1398/09/21
18:57 ب.ظ
شنیسل مرغ و ران مرغ بدون استخوان
تهران 1398/9/21 مهلت دار
18:53 ب.ظ
8500 کیلوگرم مرغ منجمد
خراسان رضوي 1398/9/21 مهلت دار
18:44 ب.ظ
برنج فجر مازندران
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
18:44 ب.ظ
مقدار 100 کیلو گوشت گوساله
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
18:43 ب.ظ
قند شکسته 10 یا 5 کیلویی درجه یک سفید
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
18:43 ب.ظ
گوشت فیله شده منحمد ماهی قزل الا 400 گرمی
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
18:43 ب.ظ
گوشت منجمد برزیلی
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
18:43 ب.ظ
رب گوجه فرنگی حلب 20 کیلویی
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
18:37 ب.ظ
ران و سینه 350 گرمی مرغ
خوزستان 1398/9/21 مهلت دار
18:36 ب.ظ
ماهی فیتوفاک
ماهی فیتوفاک... مواد غذایی
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
18:24 ب.ظ
تخم مرغ سالن بدون
همدان 1398/9/21 مهلت دار
18:20 ب.ظ
برنج سوپر باسمانی پاکستانی نوع بسته بندی کیسه وزن 10 کیلو ولت
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار
13:50 ب.ظ
مرغ منجمد تاریخ دار
خراسان رضوي 1398/9/21 مهلت دار
13:44 ب.ظ
نان عراقی روزانه 1000 عد د تحویل درب زندان
خراسان رضوي 1398/9/21 مهلت دار
13:41 ب.ظ
نان تنوری خراسانی با چونه 750 گرمی
خراسان رضوي 1398/9/21 مهلت دار
12:34 ب.ظ
خرید نان لواش موردنیاز زندان
همدان 1398/9/21 مهلت دار
12:26 ب.ظ
ماهی قزل الا
ماهی قزل الا... مواد غذایی
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
12:25 ب.ظ
دنبه منجمد گوسفند کارتن 15 کیلو گرم
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
12:21 ب.ظ
شنیسل سینه مرغ درجه یک
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
12:21 ب.ظ
شنیسل مرغ گرم
شنیسل مرغ گرم... مواد غذایی
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
12:21 ب.ظ
شنسیل سینه بوقلون
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
12:07 ب.ظ
800 کیلوگرم قند شکسته ممتاز چای500 گرنی گلستان دبش یا دوغزال100بسته
خراسان شمالي 1398/9/21 مهلت دار
07:36 ق.ظ
گوشت منجمد
گوشت منجمد... مواد غذایی
قزوين 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
19:48 ب.ظ
تن ماهی 180 گرمی اسان بازشو
آذربايجان شرقي 1398/9/20 مهلت دار
19:46 ب.ظ
کنسرو تن ماهی 180 گرم
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
19:43 ب.ظ
5500 تن گوشت منجمد سردست
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
19:42 ب.ظ
ماست 1200 کیلو گرم  فقط کم چرب پنیر 1680 کیلو گرم
خراسان رضوي 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:39 ب.ظ
خرید گوشت منجمد برزیلی سردست
آذربايجان شرقي 1398/9/20 مهلت دار
19:14 ب.ظ
خرید نان لواش زندان
همدان 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:12 ب.ظ
برنج پاکستانی
برنج پاکستانی... مواد غذایی
خراسان جنوبي 1398/9/20 مهلت دار
19:11 ب.ظ
گوشت منجمد
گوشت منجمد... مواد غذایی
لرستان 1398/9/20 مهلت دار
19:11 ب.ظ
مرغ منجمد کامل
مرغ منجمد کامل... مواد غذایی
لرستان 1398/9/20 مهلت دار
18:43 ب.ظ
مرغ منجمد
مرغ منجمد... مواد غذایی
اصفهان 1398/9/20 مهلت دار
18:34 ب.ظ
ماهی فیتوفاک
ماهی فیتوفاک... مواد غذایی
گيلان 1398/9/20 تاریخ گذشته
15:26 ب.ظ
گوشت گوساله سردست
يزد 1398/9/20 مهلت دار
15:22 ب.ظ
مرغ کامل گرم کیسه پلاستیکی 2 کیلو گرم
بوشهر 1398/9/20 مهلت دار
14:33 ب.ظ
برنج فجر مازندران کیسه 10 کیلو گرم
مركزي 1398/9/20 مهلت دار
14:31 ب.ظ
خرید برنج و روغن
خرید برنج و روغن... مواد غذایی
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
14:31 ب.ظ
برنج و روغن
برنج و روغن... مواد غذایی
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
14:31 ب.ظ
برنج و روغن هنرستان شریعتی
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
14:31 ب.ظ
برنج و روغن مدرسه رستگار
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
14:30 ب.ظ
تخم مرغ فله کارتنی
خراسان رضوي 1398/9/20 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
خرید روغن و برنج وکیلی 10
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
14:26 ب.ظ
برنج و روغن مورد نیاز نمونه حسینیان
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
14:25 ب.ظ
برنج و روغن نمونه محبی
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
14:25 ب.ظ
برنج و روغن نمونه محبی
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
14:25 ب.ظ
برنج و روغن هنرستان کشاورزی
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
14:25 ب.ظ
برنج و روغن هنرستان کشاورزی
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
14:22 ب.ظ
ران مرغ و شنسل مرغ و پاچین مرغ
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
14:20 ب.ظ
خرید برنج روغن
خرید برنج روغن... مواد غذایی
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار