1398/09/21
18:52 ب.ظ
بیمه شخص ثالث 14 اتوبوس 46 نفره شهری
بیمه شخص ثالث 14 اتوبوس 46 نفره شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/9/21 مهلت دار
18:46 ب.ظ
انجام طرح پژوهشی باعنوان ارزیابی و تحلیل نقش تعاونی های مسکن
انجام طرح پژوهشی باعنوان ارزیابی و تحلیل نقش تعاونی های مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/9/21 مهلت دار
18:45 ب.ظ
بیمه بدنه تویوتا هایلکوس دو کابین مدل 2015 رنگ مشکی روغنی
بیمه بدنه تویوتا هایلکوس دو کابین مدل 2015 رنگ مشکی روغنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1398/9/21 مهلت دار
18:30 ب.ظ
برگزاری دوره اموزشی مهارتهای پیش از ازدواج
برگزاری دوره اموزشی مهارتهای پیش از ازدواج... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/9/21 مهلت دار
18:30 ب.ظ
انجام مشاوره فردی به گروه هدف
انجام مشاوره فردی به گروه هدف... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/9/21 مهلت دار
18:29 ب.ظ
انجام دوره های اموزشی مهارتهای زندگی
انجام دوره های اموزشی مهارتهای زندگی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/9/21 مهلت دار
15:01 ب.ظ
تامین خدمات بیمه تکمیل مدیریت درمان و زیرمجموعه
تامین خدمات بیمه تکمیل مدیریت درمان و زیرمجموعه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1398/9/21 مهلت دار
14:03 ب.ظ
انتخاب مدیریت طرح MC پروژه ایستگاه افزایش فشار و خطوط انتقال گاز
انتخاب مدیریت طرح MC پروژه ایستگاه افزایش فشار و خطوط انتقال گاز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/9/21 اعلام نشده
13:58 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله اتشفشان
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله اتشفشان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/9/21 مهلت دار
13:58 ب.ظ
بکارگیری مشاور جهت انجا مطالعات و تهیه طرح جهت ایجاد شهر بدون مانع
بکارگیری مشاور جهت انجا مطالعات و تهیه طرح جهت ایجاد شهر بدون مانع... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
13:52 ب.ظ
بیمه اتش سوزی اصعقه انفجار زلزله و اتشفشان متراژ 750 متر مربع
بیمه اتش سوزی اصعقه انفجار زلزله و اتشفشان متراژ 750 متر مربع... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/9/21 مهلت دار
13:52 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار  زلزله و اتشفشان به متراژ 560 مترمربع
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله و اتشفشان به متراژ 560 مترمربع... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/9/21 مهلت دار
13:51 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله و اتشفشان به متراز 200 متر مربع
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله و اتشفشان به متراز 200 متر مربع... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/9/21 مهلت دار
13:50 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله اتشفشان
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله اتشفشان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/9/21 مهلت دار
13:50 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله و اتشفشان یک سال
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله و اتشفشان یک سال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/21 مهلت دار
13:44 ب.ظ
بهینه سازی سیستم نیاز سنجی اموزشی مشاغل و شاغلین
بهینه سازی سیستم نیاز سنجی اموزشی مشاغل و شاغلین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/9/21 مهلت دار
13:20 ب.ظ
بیمه ساختمان و تجهیزات بیمارستان ا
بیمه ساختمان و تجهیزات بیمارستان ا... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/21 مهلت دار
12:53 ب.ظ
انجام حسابرسی مالی
انجام حسابرسی مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1398/9/21 مهلت دار
12:53 ب.ظ
نظارت عمومی بر تعاونی ها
نظارت عمومی بر تعاونی ها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1398/9/21 مهلت دار
12:44 ب.ظ
انجام حسابرسی صورتهای مالی
انجام حسابرسی صورتهای مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/9/21 مهلت دار
12:38 ب.ظ
خرید خدمات اموزشی مهارت اموزی و فرهنگی دوره انتقال به 60 دوره سواداموزی
خرید خدمات اموزشی مهارت اموزی و فرهنگی دوره انتقال به 60 دوره سواداموزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/9/21 مهلت دار
12:37 ب.ظ
بیمه اتش سوزی و عمر  و حادثه و تکمیل درمان پرسنل و مسئولیت مدنی کارفرما
بیمه اتش سوزی و عمر و حادثه و تکمیل درمان پرسنل و مسئولیت مدنی کارفرما... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/21 اعلام نشده
12:31 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت مدنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1398/9/21 مهلت دار
12:27 ب.ظ
