1397/09/28
15:19 ب.ظ
بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جایگاه سوختگیری گاز
اصفهان 1397/9/28 مهلت دار
15:14 ب.ظ
توسعه و اصلاح معابر شهری
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
15:14 ب.ظ
خرید کفپوش پیست پیاده روی بوستان
تهران 1397/9/28 اعلام نشده
15:09 ب.ظ
تهیه مصالح سقف کاذب به همراه بارگیری و حمل و تخلیه
يزد 1397/9/28 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
بهسازی و مرمت راهدار خانه ها در سطح استان
يزد 1397/9/28 مهلت دار
15:05 ب.ظ
پنجره دو جداره
پنجره دو جداره... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/9/28 مهلت دار
15:04 ب.ظ
اجرای تعمیرات ابنیه ساختمان
گلستان 1397/9/28 مهلت دار
15:04 ب.ظ
اجرای تعمیرات ابنیه ساختمان
گلستان 1397/9/28 مهلت دار
15:04 ب.ظ
ساخت اتاقک اجری
ساخت اتاقک اجری... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/9/28 مهلت دار
15:04 ب.ظ
مرمت و ساماندهی حمام
مرمت و ساماندهی حمام... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/9/28 مهلت دار
15:02 ب.ظ
اجرای تعمیرات و ترمیم سن و تعمیرات ابنیه مجتمع فرهنگی
گلستان 1397/9/28 مهلت دار
15:02 ب.ظ
ساماندهی و مرمت جداره و پوشش سقف ابنیه های
گلستان 1397/9/28 مهلت دار
15:01 ب.ظ
تعمیرات مدارس ابتدایی
تعمیرات مدارس ابتدایی... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/28 مهلت دار
14:59 ب.ظ
بازسازی و ایمن سازی ابنما - منطقه
تهران 1397/9/28 اعلام نشده
14:58 ب.ظ
مجتمع ابرسانی مجتمع
مجتمع ابرسانی مجتمع... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/9/28 مهلت دار
14:58 ب.ظ
مرمت و بازسازی پوشش سقف موزه
گلستان 1397/9/28 مهلت دار
14:57 ب.ظ
دیوارچینی پایگاه اورژانس 115 ممبی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/28 مهلت دار
14:57 ب.ظ
تعمیرات فرمانداری
تعمیرات فرمانداری... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/28 مهلت دار
14:56 ب.ظ
تعمیرات مدارس
تعمیرات مدارس... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/28 مهلت دار
14:56 ب.ظ
دیوارچینی و تخریب و فنس کشی محوطه
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/28 مهلت دار
14:56 ب.ظ
احداث پیست اسکیت
احداث پیست اسکیت... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/9/28 مهلت دار
14:55 ب.ظ
تعمیرات مجموعه ورزشی
تعمیرات مجموعه ورزشی... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/9/28 مهلت دار
14:54 ب.ظ
تعمیرات اساسی مدارس
تعمیرات اساسی مدارس... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/9/28 مهلت دار
14:54 ب.ظ
تعمیرات اساسی زاگرس
تعمیرات اساسی زاگرس... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/9/28 مهلت دار
14:54 ب.ظ
دیوارکشی و محوطه سازی 2 کلاسه
کرمانشاه 1397/9/28 مهلت دار
14:53 ب.ظ
دیوار کشی و محوطه سازی مدرسه
کرمانشاه 1397/9/28 مهلت دار
14:53 ب.ظ
دیوارکشی و محوطه سازی مدرسه 2 کلاسه
کرمانشاه 1397/9/28 مهلت دار
14:53 ب.ظ
تعمیرات و بازسازی خوابگاه ورزشی
کرمانشاه 1397/9/28 مهلت دار
14:51 ب.ظ
تکمیل حصار مخاز شهر بم و توابع با فنس
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:48 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:45 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر هادی روستای
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:45 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:44 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:43 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:42 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:41 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:41 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:38 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:37 ب.ظ
احداث ساختمان بهره برداری صفر تا صد 200 مترمربع
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:37 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:37 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:33 ب.ظ
خرید و نصب پانل ضربه گیر دیوار سالن ورزشی
همدان 1397/9/28 مهلت دار
14:30 ب.ظ
تعمیرات اداره اموزش و پرورش
همدان 1397/9/28 مهلت دار
14:30 ب.ظ
احداث 8 واحد منازل سازمانی
هرمزگان 1397/9/28 مهلت دار
14:26 ب.ظ
ایجاددیوار کشی مرکز خدمات جامع سلامت
مركزي 1397/9/28 مهلت دار
14:25 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
مازندران 1397/9/28 مهلت دار
14:23 ب.ظ
تکمیل مجتمع اموزشی
تکمیل مجتمع اموزشی... ابنیه و ساختمان
مازندران 1397/9/28 مهلت دار
14:23 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی مدرسه تیزهوشان
همدان 1397/9/28 مهلت دار
14:20 ب.ظ
کارهای تعمیرات ساختمانی و اسانسور
مازندران 1397/9/28 مهلت دار