1398/03/04
18:25 ب.ظ
تدوین و اجرای بخشی از برنامه مدیریت جامع زیست بومی  تالابهای گواتر
سيستان و بلوچستان 1398/3/4 تاریخ گذشته
18:24 ب.ظ
تدوین و اجرای طرحهای توجیهی تفصیلی
تدوین و اجرای طرحهای توجیهی تفصیلی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سيستان و بلوچستان 1398/3/4 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره نظارت HSE در سطح
خرید خدمات مشاوره نظارت HSE در سطح... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
قزوين 1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
08:20 ق.ظ
عملیات تهیه طرح جامع مدیریت پسماند ارائه طرح مشاوره در خصوص مدیریت پسماند
آذربايجان غربي 1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
19:50 ب.ظ
انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی سدهای کوتاه چالدران
آذربايجان غربي 1398/3/1 مهلت دار
18:59 ب.ظ
تدوین و اجرای بخشی از برنامه مدیریت جامع زیست بومی تالابهای گواتر
سيستان و بلوچستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
مشاوره و ارائه خدمات فنی مهندسی مدیریتی hse
مشاوره و ارائه خدمات فنی مهندسی مدیریتی hse... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/3/1 اعلام نشده
1398/02/30
12:58 ب.ظ
استاندارد سازی ایستگاههای هواشناسی شامل گلوگاه دشت ناز فراخیل نوشهر رامسهر سیاه بیشه کجور بلده
مازندران 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
18:31 ب.ظ
پشتیبانی ایستگاههای سنجش الودگی هوا
پشتیبانی ایستگاههای سنجش الودگی هوا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1398/2/29 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
عملیات عمرانی و احیایی در منطقه
عملیات عمرانی و احیایی در منطقه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان جنوبي 1398/2/29 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
طرح مطالعات جامع مدیریت پسماند شهرداری
طرح مطالعات جامع مدیریت پسماند شهرداری... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان غربي 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
19:55 ب.ظ
انجام مطالعات و تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی
انجام مطالعات و تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیطی
اندازه گیری عوامل زیان اور محیطی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
18:17 ب.ظ
انجام امور حفاظتی و پایش عرصه های طبیعی در
انجام امور حفاظتی و پایش عرصه های طبیعی در... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اردبيل 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:33 ب.ظ
خدمات مشاوره ارزیابی اثرات زیست محیطی
خدمات مشاوره ارزیابی اثرات زیست محیطی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
البرز 1398/2/25 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
تعیین نیاز ابی محیط زیستی حوضه رودخانه تجن
تعیین نیاز ابی محیط زیستی حوضه رودخانه تجن... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
تعیین نیاز ابی زیست محیطی  حوضه رودخانه
تعیین نیاز ابی زیست محیطی حوضه رودخانه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
انجام خدمات مهندسی مشاوره برای مطالعات توجیهی
انجام خدمات مهندسی مشاوره برای مطالعات توجیهی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
عملیات تهیه طرح مطالعات جامع مدیریت پسماند شهری
عملیات تهیه طرح مطالعات جامع مدیریت پسماند شهری... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان غربي 1398/2/25 مهلت دار
1398/02/24
13:36 ب.ظ
خدمات متصدیان ایستگاههای اب و هواشناسی استان
خدمات متصدیان ایستگاههای اب و هواشناسی استان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1398/2/24 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
خرید ادوات اب و هواشناسی
خرید ادوات اب و هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1398/2/24 تاریخ گذشته
07:40 ق.ظ
کاغذ صافی بدون خاکستر و برد  bcm و لامپ uv
کاغذ صافی بدون خاکستر و برد bcm و لامپ uv... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
19:55 ب.ظ
جعبه اسکرینها
جعبه اسکرینها... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1398/2/23 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
مشاوره زیست محیطی
مشاوره زیست محیطی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
يزد 1398/2/23 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
خرید ادوات اب و هوا شناسی
خرید ادوات اب و هوا شناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1398/2/23 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : 1- حراست پالایشگاه و اماکن تابعه
بوشهر 1398/2/23 اعلام نشده
07:32 ق.ظ
پایش زیستگاه های مصنوعی منطقه پنج
پایش زیستگاه های مصنوعی منطقه پنج... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
07:51 ق.ظ
پشتیبانی ایستگاه سنجش الودگی هوا و تابلو نمایشگر ان
خراسان شمالي 1398/2/22 تاریخ گذشته
04:32 ق.ظ
اگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی جهت شناخت و حفاظت از گونه
خراسان جنوبي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/21
18:56 ب.ظ
ارزیابی ریسک پرورش ماهی سوف دریایی
ارزیابی ریسک پرورش ماهی سوف دریایی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
ارزیابی ریسک پرورش ماهی قزل الا در قفس در دریای خزر
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/17
13:12 ب.ظ
خرید قطعات یدکی بویه های موج نگار
خرید قطعات یدکی بویه های موج نگار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
07:40 ق.ظ
ممیزی ایمنی و بهداشت محیط زیست و انرژی واحد های صنعتی + تهیه شناسنامه  HSEE
فارس 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
18:37 ب.ظ
مدیریت جمعیت قوچ و میش ارمنی در جزایر کبودان اشک و اسپیر پارک
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
اجرای راهکارهای مدیریت گونه گوزن زرد ایرانی در جزیره
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
مدیریت و اجرای برنامه حفاظت از پوشش گیاهی و فون جانوری جزایر پارک ملی
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
عملیات عمرانی و اجرایی
عملیات عمرانی و اجرایی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان جنوبي 1398/2/16 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
تجهیزات ایستگاه هواشناسی مزرعه
تجهیزات ایستگاه هواشناسی مزرعه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
08:52 ق.ظ
اندازه گیری و ارزشیابی الاینده های محیط زیست در
اندازه گیری و ارزشیابی الاینده های محیط زیست در... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اصفهان 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
18:33 ب.ظ
اندازه گیری و ارزشیابی الاینده های محیط زیست در مجتمع
اصفهان 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
13:42 ب.ظ
اندازه گیری و ارزشیابی الایندههای محیط زیست
اندازه گیری و ارزشیابی الایندههای محیط زیست... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اصفهان 1398/2/12 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
مربوط به انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی ela طرح نگهداشت / افزایش تولید مخازن منتخب شرکت نفت
خوزستان 1398/2/12 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
مظالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی  ela افزایش تولید مخازن منتخب شرکت
خوزستان 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/09
09:25 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی سامانه لیدار و شیدسنج هواشناسی
خوزستان 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
18:26 ب.ظ
تحقیق در رابطه با ارزیابی ریسک و بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای طرح
گيلان 1398/2/8 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
تحقیق در رابطه با ارزیابی ریسک و بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای طرح
تهران 1398/2/8 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره  نحوه مدیریت و برنامه پایش رودخانه های حفاظت شده
تهران 1398/2/8 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
ایجاد و بارگذاری سامانه جامع تالابهای کشور
ایجاد و بارگذاری سامانه جامع تالابهای کشور... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/2/8 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطیEIA طرح نگهداشت/ افزایش تولید مخازن
خوزستان 1398/2/8 اعلام نشده