مهلت دار
12:22 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی
تهیه و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
خرید نیمکت طرح دلفین
خرید نیمکت طرح دلفین... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/9/20 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
بازپیرایی و نقاشی دیواری روی دیوارهای سطح شهر و خرید لوازم ست ورزشی بدنسازی و بازی پلی اتیلن و کفپوش لاستیکی
تهران 1398/9/20 مهلت دار
09:55 ق.ظ
خرید تجهیزات و تاسیسات شهری و فضای عمومی
خرید تجهیزات و تاسیسات شهری و فضای عمومی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
19:42 ب.ظ
فعالیت ورزشی بدن سازی
فعالیت ورزشی بدن سازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/19 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
تهیه نصب کفپوش در سوله ورزشی در مرکز انتقال نفت
تهیه نصب کفپوش در سوله ورزشی در مرکز انتقال نفت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/19 مهلت دار
12:46 ب.ظ
خرید تجهیزات بازی کودکان و روشنایی
خرید تجهیزات بازی کودکان و روشنایی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
19:25 ب.ظ
چمن مصنوعی مساحت 800 مترمربع
چمن مصنوعی مساحت 800 مترمربع... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
سطل زباله محوطه دو قلو طرح تفککی زباله سبز رنگ
سطل زباله محوطه دو قلو طرح تفککی زباله سبز رنگ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1398/9/18 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
واگذاری نگهداری فضای سبز ناحیه
واگذاری نگهداری فضای سبز ناحیه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/18 اعلام نشده
14:04 ب.ظ
مجموعه بازی سرسره تخت و موج دار
مجموعه بازی سرسره تخت و موج دار... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/9/18 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
صفحات ست وزنه برداری الیکو
صفحات ست وزنه برداری الیکو... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
امور خدماتی منجیان غریق استخر
امور خدماتی منجیان غریق استخر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/9/18 مهلت دار
13:36 ب.ظ
خرید کالاهای ورزشی
خرید کالاهای ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
تجهیزات شنا
تجهیزات شنا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
لوازم ورزشی بدنسازی
لوازم ورزشی بدنسازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
باشگاه بدنسازی در 2 سانس متفاوت جهت
باشگاه بدنسازی در 2 سانس متفاوت جهت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:44 ب.ظ
تاب فلزی پارکی ایستاده رنگ الکترواستاتیکی کوره ای
تاب فلزی پارکی ایستاده رنگ الکترواستاتیکی کوره ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
19:33 ب.ظ
تجهیزات ورزشی
تجهیزات ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی اسلامیه
تهیه و نصب چمن مصنوعی اسلامیه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی
تهیه و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی
تهیه و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/9/17 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
خرید مخازن زباله شهری
خرید مخازن زباله شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/17 مهلت دار
14:03 ب.ظ
خرید کالاهای ورزشی
خرید کالاهای ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز و المان های پارکی و شهری
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز و المان های پارکی و شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/17 اعلام نشده
12:32 ب.ظ
کفپوش ویژه زمینهای روباز ورزشی
کفپوش ویژه زمینهای روباز ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
تجهیزات ورزشی
تجهیزات ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/9/17 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
خرید مجموعه لوازم ورزشی
خرید مجموعه لوازم ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
19:26 ب.ظ
500 مترمربع کفپوش گرانولی ضخامت 25 م م
500 مترمربع کفپوش گرانولی ضخامت 25 م م... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
خرید وسایل ورزشی بازیهای بومی و محلی
خرید وسایل ورزشی بازیهای بومی و محلی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
1026 قطعه بلیط استخر برای کارکنان
1026 قطعه بلیط استخر برای کارکنان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1398/9/16 تاریخ گذشته