1398/09/21
12:58 ب.ظ
تعمیرات محیط داخلی اکومودیشن شناور
تعمیرات محیط داخلی اکومودیشن شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
اسکراپ و تاج  اپ مخازن بالاست و دولایه رنگ امیزی
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
پوشش لوله کربن استیل با زرین و بتند 30 متر تامین متریال
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
باز کردن پروانه و شافت میانی و تعویض سیل و باز کردن بوش استرن تیوب شناور با بیت ریزی
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/20
15:39 ب.ظ
اجاره زمانی یدک کش و ارائه خدمات یدک کشی در خط ساحلی
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
15:39 ب.ظ
اجاره زمانی یدک کش و ارائه خدمات یدک کشی در خط ساحلی
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
15:38 ب.ظ
اجاره زمانی یدک کش و ارائه خدمات یدک کشی
اجاره زمانی یدک کش و ارائه خدمات یدک کشی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
15:38 ب.ظ
اجاره زمانی یدک کش و ارائه خدمات یدک کشی
اجاره زمانی یدک کش و ارائه خدمات یدک کشی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
12:01 ب.ظ
بویه نجات شناور ویژه نجات غریق
بویه نجات شناور ویژه نجات غریق... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1398/9/20 مهلت دار
09:42 ق.ظ
ارائه  خدمات فنی PRESERVE به چهار فروند
ارائه خدمات فنی PRESERVE به چهار فروند... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/20 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
ارائه  خدمات فنی PRESERVE به چهار فروند
ارائه خدمات فنی PRESERVE به چهار فروند... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
13:05 ب.ظ
تعمیرات اساسی زیرابی شناورناجی 5
تعمیرات اساسی زیرابی شناورناجی 5... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
سيستان و بلوچستان 1398/9/19 مهلت دار
11:28 ق.ظ
قایق کایاک و تورینگ و پارو
قایق کایاک و تورینگ و پارو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
تمدید --- خرید قطعات و اقلام موتوری
تمدید --- خرید قطعات و اقلام موتوری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
13:25 ب.ظ
زنجیر مربوط به ضربه گیر اسکله
زنجیر مربوط به ضربه گیر اسکله... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/18 اعلام نشده
09:32 ق.ظ
خرید قطعات یدکی گوی شناور
خرید قطعات یدکی گوی شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/18 اعلام نشده
1398/09/17
19:29 ب.ظ
ساخت و نصب دو عدد بیکن جدید تعمیرات اساسی یک عدد  یکن وتعمیر و نگهداری بیکن های
خوزستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
19:11 ب.ظ
اسکراپ و تاچ اپ مخازن بالاست و دو لایه رنگ امیزی
هرمزگان 1398/9/17 تاریخ گذشته
19:11 ب.ظ
تعمیر لوله فلزی با لوله ack موتورخانه سایز لوله کمتر از 2 اینچ
هرمزگان 1398/9/17 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
پوشش لوله کربن استیل با رزین و باند 30 متر
پوشش لوله کربن استیل با رزین و باند 30 متر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/17 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
سرویس پمپ و انجام تست های بویلر شناور
سرویس پمپ و انجام تست های بویلر شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/17 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
ارائه خدمات تعمیر و نگهداری بازرسی فنی مهندسی و PRESERVE هواپیماهای سازمان
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
خرید تجهیزات موردنیاز جهت ارائه خدمات ship to ship sts
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
تامین خدمات بهره برداری به صورت روزکار و نوبتکار دائم در خشکی
هرمزگان 1398/9/17 اعلام نشده
08:12 ق.ظ
تامین خدمات بهره برداری به صورت روزکار و نوبتکار دائم در خشکی
هرمزگان 1398/9/17 اعلام نشده
1398/09/16
18:57 ب.ظ
بازکردن پروانه و شفت میانی و تعویض سیل بازکردن بوش استرن تیوب شناور با بیت ریزی
هرمزگان 1398/9/16 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
تامین قطعات سیل هواپیمای درامادر
تامین قطعات سیل هواپیمای درامادر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
قزوين 1398/9/16 مهلت دار
11:00 ق.ظ
خدمات دریافت جمع اوری انتقال بازیافت مواد زائد نفتی کشتی های 1 سال شمسی
بوشهر 1398/9/16 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
خدمات دریافت جمع اوری انتقال بازیافت مواد زائد نفتی کشتی های 1 سال شمسی
بوشهر 1398/9/16 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
خرید قایق کایاک و تورینگ و پارو
خرید قایق کایاک و تورینگ و پارو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/9/16 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
خرید قطعات یدکی گوی شناور
خرید قطعات یدکی گوی شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/16 اعلام نشده
09:48 ق.ظ
اراپه خدمات تعمیر و نگهداری بازرسی فنی مهندسی و preserve  هواپیمایی سازمان
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
خرید طناب مهار کننده نفتکش های صادراتی
خرید طناب مهار کننده نفتکش های صادراتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/16 اعلام نشده
1398/09/13
13:12 ب.ظ
یک دستگاه پرشرایز هواپیما
یک دستگاه پرشرایز هواپیما... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
18:45 ب.ظ
تعمیر دستگاه تراستر
تعمیر دستگاه تراستر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
قایق کولاک مدل PBKU
قایق کولاک مدل PBKU... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:57 ب.ظ
اجاره 3 فروند یدک کش با سیستم رانش Z-DRIVE با حداقل قدرت
بوشهر 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:57 ب.ظ
اجاره 3 فروند یدک کش با سیستم رانش Z-DRIVE با حداقل قدرت موتور
خوزستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:00 ب.ظ
اجاره 3 فروند یدک کش با سیستم رانش Z-DRIVE با حداقل
اجاره 3 فروند یدک کش با سیستم رانش Z-DRIVE با حداقل... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:02 ب.ظ
باز کردن پروانه و شفت میانی و تعویض سیل بازکردئن بوش استرن تیوب شناور با بیت ریزی
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
سرویس ماشین الات عرشه شناور
سرویس ماشین الات عرشه شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
سرویس  PV , PSV VALVE شناور
سرویس PV , PSV VALVE شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
سرویس کارگو هیتر عرشه شناور
سرویس کارگو هیتر عرشه شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
تهیه و تامین مواد و متریال و ساخت زین
تهیه و تامین مواد و متریال و ساخت زین... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
گریت پلاست و رنگ امیزی شناورهای تعمیراتی و تولیدی
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
08:03 ق.ظ
خرید طناب مهارکننده نفتکش های صادرات
خرید طناب مهارکننده نفتکش های صادرات... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/9 اعلام نشده
1398/09/08
17:26 ب.ظ
تامین پرسنل دریایی متخصص در حوزه دریا
تامین پرسنل دریایی متخصص در حوزه دریا... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/7 تاریخ گذشته
16:52 ب.ظ
تامین پرسنل دریایی متخصص در حوزه دریا
تامین پرسنل دریایی متخصص در حوزه دریا... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1398/9/7 تاریخ گذشته
16:52 ب.ظ
تامین پرسنل دریایی متخصص در حوزه دریا
تامین پرسنل دریایی متخصص در حوزه دریا... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1398/9/7 تاریخ گذشته
16:52 ب.ظ
تامین پرسنل دریایی متخصص در حوزه دریا
تامین پرسنل دریایی متخصص در حوزه دریا... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گلستان 1398/9/7 تاریخ گذشته