1397/09/25
10:30 ق.ظ
لایف رفت6 نفره VIKING بهمراه قفل
لایف رفت6 نفره VIKING بهمراه قفل... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
08:19 ق.ظ
تامین خدمات سرویس تعمیر و یا تعویض صدور گواهینامه بین المللی
خوزستان 1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/22
06:27 ق.ظ
خارج سازی مغروقه ابسوسا
خارج سازی مغروقه ابسوسا... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/21
11:55 ق.ظ
تعمیرات اساسی بردهای کنترل شناور
تعمیرات اساسی بردهای کنترل شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/9/21 مهلت دار
11:55 ق.ظ
تعمیرات اساسی بردهای کنترل شناور
تعمیرات اساسی بردهای کنترل شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
10:53 ق.ظ
ساخت کنسول و تجمیع تجهیزات مخابراتی و کمک ناوبری لایروب ارس
مازندران 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
انجام خدمات مدیریت راهبری سرویس و نگهداری نگهبانی و حفاظت از
خوزستان 1397/9/20 مهلت دار
08:34 ق.ظ
1397/09/18
12:27 ب.ظ
خرید ساخت و تحویل یک فروند رمپ فلزی
خرید ساخت و تحویل یک فروند رمپ فلزی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/9/18 مهلت دار
1397/09/17
11:47 ق.ظ
اجاره یک فروند یدک کش
اجاره یک فروند یدک کش... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/9/17 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
اجاره 1 فروند یدک کش اتشخوار برای بندر
اجاره 1 فروند یدک کش اتشخوار برای بندر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/14
14:21 ب.ظ
اجاره 3 فروند یدک کش ASDو 3 فروند شناور طنابگیر
اجاره 3 فروند یدک کش ASDو 3 فروند شناور طنابگیر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/9/14 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
تامین خدمات عملیات دریایی
تامین خدمات عملیات دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/13
11:57 ق.ظ
راهبری و نگهداری و تعمیرات علائم کمک ناوبری
راهبری و نگهداری و تعمیرات علائم کمک ناوبری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/9/13 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
تامین خدمات عملیات دریایی + اجاره یک فروند شناور در بندر
بوشهر 1397/9/13 اعلام نشده
08:11 ق.ظ
واگذاری راهبری نگهداری و تعمیرات تجهیزات مقابله و پاکسازی الودگی نفتی
سيستان و بلوچستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
خدمات بندری امور پشتیبانی تدارکات دریایی و خشکی مورد نیاز
خوزستان 1397/9/13 اعلام نشده
1397/09/06
09:30 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور خدماتی
اجاره 1 فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/9/6 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
14:13 ب.ظ
اجاره 3 فروند یدک کش ASD و 3 فروند شناور طنابگیر چند منظوره
هرمزگان 1397/9/5 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور تعمیراتی
اجاره یک فروند شناور تعمیراتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/9/5 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
اجاره 1 فروند هلیکوپتر جهت ترابری کارکنان شرکت به شناور FPSO در
هرمزگان 1397/9/5 اعلام نشده
09:13 ق.ظ
اجاره یک فروند هلیکوپتر bell-412 با سال ساخت بالای 2005 به صورت موردی جهت ترابری
بوشهر 1397/9/5 اعلام نشده
07:52 ق.ظ
اجاره یک فروند هلیکوپتری BELL -412 با سال ساخت بالای 2005 به صورت موردی
هرمزگان 1397/9/5 اعلام نشده
1397/09/02
21:05 ب.ظ
خرید حمل و تحویل قطعات یدکی تجهیزات
خرید حمل و تحویل قطعات یدکی تجهیزات... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/9/2 تاریخ گذشته
1397/08/30
14:24 ب.ظ
اجاره 1 فروند شناور خدماتی در 3 دریف
اجاره 1 فروند شناور خدماتی در 3 دریف... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/8/30 اعلام نشده
08:19 ق.ظ
اجاره چند فروند شناور خدماتی
اجاره چند فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/29
15:34 ب.ظ
لایروبی اسکله های 4و3 سکوهای بندگیر
لایروبی اسکله های 4و3 سکوهای بندگیر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/8/27 اعلام نشده
15:33 ب.ظ
لایروبی اسکله های 3 و 4 و سکوهای بندگیر در
لایروبی اسکله های 3 و 4 و سکوهای بندگیر در... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/8/27 اعلام نشده
12:47 ب.ظ
خرید قایق بادی جلیقه نجات لباس غواص
خرید قایق بادی جلیقه نجات لباس غواص... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
البرز 1397/8/29 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور تعمیراتی
اجاره یک فروند شناور تعمیراتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/8/29 اعلام نشده
1397/08/27
15:05 ب.ظ
شناسایی شناور های عملیاتی شامل: یدک کش های asd , ahts ,....
