1397/11/29
15:42 ب.ظ
عملیات پایش و اندازه گیری فلزات سنگین در 150 نمونه اب
عملیات پایش و اندازه گیری فلزات سنگین در 150 نمونه اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/11/29 مهلت دار
15:42 ب.ظ
عملیات پایش و اندازه گیری فلزات سنگین در 150 نمونه اب
عملیات پایش و اندازه گیری فلزات سنگین در 150 نمونه اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/11/29 مهلت دار
12:42 ب.ظ
کنداکتیویته متر
کنداکتیویته متر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1397/11/29 مهلت دار
12:38 ب.ظ
دستگاه انالیزور کلر و کدورت سنج
دستگاه انالیزور کلر و کدورت سنج... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 مهلت دار
12:24 ب.ظ
دستگاه اندازه گیری بازده کوانتومی سلول خورشیدی و سطح فرمی و باز تجمع یافته
دستگاه اندازه گیری بازده کوانتومی سلول خورشیدی و سطح فرمی و باز تجمع یافته... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/11/29 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
خرید قطعات یدکی انالایز ENOTEC
خرید قطعات یدکی انالایز ENOTEC... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/11/29 اعلام نشده
08:26 ق.ظ
پیگرانی هوشمند خطوط 56 اینچ سوم و چهارم سراسری
پیگرانی هوشمند خطوط 56 اینچ سوم و چهارم سراسری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/29 مهلت دار
07:48 ق.ظ
خرید ماشین شستشوی ظروف نمونه گیری ازمایشگاه
خرید ماشین شستشوی ظروف نمونه گیری ازمایشگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/28
16:48 ب.ظ
خرید لوازم یدکی دستگاه گاز کروماتوگراف
خرید لوازم یدکی دستگاه گاز کروماتوگراف... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
16:43 ب.ظ
خرید8 عدد عملگر گاز- روغن LBGOV سایز56 اینچ
خرید8 عدد عملگر گاز- روغن LBGOV سایز56 اینچ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/28 اعلام نشده
16:33 ب.ظ
لوگو220- پی ال سی دیجیتال
لوگو220- پی ال سی دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/11/28 مهلت دار
16:17 ب.ظ
تامین قطعات FIRE&GAS DETECTION SYSTEM ساخت شرکت
تامین قطعات FIRE&GAS DETECTION SYSTEM ساخت شرکت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/11/28 مهلت دار
13:01 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی سامانه لیدار و سامانه شیدسنج خورشیدی هواشناسی
خرید نصب راه اندازی سامانه لیدار و سامانه شیدسنج خورشیدی هواشناسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
11:42 ق.ظ
خرید تعداد 100 دستگاه دیتا لاگر فشار با قابلیت ارسال
خرید تعداد 100 دستگاه دیتا لاگر فشار با قابلیت ارسال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/11/28 مهلت دار
10:36 ق.ظ
خرید قطعات تعدادی قطعات شامل :(QUICK RETRIEV ABLE BRIDE)
خرید قطعات تعدادی قطعات شامل :(QUICK RETRIEV ABLE BRIDE)... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
10:22 ق.ظ
تابلو کنترل از راه دور و تله متری
تابلو کنترل از راه دور و تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/11/28 مهلت دار
09:49 ق.ظ
خدمات مانیتورینگ درجه حرارت ترانسفورماتورهای فوق توزیع
خدمات مانیتورینگ درجه حرارت ترانسفورماتورهای فوق توزیع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/28 مهلت دار
08:18 ق.ظ
خرید تله بخار
خرید تله بخار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/11/28 مهلت دار
08:06 ق.ظ
انجام تعمیرات پیشگیرانه و کلی ادوات و تجهیزات مکانیک برق و ابزار دقیق
انجام تعمیرات پیشگیرانه و کلی ادوات و تجهیزات مکانیک برق و ابزار دقیق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/28 اعلام نشده
07:50 ق.ظ
خرید: لوازم روشنایی دستگاههای حفاری - لوازم و تجهیزات ازمایشگاهی MH TOP DRIVE
خرید: لوازم روشنایی دستگاههای حفاری - لوازم و تجهیزات ازمایشگاهی MH TOP DRIVE... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
07:42 ق.ظ
تهیه نمونه ازمایشگاهی در کارگاه نمومنه سازی
تهیه نمونه ازمایشگاهی در کارگاه نمومنه سازی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
18:44 ب.ظ
تعمیر بورد الکترونیکی کنترلر دستگاه تست فشار
تعمیر بورد الکترونیکی کنترلر دستگاه تست فشار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
قرارداد یکساله در خصوص مانیتورینگ 24 ساعته
قرارداد یکساله در خصوص مانیتورینگ 24 ساعته... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/27 تاریخ گذشته
17:32 ب.ظ
خرید یک دستگاه تست شیرالات تست پنجMETRUS
