1397/09/25
19:21 ب.ظ
حفاظت حراست و نگهداری سد
آذربايجان شرقي 1397/9/25 اعلام نشده
16:40 ب.ظ
مجتمع ابرسانی
گلستان 1397/9/25 مهلت دار
14:55 ب.ظ
خریدنصب راه اندازی و تعمیر و نگهداری موتور
گلستان 1397/9/25 مهلت دار
14:30 ب.ظ
لایروبی و مرمت قنوات
کرمان 1397/9/25 مهلت دار
14:29 ب.ظ
احداث استخر ذخیره اب دارستان ماهان
کرمان 1397/9/25 مهلت دار
14:28 ب.ظ
بازسازی و مرمت قنوات
کرمان 1397/9/25 مهلت دار
14:28 ب.ظ
بازسازی و نوسازی قنوات ریزش برداری
کرمان 1397/9/25 مهلت دار
14:23 ب.ظ
احداث خط انتقال اب
کرمان 1397/9/25 مهلت دار
14:22 ب.ظ
نظارت بر عملیات اجرایی قنوات
کرمان 1397/9/25 مهلت دار
14:22 ب.ظ
عملیات سنگی ملاتی در
کرمان 1397/9/25 مهلت دار
14:21 ب.ظ
عملیات سنگس ملاتی
کرمان 1397/9/25 مهلت دار
14:20 ب.ظ
بازسازی قنات گود حوض
کرمان 1397/9/25 مهلت دار
14:00 ب.ظ
رپرگذاری رودخانه
همدان 1397/9/25 مهلت دار
13:40 ب.ظ
اصلاح و مرمت بند خاکی روستای
مركزي 1397/9/25 مهلت دار
13:34 ب.ظ
مرمت بهسازی و لایروبی اببندان روستای
مازندران 1397/9/25 مهلت دار
13:32 ب.ظ
پروژه ابرسانی
مازندران 1397/9/25 مهلت دار
13:32 ب.ظ
پروژه ابرسانی
مازندران 1397/9/25 مهلت دار
13:13 ب.ظ
حفر کانال و لوله گذاری --
فارس 1397/9/25 مهلت دار
13:09 ب.ظ
عملیات پمپاژ یک حلقه چاه به عمق حدود 320 متر
فارس 1397/9/25 مهلت دار
13:00 ب.ظ
کنتور 1/2 اینچ خانگی  مولتی جت خشک R160
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
مرمت قنات
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
12:22 ب.ظ
کنتور اب مولتی جت نیمه خشک سایز 2/1 1مدل  CD20
خراسان جنوبي 1397/9/25 مهلت دار
11:58 ق.ظ
تعمیر و نگهداری خدمات راهبری و مشترکین
کرمانشاه 1397/9/25 مهلت دار
11:38 ق.ظ
کنتور اب خانگی مولتی جت نیمه خشک سایز 2 اینچ
بوشهر 1397/9/25 مهلت دار
11:35 ق.ظ
11:34 ق.ظ
11:29 ق.ظ
خرید 8000 دستگاه کنتور 1/2 اینچ و 2000 دستگاه کنتور 3/4 اینچ
آذربايجان غربي 1397/9/25 اعلام نشده
11:28 ق.ظ
طرح اتصال چاه حاج الوان به مخازن روستاهای
اصفهان 1397/9/25 مهلت دار
10:24 ق.ظ
بهسازی و لوله کشی چشمه ایتمر
گلستان 1397/9/25 مهلت دار
10:24 ق.ظ
مجتمع ابرسانی
گلستان 1397/9/25 مهلت دار
10:22 ق.ظ
بهسازی چشمه
گلستان 1397/9/25 مهلت دار
10:20 ق.ظ
کنتور اب B3مدل M121سنجش کیفیت
قم 1397/9/25 مهلت دار
10:17 ق.ظ
احداث کانال سرداب روستای
فارس 1397/9/25 مهلت دار
10:06 ق.ظ
احداث کانال بتنی انتقال اب کشاورزی مقطع
سمنان 1397/9/25 مهلت دار
10:02 ق.ظ
احداث کانال ابیاری عمومی روستای
خوزستان 1397/9/25 مهلت دار
09:44 ق.ظ
09:38 ق.ظ
عملیات اجرایی شبکه های توزیع و خطوط انتقال اب
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 مهلت دار
09:38 ق.ظ
عملیات اجرایی شبکه های توزیع و خط انتقال اب مجتمع
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 مهلت دار
09:38 ق.ظ
ارزیابی کیفی مشاوران انجام خدمات نقشه برداری طرح ابرسانی
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 مهلت دار
09:32 ق.ظ
طرح ابرسانی روستای
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
09:10 ق.ظ
عملیات اجرای کانالیزاسیون قسمتی از رودخانه
آذربايجان شرقي 1397/9/25 اعلام نشده