1398/09/23
20:04 ب.ظ
خرید خدمات تهیه اطلس پهنه بندی مخاطرات زمین شناسی
تهران 1398/9/23 مهلت دار
08:13 ق.ظ
خرید 50000 تن سنگ اهن هماتیت با فرمول F2O3
خرید 50000 تن سنگ اهن هماتیت با فرمول F2O3... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1398/9/23 اعلام نشده
1398/09/19
11:05 ق.ظ
عملیات اکتشاف بخش سولفیدی معدن مس دوگان شامل حفاری و مغزه گیری 3000 متر
تهران 1398/9/19 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
انجام عملیات استخراج و دیر الوویوم در معدن کارخانه
چهارمحال بختياري 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
09:38 ق.ظ
عملیت اکتشاف بخش سولفیدی معدن مس
عملیت اکتشاف بخش سولفیدی معدن مس... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/16
15:13 ب.ظ
08:19 ق.ظ
عملیات معدنکاری استخراج وحمل مقدار 80/000 تن ماده معدنی سنگ گچ
تهران 1398/9/16 اعلام نشده
1398/09/14
12:59 ب.ظ
09:53 ق.ظ
مقدار 10/000 هزار تن سرباره
مقدار 10/000 هزار تن سرباره... معدن و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/13
15:10 ب.ظ
خرید 100/000 تن سنگ بوکسیت
خرید 100/000 تن سنگ بوکسیت... معدن و فرآورده های مرتبط
قزوين 1398/9/13 اعلام نشده
13:32 ب.ظ
خرید100/000 تن سنگ بوکسیت موردنیاز
خرید100/000 تن سنگ بوکسیت موردنیاز... معدن و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/9/13 اعلام نشده
1398/09/12
19:42 ب.ظ
خرید خدمت مشاوره جهت پتانسیل یابی مس
خرید خدمت مشاوره جهت پتانسیل یابی مس... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:57 ب.ظ
استخراج و فروش تعدادی از کارگاه های معدنی
لرستان 1398/9/11 مهلت دار
20:15 ب.ظ
استخراج و فروش تعدادی از کارگاه های معدنی
کردستان 1398/9/11 مهلت دار
14:33 ب.ظ
راه اندازی خطوط تولید مصالح و بهره برداری از معدن شن
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
08:29 ق.ظ
انجام عملیات معدنی در معدن بابت یزو شامل پیشروی تونل
کرمان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
10:34 ق.ظ
انجام عملیات اماده سازی باطله برداری و استخراج ماده معدنی
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
خرید 20/000 تن سنگ اهن مصرفی بصورت کلوخه
خرید 20/000 تن سنگ اهن مصرفی بصورت کلوخه... معدن و فرآورده های مرتبط
گيلان 1398/9/10 اعلام نشده
1398/09/09
14:01 ب.ظ
خرید 30/000 تن سنگ سیلیس مصرفی کارخانه با عیار حداقل 80
همدان 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
خرید 75/000 تن سنگ گچ مصرفی کارخانه با عیار 42 درصد SO3 و ابعاد 80 سانت
همدان 1398/9/9 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
تامین سنگ اهن موزد نیاز شرکت
تامین سنگ اهن موزد نیاز شرکت... معدن و فرآورده های مرتبط
کرمان 1398/9/9 مهلت دار
13:18 ب.ظ
انجام عملیات اماده سازی باطله برداری و استخراج ماده معدنی
يزد 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:50 ب.ظ
تامین سنگ اهن مورد نیاز
تامین سنگ اهن مورد نیاز... معدن و فرآورده های مرتبط
کرمان 1398/9/7 مهلت دار
1398/09/07
09:42 ق.ظ
نظارت بر فعالیتهای معدنی در شه
نظارت بر فعالیتهای معدنی در شه... معدن و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
22:47 ب.ظ
09:56 ق.ظ
انجام باطله بردری معدن سنگ چینی با روش حفاری و انفجار در
لرستان 1398/9/5 اعلام نشده
1398/09/05
08:42 ق.ظ
استخراج و حمل 50/000 تن سنگ گچ از معدن مربوط به سیمان
مركزي 1398/9/5 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
حفر سینه کارتونلی شیبدار
حفر سینه کارتونلی شیبدار... معدن و فرآورده های مرتبط
سمنان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
19:46 ب.ظ
انجام نظارت عالیه با استقرار مکانیز کنترلی بر نحوره نگهداتری و تعمیرات تجهیزات
خراسان رضوي 1398/9/4 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
استخراج و پیشروی و تعمیرات در معادن زغالسنگ در
خراسان رضوي 1398/9/4 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
استخراج و پیشروی و تعمیرات در معادن زغالسنگ
سمنان 1398/9/4 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
استخراج و پیشروی و تعمیرات در معادن زغالسنگ در
گلستان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
15:10 ب.ظ
عملیات دپوگرافی و محاسبه احجام دپوهای مواد معدنی در 4 مرحله
زنجان 1398/9/3 تاریخ گذشته
15:10 ب.ظ
عملیات دپوگرافی و محاسبه احجام دپوهای مواد معدنی در 4 مرحله
زنجان 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
عملیات حفر چال معدن کوهی در کیلومتر 6
عملیات حفر چال معدن کوهی در کیلومتر 6... معدن و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/9/3 اعلام نشده
1398/09/02
18:30 ب.ظ
گرد اوری اطلاعات معدنی اکتشافی فراوری و تولید فایل های رقومی
خراسان جنوبي 1398/9/2 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
شناسایی منابع فروش خمیر الکترود پایه کربنی
کرمان 1398/9/2 اعلام نشده
1398/08/30
18:36 ب.ظ
انجام عملیات پیشروی افقی بال جنوبی افق اول
کرمان 1398/8/30 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
عملیات باطله برداری چهارصد هزارتنی معدن
قم 1398/8/30 اعلام نشده
1398/08/28
18:16 ب.ظ
انجام عملیات اکتشاف اماده سازی و استخراج حمل و بارگیری در معدن زیر زمینی
کرمان 1398/8/28 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
عملیات استخراج و فروش تضمینی محصول تولیدی از معدن مرمریت پرطاووسی
يزد 1398/8/28 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه های
خراسان رضوي 1398/8/28 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه های
خراسان رضوي 1398/8/28 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی
سيستان و بلوچستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی
سيستان و بلوچستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی
خراسان رضوي 1398/8/28 تاریخ گذشته