1398/02/31
13:50 ب.ظ
خرید 70/000 تن سنگ سیلیس کلوخه ای
خرید 70/000 تن سنگ سیلیس کلوخه ای... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/31 مهلت دار
12:30 ب.ظ
خرید150/000 تن سنگ اهک دانه بندی
خرید150/000 تن سنگ اهک دانه بندی... معدن و فرآورده های مرتبط
همدان 1398/2/31 اعلام نشده
12:22 ب.ظ
مشارکت بلند مدت معدن سنگ مرمریت اسبرزین
سمنان 1398/2/31 اعلام نشده
08:26 ق.ظ
خرید مقدار 2000 تن سنگ اهک
خرید مقدار 2000 تن سنگ اهک... معدن و فرآورده های مرتبط
آذربايجان غربي 1398/2/31 اعلام نشده
08:25 ق.ظ
استخراج و حمل مقدار 3000 تن سنگ اهک
استخراج و حمل مقدار 3000 تن سنگ اهک... معدن و فرآورده های مرتبط
آذربايجان غربي 1398/2/31 اعلام نشده
08:20 ق.ظ
انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی فلزی  از خدمات مشاورین
کردستان 1398/2/31 مهلت دار
08:00 ق.ظ
خرید 70000 تن سنگ سیلیس کلوخه مورد نیاز کارخانه سیمان خاکستری
مركزي 1398/2/31 مهلت دار
07:53 ق.ظ
واگذاری کلیه عملیات مرتبط با دپو بارگیری حمل مواد اولیه اتشباری و
فارس 1398/2/31 اعلام نشده
07:52 ق.ظ
انجام خدمات مهندسی اکتشاف در معدن سرب
مازندران 1398/2/31 مهلت دار
07:52 ق.ظ
انجام خدمات مهندسی اکتشاف در معدن سرب
مازندران 1398/2/31 مهلت دار
07:40 ق.ظ
خدمات پیمانکاری شامل حفاری اتشباری استخراج بارگیری و حمل معدن سنگ اهک
آذربايجان شرقي 1398/2/31 اعلام نشده
1398/02/30
14:48 ب.ظ
خدمات مهندسی اکتشاف در معدن سرب
خدمات مهندسی اکتشاف در معدن سرب... معدن و فرآورده های مرتبط
مازندران 1398/2/30 مهلت دار
14:48 ب.ظ
خدمات مهندسی اکتشاف در معدن سرب
خدمات مهندسی اکتشاف در معدن سرب... معدن و فرآورده های مرتبط
مازندران 1398/2/30 مهلت دار
13:59 ب.ظ
واگذاری پیمان استخراج جداسازی بارگیری و حمل حدود 10/000 مترمکعب
آذربايجان شرقي 1398/2/30 اعلام نشده
13:10 ب.ظ
استخراج بوکسیت و باطله معدنی و حمل مصالح به دپوهای معادن بوکسیت
خراسان شمالي 1398/2/30 مهلت دار
13:00 ب.ظ
استخراج جداسازی بارگیری حمل سنگ لاشه و مالون 10/000 مترمکعب
آذربايجان شرقي 1398/2/30 اعلام نشده
09:06 ق.ظ
واگذاری عملیات دپو بارگیری حمل مواد اولیه اتشباری و حفاری معادن کارخانه
فارس 1398/2/30 اعلام نشده
08:59 ق.ظ
استخراج بارگیری حمل الوویوم
استخراج بارگیری حمل الوویوم... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/29
13:59 ب.ظ
خدمات پیمانکاری شامل حفاری اتشباری استخراج بارگیری و حمل معدن
تهران 1398/2/29 مهلت دار
10:43 ق.ظ
خردایش و بارگیری سنگ لاشه معدن کوه
خردایش و بارگیری سنگ لاشه معدن کوه... معدن و فرآورده های مرتبط
قم 1398/2/29 اعلام نشده
1398/02/28
18:25 ب.ظ
تولید 2500000 تن محصول سنگ اهن پیش فراوری شده
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
انجام 10/000 متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های
خراسان جنوبي 1398/2/28 مهلت دار
10:34 ق.ظ
انجام 10/000 متر عملیات حفاری مغزه گیری در معدن
خراسان جنوبي 1398/2/28 مهلت دار
10:05 ق.ظ
فرایند تولید 100000 تن مصالح در پایان سال 98 شامل چال زنی معدن اتشباری  وانفجار
مركزي 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
11:18 ق.ظ
تامین سرباره جهت زنگ زدایی بدنه شناورها
