1397/09/28
14:07 ب.ظ
تعمیرات اساسی و نوسازی سیستم های تهویه سکوهای
هرمزگان 1397/9/28 اعلام نشده
12:51 ب.ظ
اجرای شبکه توزیع و انشعاب گاز
اجرای شبکه توزیع و انشعاب گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان شمالي 1397/9/28 مهلت دار
11:59 ق.ظ
اجرای کامل عملیات ساخت و نصب انشعابات فولادی و پلی اتیلن و پلی فولادی
اصفهان 1397/9/28 مهلت دار
11:58 ق.ظ
خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه
اصفهان 1397/9/28 مهلت دار
11:57 ق.ظ
ساخت و نصب انشعابات فولادی و پلی اتیلنی و پلی فولادی
اصفهان 1397/9/28 مهلت دار
11:40 ق.ظ
اجرای عملیات گازرسانی شامل 10012 متر شبکه پلی اتیلن و82 عدد انشعاب روکار
کرمانشاه 1397/9/28 مهلت دار
11:32 ق.ظ
نصب کنتور و رگلاتور در سطح نواحی گازرسانی
خراسان رضوي 1397/9/28 مهلت دار
09:38 ق.ظ
خرید 6 قلم دستگاه کارگاهی سنگین
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/28 اعلام نشده
08:38 ق.ظ
واگذاری خدمات پشتیبانی نواحی
واگذاری خدمات پشتیبانی نواحی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/9/28 مهلت دار
08:37 ق.ظ
واگذاری خدمات پشتیبانی نواحی
واگذاری خدمات پشتیبانی نواحی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/9/28 مهلت دار
08:33 ق.ظ
25 کیلومتر شبکه گذاری و نصب 450 انشعاب پراکنده شهری و روستایی
خوزستان 1397/9/28 اعلام نشده
08:29 ق.ظ
15 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده و نصب 110 انشعاب شهری  روستایی  و مرغداریهای شهر
خوزستان 1397/9/28 اعلام نشده
08:25 ق.ظ
اجرای خط انتقال جدید تلمبه خانه
خوزستان 1397/9/28 اعلام نشده
08:24 ق.ظ
خرید 400 بشکه گرایل 140و90
خرید 400 بشکه گرایل 140و90... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/9/28 مهلت دار
08:24 ق.ظ
خرید 400 بشکه گرایل 140و 90
خرید 400 بشکه گرایل 140و 90... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/9/28 مهلت دار
08:24 ق.ظ
خرید 200 بشکه روغن ایروشل 560
خرید 200 بشکه روغن ایروشل 560... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/9/28 مهلت دار
08:23 ق.ظ
گازرسانی به روستاهای
گازرسانی به روستاهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/9/28 مهلت دار
08:20 ق.ظ
اجرای عملیات لوله گذاری و پلی اتیلن در اقطار مختلف جهت گازرسانی
تهران 1397/9/28 مهلت دار
08:20 ق.ظ
عیب یابی و رفع عیوب پوشش خطوط شبکه و انشعاب سابزونهای 131D 117B 115B
تهران 1397/9/28 مهلت دار
08:18 ق.ظ
اجرای 6 کیلومتر لوله گذاری در سطح محدوده گازرسانی
اصفهان 1397/9/28 مهلت دار
08:05 ق.ظ
خرید 30 پکیج نشت بند مکانیکی تلمبه های نفت نمکی عمودی افقی تفکیک گرهای سرچاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/28 اعلام نشده
1397/09/27
19:15 ب.ظ
پروژه احداث شبکه توزیع خط تغذیه ایستگاه های تقلیل فشار TBS و سیستم
آذربايجان غربي 1397/9/27 اعلام نشده
16:26 ب.ظ
خرید گریس پمپ
خرید گریس پمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/27 مهلت دار
16:19 ب.ظ
انجام خدمات نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز
سمنان 1397/9/27 اعلام نشده
13:36 ب.ظ
مجموعه قطعات یدکی ایستگاه تقلیل فشار گاز
يزد 1397/9/27 مهلت دار
12:11 ب.ظ
اجرای عملیات گازرسانی به محور
اجرای عملیات گازرسانی به محور... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/9/27 مهلت دار
11:56 ق.ظ
اجرای عملیات ساقه بلند کرد شیرهای حوضچه ای
يزد 1397/9/27 اعلام نشده
11:52 ق.ظ
خرید WIRE LINE UNIT
خرید WIRE LINE UNIT... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/9/27 اعلام نشده
11:49 ق.ظ
خرید  FINNED TUBES FOR
خرید FINNED TUBES FOR... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/9/27 اعلام نشده
11:49 ق.ظ
خرید SHEET
خرید SHEET... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/9/27 اعلام نشده
11:47 ق.ظ
خرید PIPE
خرید PIPE... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/9/27 اعلام نشده
11:45 ق.ظ
خرید GALVANIZED STRUCTURAL STRAND CLASS A
خرید GALVANIZED STRUCTURAL STRAND CLASS A... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/9/27 اعلام نشده
11:33 ق.ظ
روغن ویسکوزیته 8 ردیف
روغن ویسکوزیته 8 ردیف... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/9/27 اعلام نشده
11:28 ق.ظ
رگلاتور فلنجی 250 مترمکعبی صنعتی
سمنان 1397/9/27 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
گاز مایع p.g نوع بسته بندی سیلندر فلزی 11 کیلو گرم
خراسان جنوبي 1397/9/27 مهلت دار
11:03 ق.ظ
روغن هیدرولیک صنعتی 400 لیتر
روغن هیدرولیک صنعتی 400 لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
لرستان 1397/9/27 مهلت دار
09:06 ق.ظ
اجرای عملیات ساقه بلند کردن شیرهای حوضچه ای و
يزد 1397/9/27 اعلام نشده
09:03 ق.ظ
واگذاری خدمات پشتیبانی ناحیه
واگذاری خدمات پشتیبانی ناحیه... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/9/27 مهلت دار
09:02 ق.ظ
اجرای سیستم لوله کشی تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و لوله کشی
کرمانشاه 1397/9/27 مهلت دار
09:01 ق.ظ
لایروبی تعدادی از مخازن محصولات
مركزي 1397/9/27 اعلام نشده
09:00 ق.ظ
اجرای عملیات گازرسانی به خط تغذیه نوسود و
کرمانشاه 1397/9/27 مهلت دار
09:00 ق.ظ
اجرای عملیات گازرسانی به روستا
کرمانشاه 1397/9/27 مهلت دار
08:55 ق.ظ
choke valve & hudraulic actuaator
choke valve & hudraulic actuaator... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/9/27 اعلام نشده
08:21 ق.ظ
اجرای کامل عملیات ساخت و نصب انشعابات فولادی و
اصفهان 1397/9/27 مهلت دار
08:21 ق.ظ
08:20 ق.ظ
خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات گازرسانی
اصفهان 1397/9/27 مهلت دار