1398/05/29
13:28 ب.ظ
خرید هدایت سنج WTW
خرید هدایت سنج WTW... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/5/29 مهلت دار
1398/05/28
19:53 ب.ظ
پرشر سوئیچ 5 تا35 بار9 عدد
پرشر سوئیچ 5 تا35 بار9 عدد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:36 ب.ظ
تعمیر قطعات زیمنس
تعمیر قطعات زیمنس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/5/28 مهلت دار
19:28 ب.ظ
یک دستگاه کنترل سطح مخزن
یک دستگاه کنترل سطح مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
چهارمحال بختياري 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
تعمیر دیتالاگر
تعمیر دیتالاگر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
احداث هیدرومتری گاوی - خروجی مرز
احداث هیدرومتری گاوی - خروجی مرز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
12:06 ب.ظ
خرید تعداد5 دستگاه اندازه گیری و تست شبکه دسترسی و انتقال کشور
خرید تعداد5 دستگاه اندازه گیری و تست شبکه دسترسی و انتقال کشور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/28 اعلام نشده
11:33 ق.ظ
دستگاه عرق گیری 100 لیتری وق تمام استیل 316 صنایع غذایی - ورق 1/5 میلمیتری ضد اسید جوش ارگون دارای برج رفلاکس کندانسور
البرز 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
کارت مخابراتی
کارت مخابراتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/5/28 مهلت دار
09:27 ق.ظ
تمدید - ساخت 32 دستگاه اسکلپ نوار نقاله خطوط پردازش پسماند کارخانه کود الی - ساخت بهره برداری از تابلوهای کنترل و مانیتورنیگ خط پردازش پسماند
اصفهان 1398/5/28 مهلت دار
09:25 ق.ظ
خرید 100 عدد برد 500 ATEX ALIM EPUشماره انداز دیجیتال SATAM
خرید 100 عدد برد 500 ATEX ALIM EPUشماره انداز دیجیتال SATAM... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/28 اعلام نشده
08:19 ق.ظ
ساخت و تحویل explosion proof locai lighting panel
ساخت و تحویل explosion proof locai lighting panel... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/5/28 مهلت دار
08:17 ق.ظ
ساخت و تحویل explosion proof locai lighting panel
ساخت و تحویل explosion proof locai lighting panel... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/28 مهلت دار
08:15 ق.ظ
انجام عملیات بازدید مسیر گاز داغ و تعمیرات توربین گازی GEF6
انجام عملیات بازدید مسیر گاز داغ و تعمیرات توربین گازی GEF6... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/5/28 مهلت دار
08:11 ق.ظ
خرید تصحیح کننده الکترونیکی در دامنه های مختلف
خرید تصحیح کننده الکترونیکی در دامنه های مختلف... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
07:52 ق.ظ
خرید اسکاداپک 100و 330 رادیو مودم و کارت دیجیتال ورودی و خروجی
خرید اسکاداپک 100و 330 رادیو مودم و کارت دیجیتال ورودی و خروجی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
07:49 ق.ظ
DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGES
DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGES... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/5/28 اعلام نشده
1398/05/27
18:16 ب.ظ
خرید دستگاه نشت یاب تست انشعاب
خرید دستگاه نشت یاب تست انشعاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1398/5/27 مهلت دار
14:06 ب.ظ
گیج جیوه ای
گیج جیوه ای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/27 مهلت دار
14:00 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری سیستم اسکادای اب
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری سیستم اسکادای اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/27 اعلام نشده
14:00 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری سیستم اسکادای اب
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری سیستم اسکادای اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/27 اعلام نشده
13:57 ب.ظ
سرویس تعمیر و نگهداری سیستم های تله متری مخابرات انتقال و مراکز دیسپاچینگ
سرویس تعمیر و نگهداری سیستم های تله متری مخابرات انتقال و مراکز دیسپاچینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1398/5/27 مهلت دار
13:53 ب.ظ
سرویس تعمیر و نگهداری سیستم های تله متری مخابرات انتقال و مراکز دیسپاچینگ و
سرویس تعمیر و نگهداری سیستم های تله متری مخابرات انتقال و مراکز دیسپاچینگ و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1398/5/27 مهلت دار
13:48 ب.ظ
سرویس تعمیر و نگهداری سیستم های تله متری مخابرات
سرویس تعمیر و نگهداری سیستم های تله متری مخابرات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/5/27 مهلت دار