تهران 1397/8/27 اعلام نشده
1397/08/26
07:38 ق.ظ
تعمیرات اساسی شناورهای کاسپین 1 و 2
تعمیرات اساسی شناورهای کاسپین 1 و 2... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/25
12:22 ب.ظ
خرید موتور کامل شناور دریایی - چاه اب ناحیه صنعتی
خراسان جنوبي 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
خارج سازی مغروقه ابسوسا 1
خارج سازی مغروقه ابسوسا 1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:33 ب.ظ
خرید 2 فروند قایق موتوری فایبر گلاس با موتور حداقل
مركزي 1397/8/24 تاریخ گذشته
09:22 ق.ظ
موتور کامل شناور دریایی مدل 3306 نام تجارتی
موتور کامل شناور دریایی مدل 3306 نام تجارتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خراسان جنوبي 1397/8/21 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
نگهداری و سرویسهای ادواری و اضطراری و انجام تعمیرات
خوزستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
خرید خدمات شناورهای مناسب اطفا حریق
خرید خدمات شناورهای مناسب اطفا حریق... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
20:35 ب.ظ
خرید یک دستگاه شناور
خرید یک دستگاه شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
کرمانشاه 1397/8/21 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
خرید خدمات شناورهای مناسب اطفاء حریق
خرید خدمات شناورهای مناسب اطفاء حریق... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/8/23 تاریخ گذشته
07:23 ق.ظ
تعمیرات اساسی شناورهای کاسپین
تعمیرات اساسی شناورهای کاسپین... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/21
08:25 ق.ظ
یدک کش قایق فایبرگلاس 10 نفره
یدک کش قایق فایبرگلاس 10 نفره... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
آذربايجان شرقي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:34 ق.ظ
سرویس و انجام تعمیرات اساسی و زیرآبی و جاری و تهیه قطعات یدکی مورد نیاز شناورها
هرمزگان 1397/8/20 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
خرید قایق موتوری فایبرگلاس 2 فروند
خرید قایق موتوری فایبرگلاس 2 فروند... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مركزي 1397/8/20 تاریخ گذشته
07:51 ق.ظ
اجاره یک فروند یدک کش دو موتوره با قدرت بالا سری دوم در کارگاه
هرمزگان 1397/8/20 اعلام نشده
07:50 ق.ظ
سرویس و انجام تعمیرات اساسی و زیر ابی و جاری و تهیه قطعات یدکی
هرمزگان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:57 ب.ظ
توربین کامل موتور لیفتراک دیزلی
توربین کامل موتور لیفتراک دیزلی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
13:41 ب.ظ
خرید 2 فروند قایق موتوری قایبر گلاس با موتور
خرید 2 فروند قایق موتوری قایبر گلاس با موتور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مركزي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:24 ب.ظ
قطعات نگهداری جاری تجهیزات و ماشین الات
قطعات نگهداری جاری تجهیزات و ماشین الات... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/8/13 تاریخ گذشته