1398/09/21
18:24 ب.ظ
ارائه خدمات بازرسی فنی و نظارت بر خرید تجهیزات شرکت
ارائه خدمات بازرسی فنی و نظارت بر خرید تجهیزات شرکت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1398/9/21 مهلت دار
18:20 ب.ظ
استعلام بخش بازرسی فنی و تجهیزات
استعلام بخش بازرسی فنی و تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار
18:18 ب.ظ
انجام خدمات بازرسی جوش پرتونگاری برخوردگی فلزات ضخامت سنجی
انجام خدمات بازرسی جوش پرتونگاری برخوردگی فلزات ضخامت سنجی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/21 اعلام نشده
13:10 ب.ظ
خرید  vibro controler
خرید vibro controler... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/9/21 اعلام نشده
13:04 ب.ظ
دیتایگر ترازسنج به همراه منبع  تغذیه
دیتایگر ترازسنج به همراه منبع تغذیه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/9/21 مهلت دار
11:53 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی 14 سدتگاه کلرسنج و کدورت سنج انلاین مصارف شهری استان
خرید نصب راه اندازی 14 سدتگاه کلرسنج و کدورت سنج انلاین مصارف شهری استان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گلستان 1398/9/21 مهلت دار
11:43 ق.ظ
تعمیر و سرویس و نگهداری تجهیزات برقی روشنایی
تعمیر و سرویس و نگهداری تجهیزات برقی روشنایی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
20:16 ب.ظ
بهینه سازی و اصلاح دیوایس ها و لاجیک کانوایرهای ابجکت واحد ابزار دقیق پالایشگاه
بهینه سازی و اصلاح دیوایس ها و لاجیک کانوایرهای ابجکت واحد ابزار دقیق پالایشگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
19:55 ب.ظ
پروژه ها شامل : (مواد شیمیایی زیست کش  واحد RO پودر رنگ قرمز بنزین )
پروژه ها شامل : (مواد شیمیایی زیست کش واحد RO پودر رنگ قرمز بنزین )... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/20 اعلام نشده
19:14 ب.ظ
خدمات بازرسی و تست جوش سازه فولادی زورخانه بین الملی
خدمات بازرسی و تست جوش سازه فولادی زورخانه بین الملی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1398/9/20 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
پی ال سی
پی ال سی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/9/20 مهلت دار
14:55 ب.ظ
ارائه طرح های عملیاتی کنترل هوشمند
ارائه طرح های عملیاتی کنترل هوشمند... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
14:33 ب.ظ
راهبری تعمیر نگهداری کالیبراسیون 3 ایستگاه سنحش الودگی هوا در شهر
راهبری تعمیر نگهداری کالیبراسیون 3 ایستگاه سنحش الودگی هوا در شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/9/20 مهلت دار
14:23 ب.ظ
دستگاه سه کاره کنتور خوان
دستگاه سه کاره کنتور خوان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/20 مهلت دار
14:15 ب.ظ
دبی سنج الکترومغناطیسی قابل نصب روی لوله پلی اتیلن 160
دبی سنج الکترومغناطیسی قابل نصب روی لوله پلی اتیلن 160... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
14:01 ب.ظ
راهبری اتوماسیون منابع
راهبری اتوماسیون منابع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1398/9/20 مهلت دار
14:01 ب.ظ
راهبری اتوماسیون منابع اب شرب
راهبری اتوماسیون منابع اب شرب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1398/9/20 مهلت دار
14:01 ب.ظ
راهبری اتوماسیون منابع اب
راهبری اتوماسیون منابع اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1398/9/20 مهلت دار
13:56 ب.ظ
راهبری اتوماسیون منابع اب شرب
راهبری اتوماسیون منابع اب شرب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1398/9/20 مهلت دار
13:30 ب.ظ
تامین تجهیزات و عملیات اجرائی ارسال اطلاعات ایستگاه های
تامین تجهیزات و عملیات اجرائی ارسال اطلاعات ایستگاه های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/9/20 مهلت دار
13:30 ب.ظ
انحام خدمات تست وکالیبراسیون و صدور گواهی تجهیزات ابزار دقیق شرکت
انحام خدمات تست وکالیبراسیون و صدور گواهی تجهیزات ابزار دقیق شرکت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/9/20 اعلام نشده
13:30 ب.ظ
انحام خدمات تست وکالیبراسیون و صدور گواهی تجهیزات ابزار دقیق شرکت
انحام خدمات تست وکالیبراسیون و صدور گواهی تجهیزات ابزار دقیق شرکت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/9/20 اعلام نشده
13:12 ب.ظ
اجرای سیستم برق اضطراری اسستگاه
اجرای سیستم برق اضطراری اسستگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/9/20 مهلت دار
13:08 ب.ظ
wika
wika... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/9/20 اعلام نشده
11:56 ق.ظ
برونسپاری خدمات بازرسی و نظارت بر سفارشات خرید داخل کشور
برونسپاری خدمات بازرسی و نظارت بر سفارشات خرید داخل کشور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/9/20 مهلت دار
