1397/11/29
08:52 ق.ظ
انجام امور حسابرسی پروژه های تعاونی مسکن
انجام امور حسابرسی پروژه های تعاونی مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/28
18:55 ب.ظ
بیمه مسئولیت مهندسی بدنه و ثالث وسایل نقلیه
بیمه مسئولیت مهندسی بدنه و ثالث وسایل نقلیه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/11/28 مهلت دار
18:00 ب.ظ
بیمه مسولیت فنی کارفرما  در قبال کارکنان
بیمه مسولیت فنی کارفرما در قبال کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/11/28 مهلت دار
16:37 ب.ظ
ارائه خدمات کارگزاری
ارائه خدمات کارگزاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1397/11/28 مهلت دار
16:37 ب.ظ
ارائه خدمات کارگزاری
ارائه خدمات کارگزاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1397/11/28 مهلت دار
15:45 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت مدنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/11/28 مهلت دار
15:18 ب.ظ
خدمات مشاوره اموزش و استقرار و پیاده سازی مدل تعالی سازمانی
خدمات مشاوره اموزش و استقرار و پیاده سازی مدل تعالی سازمانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1397/11/28 مهلت دار
15:02 ب.ظ
تمدید - بیمه نامه مسئولیت - بیمه نامه بیمارستان طالقانی
تمدید - بیمه نامه مسئولیت - بیمه نامه بیمارستان طالقانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/11/28 مهلت دار
14:44 ب.ظ
طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها و طرح ویژه کابران اسیب
طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها و طرح ویژه کابران اسیب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/11/28 مهلت دار
12:11 ب.ظ
امور خدمات بیمه مسئولیت حرفه ای
امور خدمات بیمه مسئولیت حرفه ای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/11/28 مهلت دار
11:53 ق.ظ
بیمه تمام خطر پروژه تکمیل محوطه سازی  فاز توسعه و ترمیم سیل
بیمه تمام خطر پروژه تکمیل محوطه سازی فاز توسعه و ترمیم سیل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/11/28 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
پیش امکان سنجی تولید مواد و قطعات اولیه اولویت دار
پیش امکان سنجی تولید مواد و قطعات اولیه اولویت دار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/11/28 مهلت دار
07:43 ق.ظ
واگذاری انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در شهرستان های
واگذاری انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در شهرستان های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/11/28 اعلام نشده
1397/11/27
19:35 ب.ظ
طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها و طرح
طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها و طرح... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/11/27 مهلت دار
19:20 ب.ظ
تمدید بیمه اتش سوزی و زلزله و سیل ساختمان های
تمدید بیمه اتش سوزی و زلزله و سیل ساختمان های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/11/27 مهلت دار
18:45 ب.ظ
پروژه امکانسجی توسعه خوشه فناوری
پروژه امکانسجی توسعه خوشه فناوری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
واگذاری امور محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها خدمات و محصولات ساری جاری
واگذاری امور محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها خدمات و محصولات ساری جاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/11/27 مهلت دار
18:33 ب.ظ
واگذاری امور تهیه تدوین و اجرای برنامه در راستای
واگذاری امور تهیه تدوین و اجرای برنامه در راستای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/11/27 مهلت دار
18:32 ب.ظ
وصول مطالبات سنواتی و قطع انشعابات بدهکاران روستاهای تحت پوشش بخش های
وصول مطالبات سنواتی و قطع انشعابات بدهکاران روستاهای تحت پوشش بخش های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
وصول مطالبات سنواتی و قطع انشعابات بدهکاران روستاهای تحت پوشش
وصول مطالبات سنواتی و قطع انشعابات بدهکاران روستاهای تحت پوشش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:15 ب.ظ
بیمه نامه ماشین الات سطح استان
بیمه نامه ماشین الات سطح استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/11/27 مهلت دار
18:14 ب.ظ
بیمه حمل و تخلیه ترانسفورماتور 132 کیلو ولت به همراه متعلقات
بیمه حمل و تخلیه ترانسفورماتور 132 کیلو ولت به همراه متعلقات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:01 ب.ظ
پروژه ایجاد شبکه مراقبت - پروژه فعالیت های اموزشی و ترویجی
پروژه ایجاد شبکه مراقبت - پروژه فعالیت های اموزشی و ترویجی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/27 مهلت دار
17:51 ب.ظ
بیمه نامه بدنه 98دستگاه خودرو
بیمه نامه بدنه 98دستگاه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/27 تاریخ گذشته
17:49 ب.ظ
