1398/09/21
18:38 ب.ظ
رنگ کاری پکیج تصفیه خانه
رنگ کاری پکیج تصفیه خانه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1398/9/21 مهلت دار
14:56 ب.ظ
خرید 65 تن پودر پرکلرین هیپوکلریت کلسیم با درجه خلوص 65 درصد
کردستان 1398/9/21 مهلت دار
13:39 ب.ظ
توپی انسداد اب و فاضلاب لاستیکی
توپی انسداد اب و فاضلاب لاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/9/21 مهلت دار
13:36 ب.ظ
500 متر ایزوگام شرق
500 متر ایزوگام شرق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/21 مهلت دار
13:36 ب.ظ
مخزن آب شرب 5 لایه پیش ساخته
مخزن آب شرب 5 لایه پیش ساخته... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/21 مهلت دار
13:33 ب.ظ
لوازم تاسیساتی و ساختمانی اقبیا
لوازم تاسیساتی و ساختمانی اقبیا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/21 مهلت دار
13:04 ب.ظ
نقاشی ساختمان اداری دیوار و سقف
نقاشی ساختمان اداری دیوار و سقف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/9/21 مهلت دار
12:57 ب.ظ
خرید و نصب ایزوگام
خرید و نصب ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
12:44 ب.ظ
ایزوگام عایق بندی سقف به مساحت 300 مترمربع
ایزوگام عایق بندی سقف به مساحت 300 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/9/21 مهلت دار
12:44 ب.ظ
کیسه برنج دسته دار و زیپ دار
کیسه برنج دسته دار و زیپ دار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/9/21 مهلت دار
12:33 ب.ظ
تولید و حمل 440 تن فیلم شیرینگ
تولید و حمل 440 تن فیلم شیرینگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/9/21 مهلت دار
12:33 ب.ظ
تولید و حمل 440 تن فیلم شیرینگ
تولید و حمل 440 تن فیلم شیرینگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/9/21 مهلت دار
12:22 ب.ظ
پلاستیک زباله زرد و بی رنگ
پلاستیک زباله زرد و بی رنگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/9/21 مهلت دار
12:07 ب.ظ
پالت پلاستیکی
پالت پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/9/21 مهلت دار
11:50 ق.ظ
عملیات رنگ امیزی نمای ساختمان های
عملیات رنگ امیزی نمای ساختمان های... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/21 اعلام نشده
11:35 ق.ظ
تامین کپسول میکس شده گاز علیوم و ارگون
تامین کپسول میکس شده گاز علیوم و ارگون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/9/21 مهلت دار
11:21 ق.ظ
انواع روغن های مورد نیاز شناورها
انواع روغن های مورد نیاز شناورها... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/21 مهلت دار
11:20 ق.ظ
عملیات فعالسازی مجدد 200 تن کربن واحدهای شیرین سازی حدود400 تن کربن غیر فعال
خراسان رضوي 1398/9/21 مهلت دار
10:38 ق.ظ
5 عدد مخزن اب
5 عدد مخزن اب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
07:47 ق.ظ
خرید قطعات لاستیکی فروان گیر دورانی
خرید قطعات لاستیکی فروان گیر دورانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/21 اعلام نشده
07:47 ق.ظ
خرید PAETS FOR TWIN HT400 PUMP FLUID END 4-1 2
خرید PAETS FOR TWIN HT400 PUMP FLUID END 4-1 2... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/21 اعلام نشده
1398/09/20
20:11 ب.ظ
خرید و اجرای 200 مترمربع ایزوکام
خرید و اجرای 200 مترمربع ایزوکام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/20 مهلت دار
19:57 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان سینا وصدرا
رنگ امیزی ساختمان سینا وصدرا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/20 مهلت دار
19:55 ب.ظ
پروژه ها شامل : (مواد شیمیایی زیست کش  واحد RO پودر رنگ قرمز بنزین )
خوزستان 1398/9/20 اعلام نشده
