1398/05/30
19:14 ب.ظ
تعمیرات و سرویس ولوهای شناور کارتیشن
تعمیرات و سرویس ولوهای شناور کارتیشن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 مهلت دار
19:14 ب.ظ
تعمیرات main engine شناور فاکسون
تعمیرات main engine شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 مهلت دار
19:14 ب.ظ
VR شناور فاکسون
VR شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 مهلت دار
19:10 ب.ظ
اورهال سنسورهای فشار و دما و سوییچ و پاور و تعویض گیج های دما شناور FAXON
هرمزگان 1398/5/30 مهلت دار
19:09 ب.ظ
کالیبراسیون گیج های دقت بالا شناور فاکسون
کالیبراسیون گیج های دقت بالا شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 مهلت دار
15:13 ب.ظ
تعمیرات مبل شناور فاکسون
تعمیرات مبل شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 مهلت دار
15:08 ب.ظ
تعمیرات windass شناور فاکسون
تعمیرات windass شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 مهلت دار
15:08 ب.ظ
فایبر گلاس
فایبر گلاس... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 مهلت دار
15:08 ب.ظ
اورهال ولوها شناور
اورهال ولوها شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 مهلت دار
15:04 ب.ظ
تعمیر اساسی مخازن کارگو
تعمیر اساسی مخازن کارگو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 مهلت دار
15:04 ب.ظ
تخریب و تعویض کاشی های حمام شناور فاکسون
تخریب و تعویض کاشی های حمام شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 مهلت دار
15:03 ب.ظ
تعمیر خنک کننده اب شیرین موتور اصلی شناور
تعمیر خنک کننده اب شیرین موتور اصلی شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 مهلت دار
14:40 ب.ظ
لگنی قایق
لگنی قایق... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خراسان رضوي 1398/5/30 مهلت دار
10:44 ق.ظ
اورهال وینج و مورینگ وینچ شناور
اورهال وینج و مورینگ وینچ شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 مهلت دار
10:44 ق.ظ
تعمیر اساسی فراموپمپ مربوط به کارگو و بالاست شناور
هرمزگان 1398/5/30 مهلت دار
07:53 ق.ظ
تامین و راهبری  11 فروند شناور تدارکاتی مسافری و عملیاتی
بوشهر 1398/5/30 اعلام نشده
1398/05/28
13:14 ب.ظ
خرید قطعات و اقلام موتوری
خرید قطعات و اقلام موتوری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/28 مهلت دار
08:18 ق.ظ
اجاره فروند شناور AHTS - اجاره شناور تعمیراتی
اجاره فروند شناور AHTS - اجاره شناور تعمیراتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/5/28 اعلام نشده
08:17 ق.ظ
اجاره فروند شناور AHTS - اجاره شناور تعمیراتی
اجاره فروند شناور AHTS - اجاره شناور تعمیراتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/28 اعلام نشده
1398/05/27
19:12 ب.ظ
تعمیرات  main engine  شناور فاکسون
تعمیرات main engine شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:12 ب.ظ
تعمیرات هیترهای موتورهای اصلی و بویلر و ژنراتور شناور
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:12 ب.ظ
سرویس و کالیبراسیون دتکتور شناور faxon
سرویس و کالیبراسیون دتکتور شناور faxon... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:11 ب.ظ
اورهال الکتروموتورها و فن ها و بالاستیک فاکسون
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:11 ب.ظ
اورهال الترناتور ژنراتور سرویس سوئیچ بورد سرویس سنسورها
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
کالیبراسیون میترها و سنسورهای شناور فاکسون
کالیبراسیون میترها و سنسورهای شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
تعمیرات توربو شارژموتور اصلی و ژنراتورها
تعمیرات توربو شارژموتور اصلی و ژنراتورها... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
باز و بست شفت میانی و اخری شناور فاکسون
باز و بست شفت میانی و اخری شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
تعمیرات پمپ های کارگو  بالاست فید پمپ و اب شیرین
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
تعمیرات اساسی شناور
تعمیرات اساسی شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
تعمیرات و تمیزکاری  alternator
تعمیرات و تمیزکاری alternator... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
تعمیرات اساسی ژنراتور شناور faxcin
تعمیرات اساسی ژنراتور شناور faxcin... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
تمیزکاری و شستشوی کولرهای ژنراتور
تمیزکاری و شستشوی کولرهای ژنراتور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
تامین و راهبری  11 فروند شناور تدارکاتی مسافری و عملیاتی
بوشهر 1398/5/27 اعلام نشده
13:25 ب.ظ
پروژه های توسعه نوسازی و اجرای پروژه های تعمیرات اساسی ناوگان دریایی شامل
مازندران 1398/5/27 اعلام نشده
13:25 ب.ظ
پروژه های توسعه نوسازی و اجرای پروژه های تعمیرات اساسی ناوگان دریایی شامل
مازندران 1398/5/27 اعلام نشده
13:02 ب.ظ
تمدید -- خرید قطعات سیستم رانش شاتل
تمدید -- خرید قطعات سیستم رانش شاتل... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/27 اعلام نشده
13:02 ب.ظ
خرید قطعات و اقلام موتوری MAN - D2842LE401شناورهای هادی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
13:02 ب.ظ
خرید قطعات دستگاه تصفیه سوخت
خرید قطعات دستگاه تصفیه سوخت... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
13:01 ب.ظ
تمدید -- خرید قطعات و اقلام موتوری
تمدید -- خرید قطعات و اقلام موتوری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/26
19:18 ب.ظ
واگذاری اجاره شناور AHTS - اجاره شناور تعمیراتی
واگذاری اجاره شناور AHTS - اجاره شناور تعمیراتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/5/26 اعلام نشده
18:04 ب.ظ
خرید باطری
خرید باطری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:04 ب.ظ
VR شناور فاکسون
VR شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:02 ب.ظ
fitting پروژه فاکسون
fitting پروژه فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:01 ب.ظ
steel work شناور faxon
steel work شناور faxon... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:42 ب.ظ
اجاره سالیانه قایق موتوری جهت ایاب و ذهاب کارکنان
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:38 ب.ظ
قایق موتوری
قایق موتوری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
خرید اقلام و قطعات ژنراتور شناور گنو
خرید اقلام و قطعات ژنراتور شناور گنو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
خرید زینک اند مورد نیاز شناورها
خرید زینک اند مورد نیاز شناورها... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/26 اعلام نشده
1398/05/23
13:12 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور یدک کش ASD
اجاره یک فروند شناور یدک کش ASD... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/23 اعلام نشده