بیمه خطرات حریق انفجار صاعقه با خطرات اضافی زلزله و اتشفشان
بیمه خطرات حریق انفجار صاعقه با خطرات اضافی زلزله و اتشفشان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/11/27 مهلت دار
13:30 ب.ظ
بیمه عملیات احداث سد انحرافی
بیمه عملیات احداث سد انحرافی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1397/11/27 مهلت دار
13:29 ب.ظ
بیمه عملیات احداث سد انحرافی
بیمه عملیات احداث سد انحرافی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1397/11/27 مهلت دار
13:08 ب.ظ
بیمه خودروهای اداری سال 98
بیمه خودروهای اداری سال 98... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1397/11/27 مهلت دار
12:56 ب.ظ
خدمات کارگزاری ارزی 1 ساله
خدمات کارگزاری ارزی 1 ساله... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/27 مهلت دار
11:41 ق.ظ
خدمات کارگزاری ارزی
خدمات کارگزاری ارزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/27 مهلت دار
07:57 ق.ظ
واگذاری بیمه عمر مانده بدهکار گروهی وامهای پرداختی
واگذاری بیمه عمر مانده بدهکار گروهی وامهای پرداختی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/26
09:39 ق.ظ
بیمه خودرو و موتورسیکلت جمعا به تعداد 125 دستگاه
بیمه خودرو و موتورسیکلت جمعا به تعداد 125 دستگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
15:41 ب.ظ
انجام فعالیت های اموزشی
انجام فعالیت های اموزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/11/25 تاریخ گذشته
15:41 ب.ظ
انجام فعالیتهای اموزشی -
انجام فعالیتهای اموزشی -... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/11/25 تاریخ گذشته
15:40 ب.ظ
انجام فعالیتهای اموزشی -
انجام فعالیتهای اموزشی -... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/11/25 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
تمدید بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای و بیمه نامه بیمارستان و  اسانسور
تمدید بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای و بیمه نامه بیمارستان و اسانسور... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/11/25 مهلت دار
13:03 ب.ظ
برگزاری نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی
برگزاری نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
بیمه اتش سوزی ساختمان های اداری و اثاثه
بیمه اتش سوزی ساختمان های اداری و اثاثه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در
انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/25 اعلام نشده
08:49 ق.ظ
واگذاری انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در
واگذاری انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/24
19:44 ب.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه انواع خودرو
بیمه شخص ثالث و بدنه انواع خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/24 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صائقه و انفجار
بیمه اتش سوزی صائقه و انفجار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/11/24 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
بیمه عمر و حادثه تکمیلی
بیمه عمر و حادثه تکمیلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/11/24 تاریخ گذشته
16:48 ب.ظ
گزینش مجر واجد شرایط جهت برگزاری نمایشگاه بهاره سال 98 در اسفند ماه سال جاری
گزینش مجر واجد شرایط جهت برگزاری نمایشگاه بهاره سال 98 در اسفند ماه سال جاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/11/24 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
واگذاری امور پیگیری وصول مطالبات و نماینده بانک در دفاتر اسناد رسمی
واگذاری امور پیگیری وصول مطالبات و نماینده بانک در دفاتر اسناد رسمی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/24 مهلت دار
14:03 ب.ظ
پیگیری و اخذ اسناد ثبتی در سطح شهرکها
پیگیری و اخذ اسناد ثبتی در سطح شهرکها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/11/24 مهلت دار
13:28 ب.ظ
9 فقره تمدید بیمه نامه و یک فقره صدور بیمه نامه
9 فقره تمدید بیمه نامه و یک فقره صدور بیمه نامه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/11/24 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
برگزاری همایش تعاون EVENT با استارتاپ با حضور 50 نفر
برگزاری همایش تعاون EVENT با استارتاپ با حضور 50 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1397/11/24 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
برگزاری همایش باشگاه تعاون و کارافرینی 100 نفر
برگزاری همایش باشگاه تعاون و کارافرینی 100 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1397/11/24 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
پروژه بیمه درمان تکمیلی کارکنان
پروژه بیمه درمان تکمیلی کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/24 اعلام نشده