هرمزگان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
13:41 ب.ظ
استخراج بارگیری و حمل مقدار190/000 تن خاک قرمز
آذربايجان شرقي 1398/2/25 اعلام نشده
13:15 ب.ظ
انجام 10/000 متر عملیات حفاری مغزه گیری
انجام 10/000 متر عملیات حفاری مغزه گیری... معدن و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/2/25 مهلت دار
13:15 ب.ظ
انجام 10/000 متر عملیات حفاری مغزه گیری
انجام 10/000 متر عملیات حفاری مغزه گیری... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1398/2/25 مهلت دار
1398/02/22
19:49 ب.ظ
عملیات اکتشافی عناصر نادر خاکی در محدوده معدنی
خراسان رضوي 1398/2/22 مهلت دار
09:43 ق.ظ
سرمایه گذاری -- ساخت احداث بهره برداری پایانه مواد معدنی بندر
بوشهر 1398/2/22 اعلام نشده
1398/02/21
11:18 ق.ظ
انتخاب مشاور انجام مطالعات فاز شناخت جهت پیاده سازی
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
استخراج سنگ و خاک و همچنین حمل خاک
استخراج سنگ و خاک و همچنین حمل خاک... معدن و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/2/21 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
خرید 300000 تن سنگ اهک مورد نیاز کارخانه
خرید 300000 تن سنگ اهک مورد نیاز کارخانه... معدن و فرآورده های مرتبط
مركزي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/18
09:05 ق.ظ
انجام مشارکت در طراحی ساخت و توسعه تجهیزات سیار فراوری مواد معدنی در
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
انجام عملیات اکتشاف اماده سازی و استخراج حمل و بارگیری
کرمان 1398/2/18 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
خرید سنگ اهن و سنگ گچ
خرید سنگ اهن و سنگ گچ... معدن و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/2/18 اعلام نشده
1398/02/17
14:15 ب.ظ
دپو و بارگیری و حمل و سرند کردن مصالح
دپو و بارگیری و حمل و سرند کردن مصالح... معدن و فرآورده های مرتبط
آذربايجان غربي 1398/2/17 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
استخراج خردکردن سنگ و بارگیری از معدن سنگ ماسه
مركزي 1398/2/17 تاریخ گذشته
09:16 ق.ظ
باطله برداری و استخراج سنگ اهن معدن
باطله برداری و استخراج سنگ اهن معدن... معدن و فرآورده های مرتبط
يزد 1398/2/17 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
تامین 45000 تن سنگ گچ و 25000 تن سنگ سیلیس موردنیاز
کردستان 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
12:58 ب.ظ
خرید سنگ آهک و دولومیت
خرید سنگ آهک و دولومیت... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
باطله برداری و استخراج سنگ اهن معدن
باطله برداری و استخراج سنگ اهن معدن... معدن و فرآورده های مرتبط
يزد 1398/2/16 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
09:39 ق.ظ
انفجار استخراج خردکردن سنگ و بارگیری در محل معدن سنگ ماسه
مركزي 1398/2/16 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
تهیه طرح های بهره برداری تهیه گزارش اکتشاف تفصیلی و تهیه نقشه های ژئو شیمیایی
هرمزگان 1398/2/16 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
تهیه طرح های بهره برداری تهیه گزارش اکتشاف تفصیلی و تهیه نقشه های ژئو شیمیایی
هرمزگان 1398/2/16 تاریخ گذشته