1397/09/25
14:34 ب.ظ
کلمپ در رنج های مختلف
کلمپ در رنج های مختلف... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/9/25 مهلت دار
14:17 ب.ظ
مجموعه قطعات تعمیری دستگاه انالایزر اوزن
مجموعه قطعات تعمیری دستگاه انالایزر اوزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1397/9/25 مهلت دار
13:14 ب.ظ
کولیس دیجیتالی  سایز سر200MM نام تجارتی GT
کولیس دیجیتالی سایز سر200MM نام تجارتی GT... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/9/25 مهلت دار
13:13 ب.ظ
دستگاه اندازه گیری زاویه فاز سنج برق مدل
دستگاه اندازه گیری زاویه فاز سنج برق مدل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/9/25 مهلت دار
13:06 ب.ظ
الکترود PH برای دستگاه انلاین سنسولیت SEA
الکترود PH برای دستگاه انلاین سنسولیت SEA... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/9/25 مهلت دار
10:09 ق.ظ
عملیات تهیه و نصب یونیت کنترل مرکزی
عملیات تهیه و نصب یونیت کنترل مرکزی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/9/25 مهلت دار
09:36 ق.ظ
طراحی خرید نصب و راه اندازی 1 دستگاه انالایزر
طراحی خرید نصب و راه اندازی 1 دستگاه انالایزر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/9/25 اعلام نشده
09:14 ق.ظ
اجرای عملیات کارهای متفرقه برق مخابرات  و ابزار دقیق ساختمان های  اداری و برج کنترل
اجرای عملیات کارهای متفرقه برق مخابرات و ابزار دقیق ساختمان های اداری و برج کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/9/25 مهلت دار
08:48 ق.ظ
ترانسمیتر سنسور فشار مدل MBS1900-25
ترانسمیتر سنسور فشار مدل MBS1900-25... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
08:30 ق.ظ
ترانسمیتر دبی فلومتر الکترومغناطیسی
ترانسمیتر دبی فلومتر الکترومغناطیسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/9/25 مهلت دار
08:29 ق.ظ
خرید قطعات دستگاه XRS
خرید قطعات دستگاه XRS... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
13:53 ب.ظ
تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات اتاق مونیتورینگ
تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات اتاق مونیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1397/9/24 مهلت دار
13:36 ب.ظ
سنسور گازهای NO- SO2-O2-CO دستگاه سنجش پایش و کنترل الودگی هوا
سنسور گازهای NO- SO2-O2-CO دستگاه سنجش پایش و کنترل الودگی هوا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
دستگاه کنترل سطح مخزن فلوتر مدل LS-12 نام تجارتی
دستگاه کنترل سطح مخزن فلوتر مدل LS-12 نام تجارتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/9/24 مهلت دار
08:55 ق.ظ
خرید حمل نصب و راه اندازی یک دستگاه سیستم اندازه گیری پارامتر
خرید حمل نصب و راه اندازی یک دستگاه سیستم اندازه گیری پارامتر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/9/24 اعلام نشده
08:34 ق.ظ
خرید اقلام شامل : رینگ اب بندی -فرز ماکیتا-ترمومتر لیزری-پروژکتور
خرید اقلام شامل : رینگ اب بندی -فرز ماکیتا-ترمومتر لیزری-پروژکتور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1397/9/24 مهلت دار
08:20 ق.ظ
قطعات سیستم کنترل DCS بهره برداری
قطعات سیستم کنترل DCS بهره برداری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/23
09:28 ق.ظ
انجام ازمون میکروبی شیمیایی و فلزات سنگین
انجام ازمون میکروبی شیمیایی و فلزات سنگین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/9/23 مهلت دار
1397/09/22
15:26 ب.ظ
خرید pressure gauge
خرید pressure gauge... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/9/22 اعلام نشده
14:15 ب.ظ
تعمیر و راه اندازی انالایزر
تعمیر و راه اندازی انالایزر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/9/22 مهلت دار
13:56 ب.ظ
تایمر 220 ولت دو وضعیتی
تایمر 220 ولت دو وضعیتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
خرید و نصب و راه اندازی سیستم شرایط پیرامونی
خرید و نصب و راه اندازی سیستم شرایط پیرامونی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1397/9/22 مهلت دار
10:28 ق.ظ
تله متری  با هزینه نصب و راه اندازی بازرسی و
تله متری با هزینه نصب و راه اندازی بازرسی و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
16:10 ب.ظ
نمونه برداری شیمیایی و میکروبی
نمونه برداری شیمیایی و میکروبی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/9/21 مهلت دار
16:09 ب.ظ
