1397/11/30
16:26 ب.ظ
پایش تخصصی میکروبی ازمایشگاه اب
بوشهر 1397/11/30 مهلت دار
15:33 ب.ظ
حفر چاه اب اشامیدنی روستای
يزد 1397/11/30 مهلت دار
15:22 ب.ظ
حفرو پمپاژ یک حلقه چاه
حفرو پمپاژ یک حلقه چاه... ژئوتکنیک و حفاری
کرمان 1397/11/30 مهلت دار
15:22 ب.ظ
حفر و تجهیز 2 حلقه چاه
حفر و تجهیز 2 حلقه چاه... ژئوتکنیک و حفاری
کرمان 1397/11/30 مهلت دار
15:22 ب.ظ
خرید و تجهیز یک حلقه چاه
خرید و تجهیز یک حلقه چاه... ژئوتکنیک و حفاری
کرمان 1397/11/30 مهلت دار
14:52 ب.ظ
انجام مطالعات ژئوتکنیک بازداشتگاه
لرستان 1397/11/30 مهلت دار
14:15 ب.ظ
حفر چاه در روستاهای
حفر چاه در روستاهای... ژئوتکنیک و حفاری
البرز 1397/11/30 مهلت دار
14:15 ب.ظ
واگذاری عملیات حفاری لوله گذاری وازمایش پمپاژ چاه عمیق
آذربايجان غربي 1397/11/30 مهلت دار
11:57 ق.ظ
اجرای عملیات تعمیر و تجهیز چاه های اب
فارس 1397/11/30 مهلت دار
10:31 ق.ظ
حفاری دستی چاه اب شهرک صنعتی سامان
چهارمحال بختياري 1397/11/30 مهلت دار
10:08 ق.ظ
حفر چاه
حفر چاه... ژئوتکنیک و حفاری
کرمانشاه 1397/11/30 مهلت دار
10:03 ق.ظ
خفرچاه چقاچوبین کوثر
خفرچاه چقاچوبین کوثر... ژئوتکنیک و حفاری
کرمانشاه 1397/11/30 مهلت دار
09:56 ق.ظ
عملیات احیا و بهسازی سه حلقه چاه
سمنان 1397/11/30 مهلت دار
09:42 ق.ظ
عملیات حفر چاه در
عملیات حفر چاه در... ژئوتکنیک و حفاری
کرمانشاه 1397/11/30 مهلت دار
09:11 ق.ظ
حفر چاه اب پایگاه امداد جاده ای
تهران 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
19:01 ب.ظ
اجرای عملیات حفر و لایروبی چاه جذبی
تهران 1397/11/29 اعلام نشده
18:02 ب.ظ
اجرای عملیات حفر چاه ابرفتی -اهک مارنی  مجموعه خانه
فارس 1397/11/29 مهلت دار
17:50 ب.ظ
حفاری گالری در روستای
حفاری گالری در روستای... ژئوتکنیک و حفاری
آذربايجان شرقي 1397/11/29 مهلت دار
17:14 ب.ظ
میکروژنودزی و رفتار سنجی ژنودتیک سد شهدای ایلام مطابق اسناد پیوست
ايلام 1397/11/29 مهلت دار
08:56 ق.ظ
مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت روستاهای
فارس 1397/11/29 مهلت دار
08:55 ق.ظ
اجرای عملیات تعمیر و تجهیز چاه های اب
فارس 1397/11/29 مهلت دار
07:53 ق.ظ
حفرچاه در روستاهای
حفرچاه در روستاهای... ژئوتکنیک و حفاری
البرز 1397/11/29 مهلت دار
07:52 ق.ظ
حفر چاه در روستاهای
حفر چاه در روستاهای... ژئوتکنیک و حفاری
البرز 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
16:35 ب.ظ
اجرای سامانه زمین حفاظتی به صورت رینگ در دو شهر
سمنان 1397/11/28 مهلت دار
15:49 ب.ظ
اجرای عملیات  حفاری  لوله گذاری  ازمایش  پمپاژ  و سیمانتاسیون
البرز 1397/11/28 مهلت دار
13:48 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه عمیق به همراه تامین تجهیزات
قزوين 1397/11/28 مهلت دار
12:05 ب.ظ
10:00 ق.ظ
واگذاری عملیات حفاری لوله گذاری و ازمایش پمپاژ چاه عمیق در
آذربايجان غربي 1397/11/28 مهلت دار
09:56 ق.ظ
ازمایش مقاومت مصالح
ازمایش مقاومت مصالح... ژئوتکنیک و حفاری
تهران 1397/11/28 مهلت دار
08:02 ق.ظ
واگذاری عملیات حفاری لوله گذاری ازمایش پمپاژ و سیمانتاسیون چهار
البرز 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
19:29 ب.ظ
انجام مطالعات ژئوتکنیک 10 پروژه اموزشی در سطح استان
همدان 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
عملیات پشته زنی و کف شکنی  چاه اب شرب پروژه
فارس 1397/11/27 مهلت دار
18:02 ب.ظ
استقرار ازایشگاهی محلی مجهز به وسایل ازمایشگاهی جهت کنترل کیفیت سه نوع
اصفهان 1397/11/27 تاریخ گذشته
17:38 ب.ظ
11:55 ق.ظ
بررسی وضعیت کیفی لوله های grp موجود در کارگاه شبکه ابیاری
اردبيل 1397/11/27 مهلت دار
08:30 ق.ظ
اجرای پروژه حفاری روتاری و ازمایش پمپاژ چاه اب شهرک صنعتی
خراسان رضوي 1397/11/27 مهلت دار
07:44 ق.ظ
1397/11/25
14:47 ب.ظ
اجرای پروژه حفاری روتاری و ازمایش پمپاژ چاه اب شهرک صنعتی
خراسان رضوي 1397/11/25 مهلت دار
13:43 ب.ظ
انجام ازمایشات ژئوتکنیک و مکانیک خاک زندان
کرمان 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
عملیات محدوده شهرستان
عملیات محدوده شهرستان... ژئوتکنیک و حفاری
سيستان و بلوچستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
اجرای پروژه حفاری روتاری و ازمایش پمپاژ چاه اب
خراسان رضوي 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/24
13:41 ب.ظ
حفر 2 حلقه چاه دستی دهانه گشاد اب شرب روستاهای
کرمان 1397/11/24 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
انجام ازمایش ژئوتکنیک خاک زندان جدید
کرمان 1397/11/24 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
حفر چاه دستی 20 متر عمودی و 10 متر افقی روستای
کرمان 1397/11/24 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
حفر چاه دستی 30 متر و گالری به طول 10 متر
کرمان 1397/11/24 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
حفاری 1 حلقه چاه به عمق 160 متری+ تهیه و نصب لوازم مورد نیاز
البرز 1397/11/24 اعلام نشده
11:12 ق.ظ
حفر چاه اب شرب در روستای
حفر چاه اب شرب در روستای... ژئوتکنیک و حفاری
آذربايجان غربي 1397/11/24 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
عملیات باقیمانده حفاری و تزریق سد مخزنی
فارس 1397/11/24 اعلام نشده
07:56 ق.ظ
حفاری 1 حلقه چاه در منطقه ویژه
سمنان 1397/11/24 تاریخ گذشته