13:17 ب.ظ
تامین قطعات ترمومتر
تامین قطعات ترمومتر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/5/27 اعلام نشده
11:51 ق.ظ
SULPHUR & CHLORINE IN OIL ANALYZER
SULPHUR & CHLORINE IN OIL ANALYZER... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/5/27 اعلام نشده
11:34 ق.ظ
تعداد 5 دستگاه اندازه گیری و تست شبکه دسترسی و انتقال کشور
تعداد 5 دستگاه اندازه گیری و تست شبکه دسترسی و انتقال کشور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/27 اعلام نشده
11:34 ق.ظ
تعداد 5 دستگاه اندازه گیری و تست شبکه دسترسی و انتقال کشور
تعداد 5 دستگاه اندازه گیری و تست شبکه دسترسی و انتقال کشور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/27 اعلام نشده
09:54 ق.ظ
سیستم کنترل سطح بیسیم فلوتر مخزن
سیستم کنترل سطح بیسیم فلوتر مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/27 مهلت دار
09:46 ق.ظ
بازرسی کمی کشتی های حمل اوره در بندر
بازرسی کمی کشتی های حمل اوره در بندر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
18:18 ب.ظ
ارتقا لایسنس و راه اندازی سیستم hmiپایگاه abb560
ارتقا لایسنس و راه اندازی سیستم hmiپایگاه abb560... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
18:15 ب.ظ
خرید قطعات ابزار دقیق موردنیاز واحدهای گازی v94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی
خرید قطعات ابزار دقیق موردنیاز واحدهای گازی v94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/5/26 مهلت دار
18:13 ب.ظ
سرویس نگهداری و تعمیر سیستم های تله متری مخابرات انتقال و مارکز دیسپاچینگ وBRC برق
سرویس نگهداری و تعمیر سیستم های تله متری مخابرات انتقال و مارکز دیسپاچینگ وBRC برق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/5/26 مهلت دار
13:15 ب.ظ
انجام طراحی تفضیلی تامین تجهیزات نصب تست و راه اندازی سیستم
انجام طراحی تفضیلی تامین تجهیزات نصب تست و راه اندازی سیستم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/5/26 مهلت دار
12:15 ب.ظ
پالت پلاستیکی - PIPE ASTIM -DMDS VALVE , ..
پالت پلاستیکی - PIPE ASTIM -DMDS VALVE , ..... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/5/26 اعلام نشده
10:21 ق.ظ
اتوماسیون جی اس ام کلات
اتوماسیون جی اس ام کلات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
اتوماسیون جی اس ام
اتوماسیون جی اس ام... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
بهره برداری نگهداری رفع نواقص و اتفاقات باردید دوره ای اصلاح ارتقا
بهره برداری نگهداری رفع نواقص و اتفاقات باردید دوره ای اصلاح ارتقا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
تامین انالایزر انلاین دودکش مورد نیاز مجتمع
تامین انالایزر انلاین دودکش مورد نیاز مجتمع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
11:34 ق.ظ
اجرای سامانه pims پالایشگاه چهارم مجتمع
اجرای سامانه pims پالایشگاه چهارم مجتمع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/5/24 مهلت دار
11:10 ق.ظ
تستر فیبرشبکه- قلم تستر فیبرنوری
تستر فیبرشبکه- قلم تستر فیبرنوری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
تامین قطعات THERMOMETER
تامین قطعات THERMOMETER... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/5/24 اعلام نشده
10:14 ق.ظ
قطعات PROG LODIC CONTROL SYS
قطعات PROG LODIC CONTROL SYS... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/5/24 اعلام نشده
08:07 ق.ظ
تامین قطعات THER MOMETER
تامین قطعات THER MOMETER... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/5/24 اعلام نشده
1398/05/23
18:23 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی مانیتورینگ تجمیع الارم تجهیزات
خرید نصب راه اندازی مانیتورینگ تجمیع الارم تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:23 ب.ظ
ارث تستر کلمپی
ارث تستر کلمپی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
تجهیزات برقی
تجهیزات برقی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
بازرسی فنی خرید مواد گند زدایی شامل گاز کولر پرکلرین اب ژاول نمک کلرید سدیم
بازرسی فنی خرید مواد گند زدایی شامل گاز کولر پرکلرین اب ژاول نمک کلرید سدیم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
کنترل زیمنس
کنترل زیمنس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
3 قلم دتکتور گاز و کیت کالیبراسیون
3 قلم دتکتور گاز و کیت کالیبراسیون... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/23 اعلام نشده