1398/03/02
13:28 ب.ظ
تامین یک فروند شناور مسافربر با پرچم ایرانی
تامین یک فروند شناور مسافربر با پرچم ایرانی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/3/2 مهلت دار
13:20 ب.ظ
تامین یک فروند شناور مسافربر با پرچم ایرانی
تامین یک فروند شناور مسافربر با پرچم ایرانی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/3/2 مهلت دار
10:25 ق.ظ
خرید یک فروند یدک کش دو موتوره با سکان و رانش شاتل360 درجه در حد کلاس a1
بوشهر 1398/3/2 اعلام نشده
09:27 ق.ظ
مدرس دوره airops دارای گواهینامه معتبر مجوز تدریس دوره
تهران 1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
19:26 ب.ظ
اجرای عملیات تنش زدایی داخل مخازن اسپادکن
اجرای عملیات تنش زدایی داخل مخازن اسپادکن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/3/1 مهلت دار
1398/02/30
18:56 ب.ظ
اجاره یک فرند یدک کش ASD و 2 فروند شناور طنابگیر راهنمابر چند منظوره
خوزستان 1398/2/30 اعلام نشده
14:58 ب.ظ
اجاره یک فرند یدک کش ASD و 2 فروند شناور طنابگیر راهنمابر چند منظوره
هرمزگان 1398/2/30 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
اجاره یک فرند یدک کش ASD و 2 فروند شناور طنابگیر راهنمابر چند منظوره
بوشهر 1398/2/30 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
ارائه خدمات کنترل کیفیت پروژه ارگو 1
ارائه خدمات کنترل کیفیت پروژه ارگو 1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/30 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
ارائه خدمات کنترل کیفیت پروژه ارگو 1
ارائه خدمات کنترل کیفیت پروژه ارگو 1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/30 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
خرید یک فروند یک کش دو موتوره با سکان و رانش شاتل 360 درحه در حد کلاس a1 با امکانات و
تهران 1398/2/30 اعلام نشده
12:13 ب.ظ
اجاره یک فروند پارج 2000 الی 3000 تن
اجاره یک فروند پارج 2000 الی 3000 تن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
19:05 ب.ظ
تست های لوله های شناور ارگو یک
تست های لوله های شناور ارگو یک... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
تعمیرات شافت و پروانه و سکان شناور ارگو 1
تعمیرات شافت و پروانه و سکان شناور ارگو 1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
تعمیرات جرثقیلهای شناور ارگو 1
تعمیرات جرثقیلهای شناور ارگو 1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
مشاوره در امور عملیات پروازتو متوسط معلم خلبان با گواهینامه معتبر
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط خلبان یکم
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط خلبان یکم... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
13:37 ب.ظ
خرید قطعات و اقلام موتوری و ژنراتوری
خرید قطعات و اقلام موتوری و ژنراتوری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/28 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
مشاوره در عملیات پرواز توسط خلبان یکم
مشاوره در عملیات پرواز توسط خلبان یکم... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط معلم خلبان
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط معلم خلبان... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
07:33 ق.ظ
ارائه خدمات کنترل کیفیت پروژه ارگو1
ارائه خدمات کنترل کیفیت پروژه ارگو1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/25
12:16 ب.ظ
11:41 ق.ظ
غواصی و بازرسی ساید اسکن سونار موتور لنج در
غواصی و بازرسی ساید اسکن سونار موتور لنج در... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/23
08:29 ق.ظ
تعمیرات ولوهای شناور آرگو 1
تعمیرات ولوهای شناور آرگو 1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/23 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
تعمیرات شافت وپروانه و سکان شناور
تعمیرات شافت وپروانه و سکان شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/23 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
تعمیرات جرثقیلهاس شناور آرگو 1
تعمیرات جرثقیلهاس شناور آرگو 1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
08:35 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور  AHTS با قدرت کشش بیش از 120 تن
اجاره 1 فروند شناور AHTS با قدرت کشش بیش از 120 تن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/22 اعلام نشده
08:35 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور  AHTS با قدرت کشش بیش از 120 تن
اجاره 1 فروند شناور AHTS با قدرت کشش بیش از 120 تن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/22 اعلام نشده
08:35 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور  AHTS با قدرت کشش بیش از 120 تن
اجاره 1 فروند شناور AHTS با قدرت کشش بیش از 120 تن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/22 اعلام نشده
1398/02/21
09:14 ق.ظ
خرید تجهیزات هواپیما NOSEWHEEL
خرید تجهیزات هواپیما NOSEWHEEL... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور خدماتی
اجاره 1 فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/21 اعلام نشده
1398/02/19
09:16 ق.ظ
پروژه های جاری و اتی خود در زمینه های پایپینگ استیل و رک تعویض ورق جوشکاری
هرمزگان 1398/2/19 اعلام نشده
07:50 ق.ظ
تشت قایق 21 فوت
تشت قایق 21 فوت... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
13:34 ب.ظ
اجاره یک فروند بارج مسکونی - تعمیراتی و عملیاتی
بوشهر 1398/2/18 اعلام نشده
12:46 ب.ظ
ارائه خدمات مشاور در زمینه مشاوره فنی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات خشکی
هرمزگان 1398/2/18 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/18 اعلام نشده
10:55 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور AHTS با قدرت کشش بیش از 120 تن
اجاره یک فروند شناور AHTS با قدرت کشش بیش از 120 تن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/18 اعلام نشده
10:53 ق.ظ
10:38 ق.ظ
کالیبراسیون تجهیزات شناور ارگو یک
کالیبراسیون تجهیزات شناور ارگو یک... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/18 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
تعمیرات ولوهای شاور
تعمیرات ولوهای شاور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/18 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
تعمیرات شافت و پروانه و سکان شناور ارگوا
تعمیرات شافت و پروانه و سکان شناور ارگوا... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/18 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
تعمیرات تجهیزات شناور ارگو 1
تعمیرات تجهیزات شناور ارگو 1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/18 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/18 اعلام نشده
1398/02/17
09:22 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور خدماتی
اجاره 1 فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/17 اعلام نشده
09:17 ق.ظ
احاره 1 فروند شناور خدماتی
احاره 1 فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/17 اعلام نشده
08:58 ق.ظ
nOSE&MAIN LANDING GEAR به تعداد 12 عدد
nOSE&MAIN LANDING GEAR به تعداد 12 عدد... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
11:52 ق.ظ
اجاره 5 فروند قایق
اجاره 5 فروند قایق... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/16 تاریخ گذشته