1398/02/31
13:56 ب.ظ
خرید 1 دستگاه سولفور انالایزر
خرید 1 دستگاه سولفور انالایزر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/31 مهلت دار
12:16 ب.ظ
خدمات شرکت در زمینه اجرای فاز اول مانیتورینگ ایستگاه های گاز دریافتی با ظرفیت
خدمات شرکت در زمینه اجرای فاز اول مانیتورینگ ایستگاه های گاز دریافتی با ظرفیت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/2/31 مهلت دار
11:39 ق.ظ
لودسل 30 تنی فشار قوی 4 عدد - استابلایزر 2kv یک عدد - جی باکس یک عدد
لودسل 30 تنی فشار قوی 4 عدد - استابلایزر 2kv یک عدد - جی باکس یک عدد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1398/2/31 مهلت دار
11:38 ق.ظ
دستگاه انژکتور شور
دستگاه انژکتور شور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:31 ق.ظ
انجام عملیات تهیه و تامین تجهیزات و ساخت و اجرای و راه اندازی سیستم اختلاط آب و هوا و مواد شیمیایی
انجام عملیات تهیه و تامین تجهیزات و ساخت و اجرای و راه اندازی سیستم اختلاط آب و هوا و مواد شیمیایی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:27 ق.ظ
دستگاه سنجش کیفیت کیفیت توان تایپ 2210  لایسنس نر م افزار PQSECURE دستگاه سنجش کیفیت توان ذکر شده
دستگاه سنجش کیفیت کیفیت توان تایپ 2210 لایسنس نر م افزار PQSECURE دستگاه سنجش کیفیت توان ذکر شده... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/2/31 مهلت دار
09:17 ق.ظ
خرید تجهیزات حفاظت الکترونیک تاسیسات ابرسانی
خرید تجهیزات حفاظت الکترونیک تاسیسات ابرسانی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
08:51 ق.ظ
تابلو کنترل از راه دور و تله متری
تابلو کنترل از راه دور و تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/2/31 مهلت دار
08:36 ق.ظ
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1398/2/31 مهلت دار
08:36 ق.ظ
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/2/31 مهلت دار
08:35 ق.ظ
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/2/31 مهلت دار
08:35 ق.ظ
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1398/2/31 مهلت دار
08:33 ق.ظ
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/31 مهلت دار
08:32 ق.ظ
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/2/31 مهلت دار
08:32 ق.ظ
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
08:32 ق.ظ
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/2/31 مهلت دار
08:29 ق.ظ
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/2/31 مهلت دار
08:18 ق.ظ
خرید بریر
خرید بریر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1398/2/31 مهلت دار
08:11 ق.ظ
خرید اقلام شامل : 1- دستگاه پرس جوش مقاومتی یک دستگاه
خرید اقلام شامل : 1- دستگاه پرس جوش مقاومتی یک دستگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
18:24 ب.ظ
کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری کنتورای توربینی و تصحیح کننده ها و ترانسمیترها و گیج فشار و دما
کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری کنتورای توربینی و تصحیح کننده ها و ترانسمیترها و گیج فشار و دما... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1398/2/30 مهلت دار
15:07 ب.ظ
مجتمع ابرسانی
مجتمع ابرسانی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گلستان 1398/2/30 مهلت دار
14:36 ب.ظ
بازرسی و نظارت بر محصولات صادارتی و.. پتروشیمی
بازرسی و نظارت بر محصولات صادارتی و.. پتروشیمی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/2/30 مهلت دار
14:31 ب.ظ
تامین قطعات VIBRATION MONITORING ساخت شرکت BENTLY NEVADA
تامین قطعات VIBRATION MONITORING ساخت شرکت BENTLY NEVADA... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/2/30 مهلت دار
14:31 ب.ظ
تامین قطعات VIBRATION MONITORING ساخت شرکت BENTLY NEVADA
تامین قطعات VIBRATION MONITORING ساخت شرکت BENTLY NEVADA... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/2/30 مهلت دار
14:30 ب.ظ
شناسایی شرکتهای فعال در زمینه خدمات بازرسی
شناسایی شرکتهای فعال در زمینه خدمات بازرسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/30 اعلام نشده
14:19 ب.ظ
خرید عملگر گاز - روغن سایز 48 اینچ مدل LB235
خرید عملگر گاز - روغن سایز 48 اینچ مدل LB235... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/30 اعلام نشده
14:07 ب.ظ
تامین کالا تهیه نقشه اجرایی نصب و راه اندازی سامانه
تامین کالا تهیه نقشه اجرایی نصب و راه اندازی سامانه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/30 مهلت دار
13:35 ب.ظ
بازرسی فنی واحدهای مجتمع پتروشیمی در زمان تعمیرات اساسی