19:22 ب.ظ
رنگ امیزی
رنگ امیزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1398/9/20 مهلت دار
18:33 ب.ظ
ایزوبام ساختمان اداری ثبت احوال
ایزوبام ساختمان اداری ثبت احوال... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
ايلام 1398/9/20 مهلت دار
15:21 ب.ظ
ایزوگام قسمتی از پشت بام دانشگاه
ایزوگام قسمتی از پشت بام دانشگاه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/9/20 مهلت دار
15:06 ب.ظ
ایزوکام شرق و دلیجان
ایزوکام شرق و دلیجان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
14:33 ب.ظ
ایزوگام
ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/9/20 مهلت دار
14:32 ب.ظ
خرید کیسه 25 کیلو گرمی از جنس پلی اتیلن مورد نیاز
خرید کیسه 25 کیلو گرمی از جنس پلی اتیلن مورد نیاز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
14:24 ب.ظ
ابزار الات
ابزار الات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
14:17 ب.ظ
خرید ایزوگام مرکز
خرید ایزوگام مرکز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/20 مهلت دار
14:09 ب.ظ
ساخت مخزن اب اتشنشانی
ساخت مخزن اب اتشنشانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/20 مهلت دار
13:46 ب.ظ
مخزن زمینی اب GRP
مخزن زمینی اب GRP... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/9/20 مهلت دار
13:18 ب.ظ
عملیات امحا گاز مبرد r12
عملیات امحا گاز مبرد r12... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
13:02 ب.ظ
65 تن پودر پرکلرین هیپوکلریت کلسیم
65 تن پودر پرکلرین هیپوکلریت کلسیم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1398/9/20 اعلام نشده
12:36 ب.ظ
خرید پلی اکریل امید کاتیونی قابل استفاده در اب شرب
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
انتی اسکالانت 27 کیلویی - ضد رسوب
انتی اسکالانت 27 کیلویی - ضد رسوب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1398/9/20 مهلت دار
11:32 ق.ظ
LINE PIPE , flanges , elbows , insulation compound  ورق مخازن
LINE PIPE , flanges , elbows , insulation compound ورق مخازن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/20 اعلام نشده
11:12 ق.ظ
رنگ امیزی سقف و درب و چهارچوب
رنگ امیزی سقف و درب و چهارچوب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/9/20 مهلت دار
11:12 ق.ظ
رنگ امیزی سقف و درب و چهارچوب
رنگ امیزی سقف و درب و چهارچوب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/9/20 مهلت دار
11:09 ق.ظ
انتی اسکلانت فیلتر الیاقی
انتی اسکلانت فیلتر الیاقی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
11:04 ق.ظ
خرید 100 عدد ورق عایقی تابلوها
خرید 100 عدد ورق عایقی تابلوها... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/20 مهلت دار
09:26 ق.ظ
خرید بیست هزار لیتر فوم اتش نشانی
خرید بیست هزار لیتر فوم اتش نشانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/9/20 اعلام نشده
08:56 ق.ظ
خرید ( FLANGES & ELBOWS تضمین
خرید ( FLANGES & ELBOWS تضمین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/20 اعلام نشده
08:36 ق.ظ
اقلام مواد اولیه شیره خرما پودر نارگیل - پودر کاکائو اب اکسیژنه
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
08:31 ق.ظ
خرید مواد اولیه مصرفی شامل  لفاف وکیوم چهار لایه 500گرمی- لفاف وکیوم چهار لایه
خراسان رضوي 1398/9/20 اعلام نشده
08:28 ق.ظ
خرید پلیت کولر و ایس بانک
خرید پلیت کولر و ایس بانک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/9/20 اعلام نشده
1398/09/19
19:44 ب.ظ
تهیه رنگ اکریلیک سرد دو جزئی با کیفیت مرغوب و اجرای رنگ امیزی
تهران 1398/9/19 مهلت دار