1398/09/21
18:53 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
زنجان 1398/9/21 مهلت دار
18:52 ب.ظ
درب برقی شعبه
درب برقی شعبه... ابنیه و ساختمان
البرز 1398/9/21 مهلت دار
18:52 ب.ظ
جدولگذاری
جدولگذاری... ابنیه و ساختمان
قزوين 1398/9/21 مهلت دار
18:46 ب.ظ
احداث دیوار
احداث دیوار... ابنیه و ساختمان
زنجان 1398/9/21 مهلت دار
18:45 ب.ظ
عملیات ساختمانی
عملیات ساختمانی... ابنیه و ساختمان
قم 1398/9/21 مهلت دار
18:44 ب.ظ
مشاوره سازه ساختمان
مشاوره سازه ساختمان... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
18:39 ب.ظ
ساخت و نصب درب کرکره ای
ساخت و نصب درب کرکره ای... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
18:39 ب.ظ
تهیه اجرای تاسیسات و مصالح ساختمانی
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
18:29 ب.ظ
اجرای عملیات دیوار سنگی گذاری روستای
آذربايجان شرقي 1398/9/21 مهلت دار
18:26 ب.ظ
اجرای عملیات ساختمانی ایستگاه دیجیتال روستای
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار
18:26 ب.ظ
اجرای بازسازی و ساخت و ساز ایستگاه دیجیتال
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار
18:26 ب.ظ
اجرای ساخت ساز ایستگاه تلویزیون
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار
18:26 ب.ظ
اجرای ساخت و ساز ایستگاه تلویزیونی
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار
18:25 ب.ظ
اجرای فنس کشی چاه شماره 2 روستای
همدان 1398/9/21 مهلت دار
18:21 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار
18:20 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار
18:09 ب.ظ
تهیه و اجرای جدول سنگی
تهیه و اجرای جدول سنگی... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1398/9/21 مهلت دار
18:08 ب.ظ
اجرای محوطه سازی نرسو
اجرای محوطه سازی نرسو... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/9/21 مهلت دار
18:07 ب.ظ
خرید تجهیزات موردنیاز راهدارخانه های ا
لرستان 1398/9/21 مهلت دار
15:04 ب.ظ
احداث مدرسه 3 ک استثنایی
احداث مدرسه 3 ک استثنایی... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
15:03 ب.ظ
احداث مدرسه 3 کلاسه استثنایی
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
15:03 ب.ظ
احداث مدرسه 6 ک متوسطه دوره اول شبانه روزی
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
15:03 ب.ظ
تخریب و بازسازی دبستان
تخریب و بازسازی دبستان... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
15:03 ب.ظ
تخریب و بازسازی دبستان 12 کلاسه فاطمیه
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
15:02 ب.ظ
تخریب و بازسازی دبستان 9
تخریب و بازسازی دبستان 9... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
15:02 ب.ظ
تخریب و بازسازی دبستان 3 کلاسه
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
15:02 ب.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه 12 کلاسه
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
15:02 ب.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه 12 ک
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
14:59 ب.ظ
اصلاح بازسازی ساختمان اداری شهرک صنعتی
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
14:58 ب.ظ
احداث دبستان
احداث دبستان... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
14:58 ب.ظ
احداث دبستان 3 کلاسه
احداث دبستان 3 کلاسه... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
14:58 ب.ظ
احداث مدرسه 6 کلاسه
احداث مدرسه 6 کلاسه... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
14:57 ب.ظ
احداث مدرسه 6 ک متوسطه دوره اول شبانه روزی کلاهو در ابسر
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
14:55 ب.ظ
تخریب و احداث ساختمان دفتر پستی
کرمانشاه 1398/9/21 مهلت دار
14:55 ب.ظ
تاسیسات مکانیکی الکترونیکی ابنیه بار اول بیمارستان
کرمانشاه 1398/9/21 مهلت دار
14:55 ب.ظ
بازسازی خسارات ناشی از سیل به شبکه جمع اوری و دفع ابهای سطحی
لرستان 1398/9/21 مهلت دار
14:54 ب.ظ
احداث نگهبانی و سرویس بهداشتی و محوطه سازی
لرستان 1398/9/21 مهلت دار
14:50 ب.ظ
بهسازی معابر و هدایت ابهای سطحی جدولگذاری نهری معابر
لرستان 1398/9/21 مهلت دار
14:40 ب.ظ
احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال روستای
ايلام 1398/9/21 مهلت دار
14:40 ب.ظ
تکمیل زمین چمن مصنوعی فوتبال روستای
ايلام 1398/9/21 مهلت دار
14:06 ب.ظ
احداث حوضچه و کانال بتنی
تهران 1398/9/21 مهلت دار
14:06 ب.ظ
احداث حوضچه و کانال بتنی
تهران 1398/9/21 مهلت دار
13:58 ب.ظ
تهیه و نصب دو عد درب شیشه ای اتوماتیک رلی
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
13:58 ب.ظ
خرید سرامیک کف
خرید سرامیک کف... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/9/21 مهلت دار
13:58 ب.ظ
13:57 ب.ظ
بکارگیری مشاور جهت انجام مطالعات فازیک
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
13:56 ب.ظ
خرید کابینت ام دی اف
خرید کابینت ام دی اف... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
13:56 ب.ظ
اجرای عملیات سفتکاری و نازک کاری ساختمان ایستگاه ماره 2 اتشنشانی
مركزي 1398/9/21 مهلت دار