1398/05/31
12:21 ب.ظ
خرید بند تی ار ایکس تعداد 15 عدد
خرید بند تی ار ایکس تعداد 15 عدد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/5/31 مهلت دار
11:51 ق.ظ
چرخ بین 120 لیتری
چرخ بین 120 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
19:19 ب.ظ
نیمکت ذخیره سه نفره سایه بان دار جهت زمین چمن
نیمکت ذخیره سه نفره سایه بان دار جهت زمین چمن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1398/5/30 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
چمن مصنوعی سوپر مونو فیلامنت
چمن مصنوعی سوپر مونو فیلامنت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
20:08 ب.ظ
مجموعه بازی پلی اتیلن
مجموعه بازی پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
پکیچ تجهیزات صخره نوردی
پکیچ تجهیزات صخره نوردی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
10:09 ق.ظ
مربی دارت جهت کارکنان وزارت بهداشت
مربی دارت جهت کارکنان وزارت بهداشت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
مربی شنا اقایان جهت کارکنان
مربی شنا اقایان جهت کارکنان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
مربی شنا بانوان جهت کارکنان وزارت بهداشت 70 جلسه
مربی شنا بانوان جهت کارکنان وزارت بهداشت 70 جلسه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
مربی والیبال بانوان
مربی والیبال بانوان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
مربی والیبال اقایان جهت کارکنان  وزارت بهداشت 70 جلسه
مربی والیبال اقایان جهت کارکنان وزارت بهداشت 70 جلسه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
مربی فوتسال اقایان جهت کارکنان وزارت  بهداشت
مربی فوتسال اقایان جهت کارکنان وزارت بهداشت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
خرید 4 عدد الاچیق پیش ساخته بتنی با کف چهار ضلعی
خرید 4 عدد الاچیق پیش ساخته بتنی با کف چهار ضلعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
11:57 ق.ظ
وسایل ورزشی به تعداد 120 قلم
وسایل ورزشی به تعداد 120 قلم... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1398/5/27 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
المانهای ورودی خروجی و اطراف باغچه درب وورودی بندر
المانهای ورودی خروجی و اطراف باغچه درب وورودی بندر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/5/27 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
اجرای لوله گذاری انتقال اب کمربند سبز
اجرای لوله گذاری انتقال اب کمربند سبز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/26
19:13 ب.ظ
تهیه و حمل و نصب صندلیهای تماشاچیان استادیوم 5000 نفری
تهیه و حمل و نصب صندلیهای تماشاچیان استادیوم 5000 نفری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مازندران 1398/5/26 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
پروژه ها شامل : اجرای عملیات طراحی تهیه و نصب بوم بنر  در سطح محدوده
پروژه ها شامل : اجرای عملیات طراحی تهیه و نصب بوم بنر در سطح محدوده... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/26 اعلام نشده
13:45 ب.ظ
پروژه ها شامل :نگهداری درختان خیابان
پروژه ها شامل :نگهداری درختان خیابان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/26 اعلام نشده
12:44 ب.ظ
خرید اقلام مورد نیاز پارک بانوان
خرید اقلام مورد نیاز پارک بانوان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
خرید مخزن  زباله مورد نیاز
خرید مخزن زباله مورد نیاز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
تجهیزات ورزشی
تجهیزات ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
18:45 ب.ظ
سطل زباله پارکی اهنی مدل هما
سطل زباله پارکی اهنی مدل هما... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/5/24 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
1 دستگاه مجموعه بازی پارکی پلی اتیلن
1 دستگاه مجموعه بازی پارکی پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
المان پدر از نوع فایبرگلاس
المان پدر از نوع فایبرگلاس... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/5/24 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
خرید مجموعه بازی کودکان
خرید مجموعه بازی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1398/5/24 مهلت دار
1398/05/23
19:43 ب.ظ
خرید مخزن زباله 660 لیتری
خرید مخزن زباله 660 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:28 ب.ظ
مخزن گالوانیزه 770 لیتری
مخزن گالوانیزه 770 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/5/23 مهلت دار
14:25 ب.ظ
سرویس و بازدید دستگاه های بدنسازی 50 سرویس
سرویس و بازدید دستگاه های بدنسازی 50 سرویس... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
مربی بدنسازی بانوان
مربی بدنسازی بانوان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
مربی تنیس جهت بانوان برای 80 جلسه وزارت بهداشت
مربی تنیس جهت بانوان برای 80 جلسه وزارت بهداشت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
نیمکت تاشو تماشاچی و نیمکت ذخیره بازیکنان
نیمکت تاشو تماشاچی و نیمکت ذخیره بازیکنان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
طرح راه اندازی لوازم بازی کودکان و واگذاری پیست اسکیت و نگهداری پارک ریبوار به صورت جامع
طرح راه اندازی لوازم بازی کودکان و واگذاری پیست اسکیت و نگهداری پارک ریبوار به صورت جامع... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:45 ب.ظ
تعمیر و نگهداری از تاسیسات پارک ها و مبلمان شهری موجود ر سطح
تعمیر و نگهداری از تاسیسات پارک ها و مبلمان شهری موجود ر سطح... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/5/22 مهلت دار
14:23 ب.ظ
خرید لوازم بازی تکی و مجموعه کودکان
خرید لوازم بازی تکی و مجموعه کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/22 اعلام نشده
14:23 ب.ظ
عملیات خرید مخازن 1100 لیتری فلزی
عملیات خرید مخازن 1100 لیتری فلزی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/22 اعلام نشده
13:48 ب.ظ
مربی ورزش والیبال برای اقایان
مربی ورزش والیبال برای اقایان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
ساماندهی سالنهای ورزشی  - تعویض کفپوش و رنگ امیزی
ساماندهی سالنهای ورزشی - تعویض کفپوش و رنگ امیزی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مازندران 1398/5/22 اعلام نشده
11:30 ق.ظ
خرید مخزن های زباله موردنیاز
خرید مخزن های زباله موردنیاز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
تیر دروازه
تیر دروازه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/5/22 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری معکب ورق2 میل  بدون درب
مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری معکب ورق2 میل بدون درب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
خرید : نصب نیمکت و سطل زباله فلزی -نصب و وسایل ورزشی بوستان های منطقه
خرید : نصب نیمکت و سطل زباله فلزی -نصب و وسایل ورزشی بوستان های منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/22 اعلام نشده
08:06 ق.ظ
سرمایه گذاری -- پروژه المانهای هوشمند شهری
سرمایه گذاری -- پروژه المانهای هوشمند شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/5/22 اعلام نشده
07:45 ق.ظ
انجام خدمات موردنیاز امور ورزش
انجام خدمات موردنیاز امور ورزش... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/5/22 مهلت دار
1398/05/20
18:38 ب.ظ
250 عدد سطل زباله پارکی فلزی - چوبی 40 لیتری
250 عدد سطل زباله پارکی فلزی - چوبی 40 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
چمن مصنوعی گز بلند
چمن مصنوعی گز بلند... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
دوچرخه تک سرعته ساده
دوچرخه تک سرعته ساده... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
کفپوش سالن
کفپوش سالن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سيستان و بلوچستان 1398/5/20 تاریخ گذشته