1398/05/28
19:08 ب.ظ
بیمه شخص ثالث خودرو به مدت یکسال
بیمه شخص ثالث خودرو به مدت یکسال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/5/28 مهلت دار
15:19 ب.ظ
برگزاری نمایشگاه هفته دولت و نمایشگاه تخصصی کارافرینی و اشتغال شرکتهایی ک سابقه برگزاری نمایشگاه
خوزستان 1398/5/28 مهلت دار
15:14 ب.ظ
طرح های امارگیری از کارگاه های بخش های تولیدی کشاورزی و خدمات استان
طرح های امارگیری از کارگاه های بخش های تولیدی کشاورزی و خدمات استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
14:11 ب.ظ
ارزیابی شایستگیهای مدیریتی
ارزیابی شایستگیهای مدیریتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/28 مهلت دار
14:03 ب.ظ
خدمات مشاوره اجرای پروژه هوش تجاری
خدمات مشاوره اجرای پروژه هوش تجاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/28 مهلت دار
13:06 ب.ظ
واگذاری بیمه جامع مجموعه برج میلاد سازه اصلی کلیه اماکن و اموال پیرامون
واگذاری بیمه جامع مجموعه برج میلاد سازه اصلی کلیه اماکن و اموال پیرامون... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/28 اعلام نشده
12:56 ب.ظ
بیمه بدنه و شخص ثالث ماشین الات اداره کل
بیمه بدنه و شخص ثالث ماشین الات اداره کل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/5/28 مهلت دار
12:27 ب.ظ
بیمه شخص ثالث ماشین الات
بیمه شخص ثالث ماشین الات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
11:31 ق.ظ
بیمه بدنه خودرو
بیمه بدنه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/5/28 مهلت دار
10:27 ق.ظ
بیمه تکمیل درمان پرسنل دانشگاه
بیمه تکمیل درمان پرسنل دانشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
19:14 ب.ظ
بیمه تجهیزات و اموال دولتی
بیمه تجهیزات و اموال دولتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
وصول مطالبات روستایی
وصول مطالبات روستایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/5/27 مهلت دار
18:41 ب.ظ
صدور بیمه نامه شخص ثالث با حوادث راننده جهت خودرو سواری سمند
صدور بیمه نامه شخص ثالث با حوادث راننده جهت خودرو سواری سمند... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/5/27 مهلت دار
18:39 ب.ظ
ارزیابی شایستگیهای مدیریتی
ارزیابی شایستگیهای مدیریتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
18:34 ب.ظ
برگزاری رویداد مسابقه طراحی مفهومی ماهواره های کوچک با کاربرد تجاری
برگزاری رویداد مسابقه طراحی مفهومی ماهواره های کوچک با کاربرد تجاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
واگذاری بیمه اتش سوزی دانشگاه
واگذاری بیمه اتش سوزی دانشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/5/27 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
رسیدگی به امور مسائل امور حقوقی
رسیدگی به امور مسائل امور حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/27 مهلت دار
13:55 ب.ظ
دوره های اموزشی ایمنی و بهداشت
دوره های اموزشی ایمنی و بهداشت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/5/27 مهلت دار
13:34 ب.ظ
خرید بیمه نامه شخص ثالث وسائط نقلیه اداره مل
خرید بیمه نامه شخص ثالث وسائط نقلیه اداره مل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
13:03 ب.ظ
برقراری انواع بیمه های تکمیلی درمان پرسنل
برقراری انواع بیمه های تکمیلی درمان پرسنل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1398/5/27 مهلت دار
12:17 ب.ظ
دوره اموزشی مقدماتی تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
دوره اموزشی مقدماتی تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/27 مهلت دار
12:16 ب.ظ
دوره اموزش خیاطی زنانه مقدماتی
دوره اموزش خیاطی زنانه مقدماتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/27 مهلت دار
12:16 ب.ظ
دوره اموزش ارایشگری زنانه مقدماتی
دوره اموزش ارایشگری زنانه مقدماتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/27 مهلت دار
11:45 ق.ظ
بیمه حوادث گروهی و مسئولیت مدنی کودکان و موسسین
بیمه حوادث گروهی و مسئولیت مدنی کودکان و موسسین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/5/27 اعلام نشده
11:42 ق.ظ
وصول مطالبات  اب بها و تعهدات اب مشترکین بدهکار و اصلاح قرارداد
وصول مطالبات اب بها و تعهدات اب مشترکین بدهکار و اصلاح قرارداد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
11:37 ق.ظ
وصول مطالبات  اب بها و تعهدات اب و فاضلاب مشترکین بدهکار اب و فاضلاب
وصول مطالبات اب بها و تعهدات اب و فاضلاب مشترکین بدهکار اب و فاضلاب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
11:26 ق.ظ
بیمه اتش سوزی ساختمان پست ها و تاسیسات و تجهیزات خطوط و ..