خرید خدمات اموزشی نهضت سواداموزی
خرید خدمات اموزشی نهضت سواداموزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/9/21 مهلت دار
12:25 ب.ظ
برگزاری 10 دوره اموزشی مختص واحدهای صنعتی مشاورین و.. در سطح استان
برگزاری 10 دوره اموزشی مختص واحدهای صنعتی مشاورین و.. در سطح استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/21 مهلت دار
11:55 ق.ظ
بیمه اتش سوزی اموال منقول وغیر منقول
بیمه اتش سوزی اموال منقول وغیر منقول... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/21 مهلت دار
11:24 ق.ظ
وصول مطالبات مناطق
وصول مطالبات مناطق... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
10:18 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره در امور بودجه با شخص حقیقی
خرید خدمات مشاوره در امور بودجه با شخص حقیقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/21 مهلت دار
10:16 ق.ظ
بیمه اتش سوزی سیل زلزله ساختمانئانبار و مامورسرا
بیمه اتش سوزی سیل زلزله ساختمانئانبار و مامورسرا... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
تهیه اجرای طبقه بندی مشاغل 260 نفر
تهیه اجرای طبقه بندی مشاغل 260 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/21 مهلت دار
08:02 ق.ظ
بیمه مسئولیت مدنیکارفرما در مقابل کارکنان
بیمه مسئولیت مدنیکارفرما در مقابل کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/21 مهلت دار
07:57 ق.ظ
خدمات توسعه رویکردهای مدیریت دانش محور
خدمات توسعه رویکردهای مدیریت دانش محور... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/21 مهلت دار
07:38 ق.ظ
بیمه اتش سوزی انفحار صاعقه زلزله اتشفشان
بیمه اتش سوزی انفحار صاعقه زلزله اتشفشان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
07:38 ق.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای سبک و سنگین
بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای سبک و سنگین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
07:36 ق.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله اتشفشان
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله اتشفشان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
19:49 ب.ظ
معرفی جاذبه های گردشگری استان جشنواره گل نرگس
معرفی جاذبه های گردشگری استان جشنواره گل نرگس... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
19:48 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/20 مهلت دار
19:34 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجاری زلزله و اتشفشان یک سال
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجاری زلزله و اتشفشان یک سال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1398/9/20 مهلت دار
19:33 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله و
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/9/20 مهلت دار
19:27 ب.ظ
بیمه اتش سوزی و صاعقه و انفجار و زلزله و اتشنشانی
بیمه اتش سوزی و صاعقه و انفجار و زلزله و اتشنشانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1398/9/20 مهلت دار
19:22 ب.ظ
بیمه شخص ثالث 10 اتوبوس 46 نفره اسکانیا و 4 دستگاه اتوبوس بنز شهری
بیمه شخص ثالث 10 اتوبوس 46 نفره اسکانیا و 4 دستگاه اتوبوس بنز شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/9/20 مهلت دار
19:20 ب.ظ
بیمه اتش سوزی و صاعقه انفجار زلزله اتشفشان
بیمه اتش سوزی و صاعقه انفجار زلزله اتشفشان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/9/20 مهلت دار
18:42 ب.ظ
بیمه نامه مسولیت مدنی در قبال مراجعین و بازدیدکنندگان از سایت های سازمان میراث فرهنگی استان
اصفهان 1398/9/20 مهلت دار
18:42 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی
بیمه نامه مسئولیت مدنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/9/20 مهلت دار
18:34 ب.ظ
دوره های اموزشی مهارتی
دوره های اموزشی مهارتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/9/20 مهلت دار
18:23 ب.ظ
واگذاری خدمات بیمه ای خودروهای متعلق به اورژانس پیش بیمارستانی
واگذاری خدمات بیمه ای خودروهای متعلق به اورژانس پیش بیمارستانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/9/20 مهلت دار
15:37 ب.ظ
بیمه اتش سوزی اموال منقول و غیر منقول
بیمه اتش سوزی اموال منقول و غیر منقول... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/20 مهلت دار
15:26 ب.ظ
انجام حسابرسی از تعاونی ها
انجام حسابرسی از تعاونی ها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1398/9/20 مهلت دار
15:15 ب.ظ
بیمه بدنه
بیمه بدنه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/9/20 مهلت دار
15:14 ب.ظ
بیمه درمان تکمیلی اداره کل و توابع
بیمه درمان تکمیلی اداره کل و توابع... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/9/20 تاریخ گذشته