11:39 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی 14 دستگاه کلرسنج و کدورت سنج انلاین
خرید نصب و راه اندازی 14 دستگاه کلرسنج و کدورت سنج انلاین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گلستان 1398/9/20 مهلت دار
11:05 ق.ظ
اتوماسیون بیسیم جوین
اتوماسیون بیسیم جوین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
10:08 ق.ظ
تغییر سیستم کنترل توربینهای TB4000 مراکز انتقال
تغییر سیستم کنترل توربینهای TB4000 مراکز انتقال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/20 مهلت دار
09:51 ق.ظ
تامین تجهیزات و نصب را اندازی سیستم  تله متری
تامین تجهیزات و نصب را اندازی سیستم تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/9/20 مهلت دار
09:21 ق.ظ
خرید فلومتر التراسونیک پرتابل به همراه متعلقات و لوازم جانبی
خرید فلومتر التراسونیک پرتابل به همراه متعلقات و لوازم جانبی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/9/20 اعلام نشده
09:00 ق.ظ
خرید دستگاه سولفورانالایزر
خرید دستگاه سولفورانالایزر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/9/20 مهلت دار
08:23 ق.ظ
خرید 8000 دستگاه مودم قرائت از راه دور
خرید 8000 دستگاه مودم قرائت از راه دور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/20 مهلت دار
08:21 ق.ظ
خدمات مهندسی و خرید سیستم کنترل و اتوماسیون صنعتی و ups
خدمات مهندسی و خرید سیستم کنترل و اتوماسیون صنعتی و ups... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
08:18 ق.ظ
خدمات مهندسی و خرید سیستم کنترل و اتوماسیون صنعتی و ups
خدمات مهندسی و خرید سیستم کنترل و اتوماسیون صنعتی و ups... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/9/20 اعلام نشده
1398/09/19
19:24 ب.ظ
خرید سامانه قرایت انلاین تصویری و پشتیبانی سامانه
خرید سامانه قرایت انلاین تصویری و پشتیبانی سامانه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/19 مهلت دار
19:18 ب.ظ
خرید لوازم یدکی بقیمانده دستگاه گاز کروماتورافی
خرید لوازم یدکی بقیمانده دستگاه گاز کروماتورافی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/9/19 مهلت دار
19:16 ب.ظ
دستگاه ثبت دیتالایگر دما و رطوبت
دستگاه ثبت دیتالایگر دما و رطوبت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
چهارمحال بختياري 1398/9/19 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
نصب راه اندازی لینک پی ال سی 132 عالیشهر و لینک  پی ال سی 132 رستمی
نصب راه اندازی لینک پی ال سی 132 عالیشهر و لینک پی ال سی 132 رستمی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/19 مهلت دار
14:26 ب.ظ
pss special pipe support- raschig tower distributor sieve trays- bearing braket / parts for ksb horizontal centifugal pumps - schorch electric motor - aerzen screw compressor-  sodium benzoate
خوزستان 1398/9/19 اعلام نشده
14:00 ب.ظ
خرید 13 قلم مربوط به سیستم کنترل hima
خرید 13 قلم مربوط به سیستم کنترل hima... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/9/19 مهلت دار
13:56 ب.ظ
خرید تجهیزات و قطعات یدکی ایستگاه سنجش کیفیت هوا برند اکوتک
خرید تجهیزات و قطعات یدکی ایستگاه سنجش کیفیت هوا برند اکوتک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/19 اعلام نشده
13:45 ب.ظ
ارزیابی روسازی اتوبان
ارزیابی روسازی اتوبان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/19 مهلت دار
13:20 ب.ظ
بازسازی تاسیسات ابرسانی به شهر
بازسازی تاسیسات ابرسانی به شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1398/9/19 مهلت دار
13:11 ب.ظ
خدمات کالیبراسیون تصحیح کننده های الکترونیکی
خدمات کالیبراسیون تصحیح کننده های الکترونیکی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1398/9/19 مهلت دار
12:08 ب.ظ
ارت سنج
ارت سنج... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/9/19 مهلت دار
11:15 ق.ظ
تامین کالیبراتورهای مرجع شاپ ابزار دقیق
تامین کالیبراتورهای مرجع شاپ ابزار دقیق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/9/19 مهلت دار
08:56 ق.ظ
قطعات ابزار دقیق
قطعات ابزار دقیق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/9/19 اعلام نشده
08:30 ق.ظ
خرید تجهیزات مصرفی و یدکی ایستگاه های سنجش کیفیت هوا
خرید تجهیزات مصرفی و یدکی ایستگاه های سنجش کیفیت هوا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/9/19 اعلام نشده
08:16 ق.ظ
خرید 800 دستگاه مودم قرائت از راه دور
خرید 800 دستگاه مودم قرائت از راه دور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/19 مهلت دار
07:58 ق.ظ
بازسازی تاسیسات ابرسانی به شه
بازسازی تاسیسات ابرسانی به شه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1398/9/19 مهلت دار