بیمه اتش سوزی ساختمان پست ها و تاسیسات و تجهیزات خطوط و ..... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/5/27 مهلت دار
10:32 ق.ظ
خدمات مهندسین مشاور جهت انجام فعالیت مشاوره ای در
خدمات مهندسین مشاور جهت انجام فعالیت مشاوره ای در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/5/27 مهلت دار
08:03 ق.ظ
انجام حسابرسی سال مالی 97شهرداری
انجام حسابرسی سال مالی 97شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/26
18:54 ب.ظ
وصول مطالبات روستایی
وصول مطالبات روستایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
بیمه تمام خط اموال و دارایی های ثابت
بیمه تمام خط اموال و دارایی های ثابت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
انتخاب مشاوره جهت اجرای پروژه های اموزش و ترویج و مشارکت های مردمی
انتخاب مشاوره جهت اجرای پروژه های اموزش و ترویج و مشارکت های مردمی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
بیمه نامه شخص ثالث- بیمه بدنه  خودرو به تعداد 21 دستگاه
بیمه نامه شخص ثالث- بیمه بدنه خودرو به تعداد 21 دستگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران در قبال مراجعه کنندگان
بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران در قبال مراجعه کنندگان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
اجرای خدمات جشنواره میوه های بهشتی در شهر
اجرای خدمات جشنواره میوه های بهشتی در شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
اموزش دوره سنجش مهارت در رشته تولید صنعتی فراورده های لبنی
اموزش دوره سنجش مهارت در رشته تولید صنعتی فراورده های لبنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
برگزاری کامل افتتاحیه واختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی
برگزاری کامل افتتاحیه واختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
فعالیت های حسابداری دفتر داری و حسابرسی و مشاوره مالیاتی
فعالیت های حسابداری دفتر داری و حسابرسی و مشاوره مالیاتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
بیمه بدنه و شخص ثالث ماشین الات اداره کل
بیمه بدنه و شخص ثالث ماشین الات اداره کل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
13:06 ب.ظ
خرید بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه
خرید بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/5/26 مهلت دار
12:53 ب.ظ
تعداد 80 دستگاه خودرو جهت بیمه شخص ثالث و بدنه و 7 دستگاه موتورسیکلت بیمه ثالث
تعداد 80 دستگاه خودرو جهت بیمه شخص ثالث و بدنه و 7 دستگاه موتورسیکلت بیمه ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
نوبت سوم بکارگیری پیمانکار جهت وصول مطالبات
نوبت سوم بکارگیری پیمانکار جهت وصول مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/26 مهلت دار
09:36 ق.ظ
بیمه تکمیل درمان گروهی پرسنل
بیمه تکمیل درمان گروهی پرسنل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/26 اعلام نشده
07:43 ق.ظ
بیمه اموال و اشخاص : بیمه مسئولیت در قبال کارکنان و شهروندان و شخص ثالث و اتش سوزی عمر و حوادث و بیمه تکمیلی درمان پرسنل
گلستان 1398/5/26 اعلام نشده
07:43 ق.ظ
بیمه بدنه و شخص ثالث ماشین الات اداره کل
بیمه بدنه و شخص ثالث ماشین الات اداره کل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
07:37 ق.ظ
خرید بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه
خرید بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/25
19:08 ب.ظ
انتخاب حسابرس رسمی
انتخاب حسابرس رسمی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/5/25 مهلت دار
1398/05/24
18:11 ب.ظ
80 دستگاه خودرو جهت بیمه شخص ثالث و بدنه و 7 دستگاه موتور سیکلت بیمه ثالث
80 دستگاه خودرو جهت بیمه شخص ثالث و بدنه و 7 دستگاه موتور سیکلت بیمه ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/5/24 تاریخ گذشته