انجام ازمون میکروبی ، شیمیایی و فلزات سنگین
انجام ازمون میکروبی ، شیمیایی و فلزات سنگین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/9/21 مهلت دار
13:36 ب.ظ
خرید سه دستگاه ترموویژن
خرید سه دستگاه ترموویژن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1397/9/21 مهلت دار
13:15 ب.ظ
الکترود هدایت سنج
الکترود هدایت سنج... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
نیرو سنج اندازه گیری  قدرت  پا و پشت
نیرو سنج اندازه گیری قدرت پا و پشت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/9/21 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
تله متری و مانیتورینگ
تله متری و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/9/21 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
3 ردیف انواع منکنه واشربری و فیلر اندازه گیری
3 ردیف انواع منکنه واشربری و فیلر اندازه گیری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/9/21 اعلام نشده
11:29 ق.ظ
8 ردیف انواع کولیس و میکرومتر ترازو
8 ردیف انواع کولیس و میکرومتر ترازو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/9/21 اعلام نشده
10:28 ق.ظ
انحراف سنج با قرقره کابل 100 متری
انحراف سنج با قرقره کابل 100 متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
تجهیز نقاط به ابزارهای مناسب اندازه گیری جریان در
تجهیز نقاط به ابزارهای مناسب اندازه گیری جریان در... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/9/21 مهلت دار
08:34 ق.ظ
شیر بادی دسته کنترلر
شیر بادی دسته کنترلر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
17:07 ب.ظ
سطح سنج دیتالاگری اندازه گیری تغییرات سطح اب رودخانه در ایستگاههای هیدرومتری
سطح سنج دیتالاگری اندازه گیری تغییرات سطح اب رودخانه در ایستگاههای هیدرومتری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1397/9/20 تاریخ گذشته
17:00 ب.ظ
تهیه و نصب 7 دستگاه سنجش لحظه ای ترکیباتی آلی
تهیه و نصب 7 دستگاه سنجش لحظه ای ترکیباتی آلی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/9/20 مهلت دار
16:40 ب.ظ
سنسور RADIOMETER - SUV- B UV
سنسور RADIOMETER - SUV- B UV... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/9/20 اعلام نشده
16:39 ب.ظ
سامانه سنجش گرد و غبار و گازهای الاینده
سامانه سنجش گرد و غبار و گازهای الاینده... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:29 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:20 ب.ظ
دستگاه PH متر دیجیتال پرتابل
دستگاه PH متر دیجیتال پرتابل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
نصب و راه اندازی پی ال سی دیجیتال ایستگاه 66
نصب و راه اندازی پی ال سی دیجیتال ایستگاه 66... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/9/20 مهلت دار
12:51 ب.ظ
طراحی خرید و نصب سیستم مانیتورینگ 60 ایستگاه گاز در سطح استان
طراحی خرید و نصب سیستم مانیتورینگ 60 ایستگاه گاز در سطح استان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/9/20 اعلام نشده
12:44 ب.ظ
متر لیزری بوش و لایک
متر لیزری بوش و لایک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
نشت یاب گازSF6 مدل R002-033-3نام تجارتی GAS
نشت یاب گازSF6 مدل R002-033-3نام تجارتی GAS... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
50 دستگاه قرائت کنتور با قابلیت قرائت چاپ قبض و
50 دستگاه قرائت کنتور با قابلیت قرائت چاپ قبض و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
دبی سنج iec sonic
دبی سنج iec sonic... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
خرید دبی سنج و تجهیزات اب و هواشناسی
خرید دبی سنج و تجهیزات اب و هواشناسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
چهارمحال بختياري 1397/9/20 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
خرید تجهیزات مکانیکال و الکتریکال و ابزار دقیق ایستگاههای پمپاژ
خرید تجهیزات مکانیکال و الکتریکال و ابزار دقیق ایستگاههای پمپاژ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/9/20 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
طراحی خرید تجهیزات و نصب سیستم مانیتورینگ 60 ایستگاه
طراحی خرید تجهیزات و نصب سیستم مانیتورینگ 60 ایستگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/9/20 مهلت دار
08:07 ق.ظ
ساخت سطح سنج
ساخت سطح سنج... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/9/20 مهلت دار