1398/05/28
19:52 ب.ظ
اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور زردویی
کرمانشاه 1398/5/28 اعلام نشده
18:57 ب.ظ
واگذاری خدمات نظارت بر اجرای پروژه گازرسانی و ساختمانی در سطح استان کردستان
کردستان 1398/5/28 اعلام نشده
18:43 ب.ظ
پروژه نصب 225 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده
فارس 1398/5/28 مهلت دار
18:19 ب.ظ
13:34 ب.ظ
گازرسانی به 17 مورد صنایع در شهر
همدان 1398/5/28 اعلام نشده
13:30 ب.ظ
ساخت و نصب 600 عدد انشعاب متمرکز در سطح ناحیه
مازندران 1398/5/28 مهلت دار
13:23 ب.ظ
lathemachine & milling machine
lathemachine & milling machine... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/28 اعلام نشده
12:56 ب.ظ
انتخاب مشاوره نظارت کارگاهی پروژه های شهرستان
گيلان 1398/5/28 مهلت دار
12:24 ب.ظ
خرید LEVEL SWITCH
خرید LEVEL SWITCH... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/28 اعلام نشده
12:11 ب.ظ
توسعه و مقاوم سازی24000 متر شبکه و نصب 450 فقره انشعاب
فارس 1398/5/28 مهلت دار
11:50 ق.ظ
پروژه خرید کنتور دیافراگمی ارتقا یافته G6
آذربايجان شرقي 1398/5/28 اعلام نشده
10:56 ق.ظ
تست و نشت یابی شبکه دفنی و علمکهای گاز فرودگاه
آذربايجان غربي 1398/5/28 مهلت دار
09:32 ق.ظ
خرید LINER HANGER 57
خرید LINER HANGER 57... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/28 اعلام نشده
09:32 ق.ظ
پروژه مقاوم سازی و بازسازی اسیب های ناشی از سیلاب
سمنان 1398/5/28 مهلت دار
09:30 ق.ظ
گازرسانی به روستاهای
گازرسانی به روستاهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1398/5/28 مهلت دار
09:26 ق.ظ
PLATE HEAT EXCHANGER AMINE
PLATE HEAT EXCHANGER AMINE... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/28 اعلام نشده
08:19 ق.ظ
ساخت و تحویل explosion proof locai lighting panel
بوشهر 1398/5/28 مهلت دار
08:17 ق.ظ
ساخت و تحویل explosion proof locai lighting panel
تهران 1398/5/28 مهلت دار
08:15 ق.ظ
انجام عملیات بازدید مسیر گاز داغ و تعمیرات توربین گازی GEF6
هرمزگان 1398/5/28 مهلت دار
08:11 ق.ظ
خرید تصحیح کننده الکترونیکی در دامنه های مختلف
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
08:00 ق.ظ
گازرسانی به روستاهای محور - اجرای شبکه پلی اتیلن و 150 مورد انشعاب روکار PC
کرمانشاه 1398/5/28 مهلت دار
07:58 ق.ظ
خرید روغن ترانسفورماتور
خرید روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/5/28 مهلت دار
07:56 ق.ظ
خرید روانکارهای صنعتی گریس و روغن در 9 ردیف
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
07:49 ق.ظ
DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGES
DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGES... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/28 اعلام نشده
07:34 ق.ظ
TRIMCOOLER
TRIMCOOLER... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
13:40 ب.ظ
واگذاری خدمات نظارت برامورت HSEپروژه های گازرسانی و فعالیت پیمانکاران
کردستان 1398/5/27 اعلام نشده
13:33 ب.ظ
انجام عملیات فعال سازی مجدد 200 تن کربن واحدهای شیرین سازی از
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
13:32 ب.ظ
خرید قطعات مربوط به P/F ELMAGO MOD 6032 EDDY CURRENT BRAKE
خوزستان 1398/5/27 اعلام نشده
13:29 ب.ظ
تامین P/F CAS COMPRESSOR SIEMENS
تامین P/F CAS COMPRESSOR SIEMENS... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
11:51 ق.ظ
SULPHUR & CHLORINE IN OIL ANALYZER
SULPHUR & CHLORINE IN OIL ANALYZER... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/27 اعلام نشده
11:48 ق.ظ
رنگ امیزی سطح بیرونی سقف و بدنه مخزن شماره 3 نفت و گاز و سقف مخازن شماره های
لرستان 1398/5/27 اعلام نشده
11:48 ق.ظ
ساخت و نصب 850 عدد انشعاب متمرکز وپراکنده و اجرای 1000 متر شبکه حفره خالی
مازندران 1398/5/27 مهلت دار
11:46 ق.ظ
توسعه و مقاوم سازی 24000 متر شبکه و نصب 450 فقره انشعاب فلزی پلی اتیلن
فارس 1398/5/27 مهلت دار
09:42 ق.ظ
اجرای گازرسانی به روستاهای
اجرای گازرسانی به روستاهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1398/5/27 مهلت دار
09:42 ق.ظ
اجرای عملیات گازرسانی به محور پیر
کرمانشاه 1398/5/27 مهلت دار
09:42 ق.ظ
بازسازی و مقاوم سازی نقاط اسیب دیده سیل
لرستان 1398/5/27 مهلت دار
09:37 ق.ظ
خرید wellhead & christmas tree eouipment
خرید wellhead & christmas tree eouipment... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/27 اعلام نشده
09:37 ق.ظ
خریدliner hahger 5 -7
خریدliner hahger 5 -7... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/27 اعلام نشده
08:24 ق.ظ
تهیه کلیه مصالح و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک لوله های فولادی
سيستان و بلوچستان 1398/5/27 مهلت دار
08:20 ق.ظ
اجرای گازرسانی به محور - اجرای شبکه پلی اتیلن و 150 مورد انشعاب روکار pc
کرمانشاه 1398/5/27 مهلت دار
08:09 ق.ظ
خرید TUBE BUNSLE
خرید TUBE BUNSLE... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/27 اعلام نشده
08:07 ق.ظ
خرید قطعات national drawworks
خرید قطعات national drawworks... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/27 اعلام نشده
08:06 ق.ظ
خرید 600 تن
خرید 600 تن... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/5/27 مهلت دار
08:03 ق.ظ
نصب 2000 فقره انشعاب پلی اتیلن محتمع و پراکنده در
فارس 1398/5/27 مهلت دار
07:49 ق.ظ
خرید قطعات مربوط به TUBING PIPES 5-1/2
خرید قطعات مربوط به TUBING PIPES 5-1/2... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/27 اعلام نشده
06:57 ق.ظ
1398/05/26
19:01 ب.ظ
پروژه خرید کنتور دیافراگمی ارتقا یافته C6
آذربايجان شرقي 1398/5/26 اعلام نشده
14:06 ب.ظ
خرید قطعات OIL WELL TRIPLEX MUD PUMP و AIR HOIST 6CYL
خوزستان 1398/5/26 اعلام نشده