خرید یک دستگاه تست شیرالات تست پنجMETRUS... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/27 مهلت دار
14:41 ب.ظ
خرید ادوات اکترونیکی ابزار دقیق مورد نیاز
خرید ادوات اکترونیکی ابزار دقیق مورد نیاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/27 مهلت دار
14:28 ب.ظ
اجرای سازه های اندازه گیری جریان و کنترل سطح اب
اجرای سازه های اندازه گیری جریان و کنترل سطح اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/27 مهلت دار
14:12 ب.ظ
پروژه تهیه تجهیزات و مانیتورینگ انلاین ایستگاه های
پروژه تهیه تجهیزات و مانیتورینگ انلاین ایستگاه های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/11/27 اعلام نشده
13:45 ب.ظ
دستگاه مانیتور تله متری علائم حیاتی شامل ECG
دستگاه مانیتور تله متری علائم حیاتی شامل ECG... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/11/27 مهلت دار
13:34 ب.ظ
پرگار داخل سنج عقربه ای
پرگار داخل سنج عقربه ای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/11/27 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
خرید یک دستگاه EC متر مدل پرتال AZ
خرید یک دستگاه EC متر مدل پرتال AZ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/11/27 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
1 دستگاه ph متر
1 دستگاه ph متر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/11/27 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
خرید یک دستگاه موتور ستان همراه با تجهیزات جانبی
خرید یک دستگاه موتور ستان همراه با تجهیزات جانبی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/27 مهلت دار
12:10 ب.ظ
پراب اسیلوسکوپ
پراب اسیلوسکوپ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/11/27 مهلت دار
11:55 ق.ظ
بررسی وضعیت کیفی لوله های grp موجود در کارگاه شبکه ابیاری
بررسی وضعیت کیفی لوله های grp موجود در کارگاه شبکه ابیاری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/11/27 مهلت دار
10:54 ق.ظ
خرید 34 قلم  انواع تجهیزات ابزار دقیق
خرید 34 قلم انواع تجهیزات ابزار دقیق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/27 مهلت دار
10:31 ق.ظ
انجام خدمات کالیبراسیون قرائت و تست صحت عملکرد کنتور
انجام خدمات کالیبراسیون قرائت و تست صحت عملکرد کنتور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/11/27 مهلت دار
08:05 ق.ظ
خرید دوربین و تجهیزات مانیتورینگ نیروگاه
خرید دوربین و تجهیزات مانیتورینگ نیروگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/11/27 مهلت دار
07:58 ق.ظ
راهبری و نگهداری ایستگاهای سنجش کیفیت هوا و صدا شامل
راهبری و نگهداری ایستگاهای سنجش کیفیت هوا و صدا شامل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/26
09:16 ق.ظ
شماره انداز کنتور برق تک فاز و کابل مخابرات 4 زوج
شماره انداز کنتور برق تک فاز و کابل مخابرات 4 زوج... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
سنسور دما و رطوبت ap9335thرک
سنسور دما و رطوبت ap9335thرک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
16:10 ب.ظ
خرید تجهیزات سیستم اینترکام و باتری توربینهای بخار - دوربین ضدانفجار - FLAME DETECTOR
خرید تجهیزات سیستم اینترکام و باتری توربینهای بخار - دوربین ضدانفجار - FLAME DETECTOR... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/11/25 اعلام نشده
15:59 ب.ظ
خرید  MICOM P921 , MICOM P123
خرید MICOM P921 , MICOM P123... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/11/25 اعلام نشده
15:49 ب.ظ
شیدسنج خورشیدی کالیتو ساخت شرکت TENUM
شیدسنج خورشیدی کالیتو ساخت شرکت TENUM... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/11/25 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
خرید لوازم و اقلام مورد نیاز تصفیه خانه اب شرب
خرید لوازم و اقلام مورد نیاز تصفیه خانه اب شرب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
مولتی متر دیجیتالی
مولتی متر دیجیتالی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
تابلو plc کنترل سوئیچگیر مصرف داخلی  پست برق
تابلو plc کنترل سوئیچگیر مصرف داخلی پست برق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
واگذاری بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی
واگذاری بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/24
19:31 ب.ظ
مولتی متر دیجیتال مدل dt-700
مولتی متر دیجیتال مدل dt-700... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/11/24 تاریخ گذشته