1397/09/24
13:57 ب.ظ
گشت و مراقبت از عرصه های
گشت و مراقبت از عرصه های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/9/24 مهلت دار
13:17 ب.ظ
فیپرونیل سم حشره کش گیاهی 0/20% G سطل پلاستیکی
فیپرونیل سم حشره کش گیاهی 0/20% G سطل پلاستیکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/9/24 مهلت دار
12:47 ب.ظ
بهسازی و تکمیل گلخانه پژوهشی
بهسازی و تکمیل گلخانه پژوهشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
12:42 ب.ظ
تامین نشاء شمعدانی - گوجه
تامین نشاء شمعدانی - گوجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
12:29 ب.ظ
اقلام شامل : مکمل خاص خوراکی شیرین پروبیوتیکی و ویتامینه مخصوص-دستگاه شوکر برقی کاربرد
خراسان رضوي 1397/9/24 مهلت دار
12:10 ب.ظ
خرید عوامل بیولوژیک
خرید عوامل بیولوژیک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/24 مهلت دار
12:02 ب.ظ
خرید خدمات کارشناسی کنترل بیولوژیک
خرید خدمات کارشناسی کنترل بیولوژیک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/24 مهلت دار
09:19 ق.ظ
انجام عملیات نگهداری فضای سبز مناطق
انجام عملیات نگهداری فضای سبز مناطق... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/9/24 مهلت دار
08:11 ق.ظ
بذر نخود سبز و نخود فرنگی و خربزه و. .....
بذر نخود سبز و نخود فرنگی و خربزه و. ........ کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
14:37 ب.ظ
انجام پروژه حفظ نباتات
انجام پروژه حفظ نباتات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
عملیات طرح بهره برداری از محصولات جنگلی و
عملیات طرح بهره برداری از محصولات جنگلی و... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
تامین 1 نفر نیرو کارشناس شیلات
تامین 1 نفر نیرو کارشناس شیلات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
تهیه حمل کاشت  740 نهال بادام
تهیه حمل کاشت 740 نهال بادام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
اجرای عملیات تجهیز نهالستان و
اجرای عملیات تجهیز نهالستان و... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 مهلت دار
14:19 ب.ظ
عملیات بذرکاری در هلالی های سنوات گذشته 100 هکتار -
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 مهلت دار
14:15 ب.ظ
اجرای عملیات خشک چین به حجم
اجرای عملیات خشک چین به حجم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 مهلت دار
14:05 ب.ظ
فیپرونیل سم حشره کش گیااهی 0/2%G سلطل پلاستیکی  10 کیلو گرم نام تجارتی
قزوين 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
اصلاح و بهینه سازی زیستگاه ماهیان و تامین مولدین
مازندران 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
خرید 15000 قطعه بچه ماهی گرمابی کپور و امور و فیتوفاگ در سد
فارس 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
عملیات توسعه جنگل با نهال در منطقه
عملیات توسعه جنگل با نهال در منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 مهلت دار
10:31 ق.ظ
عملیات ابیاری و مراقبت در تنگ
عملیات ابیاری و مراقبت در تنگ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 مهلت دار
10:16 ق.ظ
کود اوره فسفات کشاورزی نوع بسته بندی کیسه 25 کیلو گرم
خوزستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
کلوکوئینتوست مکسیل محافظ علف کش پودر 95 درصد
کلوکوئینتوست مکسیل محافظ علف کش پودر 95 درصد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
کنسانتره طیور میان دان پودری گونی کیلوگرمی
کنسانتره طیور میان دان پودری گونی کیلوگرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
خرید کنسانتره میان دان طیور
خرید کنسانتره میان دان طیور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
اجرای عملیات سنگی
اجرای عملیات سنگی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
واگذاری تولید عوامل بیولوژیک
واگذاری تولید عوامل بیولوژیک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1397/9/22 مهلت دار
08:59 ق.ظ
خدمات احیاءکاشت و نگهداری فضای سبز شهر اعم
خدمات احیاءکاشت و نگهداری فضای سبز شهر اعم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 اعلام نشده
08:16 ق.ظ
واگذاری صفافی بارگیری کیسه های 50 کیلو گرمی
واگذاری صفافی بارگیری کیسه های 50 کیلو گرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/22 مهلت دار
08:09 ق.ظ
عملیات احداث و زیبا سازی فضای سبز شهرک
عملیات احداث و زیبا سازی فضای سبز شهرک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/21
14:55 ب.ظ
مطالعات تفصیلی اجرایی مدیریت پایدار منابع طبیعی و ابخیزداری حوزه
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
احداث بند چندمنظوره ابخیزداری KH10
احداث بند چندمنظوره ابخیزداری KH10... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
احداث بند خاکی حوزه
احداث بند خاکی حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
مطالعات تفصیلی اجرایی مدیریت پایدار منابع طبیعی و ابخیزداری حوزه
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
احداث بند بتن غلطکی حوزه
احداث بند بتن غلطکی حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
احداث بند سنگی ملاتی حوزه
احداث بند سنگی ملاتی حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
انجام پروژه حفظ نباتات
انجام پروژه حفظ نباتات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
خرید کنسانتره میان دان طیور
خرید کنسانتره میان دان طیور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
ایجاد کمربند حفاظتی با قطعات
ایجاد کمربند حفاظتی با قطعات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
سم فلومترین 1 درصد
سم فلومترین 1 درصد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
تامین نهال صنوبر توسعه کشت
تامین نهال صنوبر توسعه کشت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
سم فلومترین
سم فلومترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
تهیه حمل کاشت 740 نهال بادام
تهیه حمل کاشت 740 نهال بادام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
سم دلتا مترین
سم دلتا مترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
اجرایی مزارع الگویی در سطح 8/5 هکتار
اجرایی مزارع الگویی در سطح 8/5 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
نگهداری فضای سبز و تاسیات وابسته به بوستان
نگهداری فضای سبز و تاسیات وابسته به بوستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/21 اعلام نشده
13:48 ب.ظ
اقلام شامل : نازل دوبل کاربرد دستگاه سمپاش بادله - ماده پایه دفع افات
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
اصلاح نژاد دام روستایی 205 راس امیخته دهستان
اصلاح نژاد دام روستایی 205 راس امیخته دهستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته