1397/12/01
11:38 ق.ظ
نصب 5000 فقره کنتور و گلاتر درسطح منطقه
خوزستان 1397/12/1 اعلام نشده
11:36 ق.ظ
11:36 ق.ظ
11:35 ق.ظ
تعداد 1500 کند کننده خوردگی محلول در اب
خوزستان 1397/12/1 اعلام نشده
11:34 ق.ظ
خدمات جمع اوری 800 شیرپیاده رو در سطح اداره
خوزستان 1397/12/1 اعلام نشده
11:32 ق.ظ
خرید اقلام در 7 ردیف شامل: تتراکلرو اتیلن و LINE PIPE و سیلندر هیدروژن و ...
خوزستان 1397/12/1 اعلام نشده
11:31 ق.ظ
پکیج افزایه های اسیدی مشتعمل بر 11 قلم  و 2032 بشکه
خوزستان 1397/12/1 اعلام نشده
10:28 ق.ظ
طراحی شبکه گاز نواحی صنعتی
طراحی شبکه گاز نواحی صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1397/12/1 مهلت دار
10:28 ق.ظ
طراحی شبکه گاز نواحی صنعتی
طراحی شبکه گاز نواحی صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1397/12/1 مهلت دار
08:16 ق.ظ
پروژه گازرسانی به روستاهای
پروژه گازرسانی به روستاهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1397/12/1 مهلت دار
07:39 ق.ظ
خرید ایستگاه های گازرسانی
خرید ایستگاه های گازرسانی... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1397/12/1 مهلت دار
1397/11/30
19:03 ب.ظ
خرید فرم پرمیت ساخت شرکت های ایرانی
بوشهر 1397/11/30 مهلت دار
16:38 ب.ظ
انجام و تکمیل عملیات های تلکام ابگیر
بوشهر 1397/11/30 اعلام نشده
16:35 ب.ظ
خرید LED MARINELANTERN
خرید LED MARINELANTERN... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/11/30 اعلام نشده
16:01 ب.ظ
LINE PIPE CS ,SEAMLESS,BEVELLED END 5L GRAD X52 ,PSL2  NACE STANDARD  MR 01 75
کرمانشاه 1397/11/30 اعلام نشده
15:36 ب.ظ
الکترو پمپ تزریق گلایکول
الکترو پمپ تزریق گلایکول... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/30 مهلت دار
14:44 ب.ظ
طراحی شبکه گاز نواحی صنعتی
طراحی شبکه گاز نواحی صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1397/11/30 مهلت دار
14:44 ب.ظ
طراحی شبکه گاز نواحی صنعتی
طراحی شبکه گاز نواحی صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1397/11/30 مهلت دار
14:36 ب.ظ
نصب 1700 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن پراکنده
فارس 1397/11/30 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
طرح خط لوله انتقال نفت خام
طرح خط لوله انتقال نفت خام... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/11/30 اعلام نشده
13:05 ب.ظ
عملیات باقیمانده و برق رسانی چهار مورد ایستگاه حفاظت کاتدی
مركزي 1397/11/30 مهلت دار
12:22 ب.ظ
ساخت قطعات پمپ PERONI
ساخت قطعات پمپ PERONI... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/11/30 مهلت دار
12:21 ب.ظ
ساخت کاور مخزن
ساخت کاور مخزن... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/11/30 مهلت دار
12:20 ب.ظ
خرید تریستور
خرید تریستور... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/11/30 اعلام نشده
12:20 ب.ظ
خرید  dresser rand
خرید dresser rand... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/11/30 مهلت دار
12:20 ب.ظ
خرید FLEXIB HOSE
خرید FLEXIB HOSE... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/11/30 مهلت دار
12:18 ب.ظ
واگذاری رنگ امیزی اگزاست و فیلتر هوای تاسیسات تقویت
گيلان 1397/11/30 مهلت دار
12:16 ب.ظ
واگذاری رنگ امیزی اگزاست و فیلتر هوای تاسیسات تقویت
گيلان 1397/11/30 مهلت دار
12:14 ب.ظ
خدمات کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری
گيلان 1397/11/30 مهلت دار
12:14 ب.ظ
خدمات کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری
گيلان 1397/11/30 مهلت دار
11:34 ق.ظ
جمع اوری بخارات متصاعد شده از سیستمهای احیا گلایکول EPC
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/30 اعلام نشده
11:20 ق.ظ
خرید  topanol a
خرید topanol a... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/11/30 اعلام نشده
11:20 ق.ظ
خرید تصحیح کننده- تجدید
خرید تصحیح کننده- تجدید... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1397/11/30 مهلت دار
11:19 ق.ظ
خرید  meeco waterboy lp2 f3260
خرید meeco waterboy lp2 f3260... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/11/30 اعلام نشده
11:17 ق.ظ
خرید  u- tube
خرید u- tube... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/11/30 اعلام نشده
11:16 ق.ظ
خرید RIBBON CMYK FARGOO
خرید RIBBON CMYK FARGOO... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/11/30 اعلام نشده
11:16 ق.ظ
خرید ANTI ICING
خرید ANTI ICING... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/11/30 اعلام نشده
11:16 ق.ظ
خرید compiete set of posistive displacement meter برای مسیر نفت کوره
اصفهان 1397/11/30 اعلام نشده
11:16 ق.ظ
خرید ایستگاههای گازرسانی به صنایع سری 3
البرز 1397/11/30 مهلت دار
11:15 ق.ظ
خرید ایستگاه های گازرسانی
خرید ایستگاه های گازرسانی... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1397/11/30 مهلت دار
11:12 ق.ظ
اجرای شبکه گذاری فولادی 2 الی 6 اینچی مناطق 2و4و5
اصفهان 1397/11/30 اعلام نشده
11:11 ق.ظ
پروژه گازرسانی به روستاهای
پروژه گازرسانی به روستاهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1397/11/30 مهلت دار
10:47 ق.ظ
نصب علمک گاز و اجرتی شبکه گاز واحد های تجاری
قم 1397/11/30 اعلام نشده
10:47 ق.ظ
تهیه  مصالح و اجرای حفرات خالی و انشعابات سطح شهرستانهای
قزوين 1397/11/30 مهلت دار
10:39 ق.ظ
نصب 750 فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده به روش تامین
فارس 1397/11/30 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
20000لیتر گازروئیل
20000لیتر گازروئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/11/30 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
استانداردسازی جایگاه سی ان جی
استانداردسازی جایگاه سی ان جی... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/11/30 اعلام نشده
08:12 ق.ظ
انجام تعمیرات پیشگیرانه و کلی ادوات مکانیک و برق و ابزار دقیق شرکت
بوشهر 1397/11/30 اعلام نشده
08:12 ق.ظ
انجام تعمیرات پیشگیرانه و کلی ادوات مکانیک و برق و ابزار دقیق شرکت
بوشهر 1397/11/30 اعلام نشده