بازرسی فنی واحدهای مجتمع پتروشیمی در زمان تعمیرات اساسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/2/30 مهلت دار
12:47 ب.ظ
سیستم کنترل از راه دور سطح مخزن با برد متوسط
سیستم کنترل از راه دور سطح مخزن با برد متوسط... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1398/2/30 مهلت دار
12:41 ب.ظ
انجام خدمات بازرسی و حفاظت فنی بازرسی حین ساخت داخل و خارج کشور مورد نیاز
انجام خدمات بازرسی و حفاظت فنی بازرسی حین ساخت داخل و خارج کشور مورد نیاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/30 اعلام نشده
12:40 ب.ظ
فلزیاب
فلزیاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/2/30 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
اجرای فاز اول مانیتورینگ ایستگاههای گاز دریافتی با ظرفیت بالاتر از20000 متر معکب
اجرای فاز اول مانیتورینگ ایستگاههای گاز دریافتی با ظرفیت بالاتر از20000 متر معکب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/2/30 مهلت دار
12:12 ب.ظ
تامین 2 دستگاه پرتابل تست و بازرسی فنی سیم بکسل
تامین 2 دستگاه پرتابل تست و بازرسی فنی سیم بکسل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/2/30 مهلت دار
12:08 ب.ظ
تامین کالا تهیه نقشه اجرایی نصب و راه اندازی سامانه پایش و مانیتورینگ محوطه م
تامین کالا تهیه نقشه اجرایی نصب و راه اندازی سامانه پایش و مانیتورینگ محوطه م... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/30 مهلت دار
09:11 ق.ظ
سنسور اپتیک لویز
سنسور اپتیک لویز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/2/30 مهلت دار
08:54 ق.ظ
لیترشمار مکانیکی
لیترشمار مکانیکی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/2/30 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
کالیبراسیون تجهیزات و ظروف ازمایشگاهی
کالیبراسیون تجهیزات و ظروف ازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
19:36 ب.ظ
فلومترالکترومغناطیسی
فلومترالکترومغناطیسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/2/29 تاریخ گذشته
17:14 ب.ظ
خرید ASHCROFT BIMETAL THERMOMETERS THERMOMETER RENG O-100
خرید ASHCROFT BIMETAL THERMOMETERS THERMOMETER RENG O-100... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/2/29 اعلام نشده
13:21 ب.ظ
تامین قطعات TEMP TRANSMITTER ساخت شرکت FISHER
تامین قطعات TEMP TRANSMITTER ساخت شرکت FISHER... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/2/29 مهلت دار
12:42 ب.ظ
انجام تکمیل ساخت و نصب و اجرا تست و پیش راه اندازی سیستم های برق و
انجام تکمیل ساخت و نصب و اجرا تست و پیش راه اندازی سیستم های برق و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/2/29 اعلام نشده
11:01 ق.ظ
خرید ترمومتر الکلی با قاب 200 عدد - ترومتر دیجیتالی ضد اب
خرید ترمومتر الکلی با قاب 200 عدد - ترومتر دیجیتالی ضد اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1398/2/29 مهلت دار
10:49 ق.ظ
تهیه نصب راه اندازی تجهیزات حفاظتی سامانه انتقال اب به شهر
تهیه نصب راه اندازی تجهیزات حفاظتی سامانه انتقال اب به شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/2/29 مهلت دار
10:07 ق.ظ
دوربین سیستم انتقال اطلاعات
دوربین سیستم انتقال اطلاعات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/2/29 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
خرید تامین حمل و تحویل دستگاه های فلومتر الکترو مغناطیسی
خرید تامین حمل و تحویل دستگاه های فلومتر الکترو مغناطیسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/29 مهلت دار
08:02 ق.ظ
خدمات بازرسی حفاظت فنی و بازرسی حین ساخت داخل و خارج کشور
خدمات بازرسی حفاظت فنی و بازرسی حین ساخت داخل و خارج کشور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/29 مهلت دار
08:00 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی و تست یک عدد مخزن اب اشامیدنی پیش ساخته استوانه ای
خرید نصب و راه اندازی و تست یک عدد مخزن اب اشامیدنی پیش ساخته استوانه ای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/2/29 مهلت دار
07:46 ق.ظ
خرید بوته سرامیکی دستگاه آنالیزه اندازه گیری گوگرد (کروزه دستگاه لکو) مجتمع سنگ آهن سنگان
خرید بوته سرامیکی دستگاه آنالیزه اندازه گیری گوگرد (کروزه دستگاه لکو) مجتمع سنگ آهن سنگان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:35 ب.ظ
خرید وسایل ازمایشگاه
خرید وسایل ازمایشگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
دستگاه دتکتور دی اکسید کربن
دستگاه دتکتور دی اکسید کربن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/2/28 تاریخ گذشته