1398/03/04
18:29 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه در روستای
حفر یک حلقه چاه در روستای... ژئوتکنیک و حفاری
سيستان و بلوچستان 1398/3/4 مهلت دار
18:23 ب.ظ
بهسازی ده حلقه چاه واقع  در روستاهای
سيستان و بلوچستان 1398/3/4 مهلت دار
13:13 ب.ظ
پروژه خدمات ژئوتکنیک سدهای مرک
هرمزگان 1398/3/4 مهلت دار
11:57 ق.ظ
ابرسانی کمپ کویر همت اباد -حفر چاه
خراسان جنوبي 1398/3/4 مهلت دار
10:16 ق.ظ
پروژه خدمات ژئوتکنیک سدهای
هرمزگان 1398/3/4 مهلت دار
09:27 ق.ظ
انجام امور حفاری بارگیری حمل دپو تسطیح مربوز به معدن روباز
يزد 1398/3/4 مهلت دار
09:07 ق.ظ
خدمات ازمایشگاه کنترل کیفی بتن و مصالح
خراسان رضوي 1398/3/4 مهلت دار
08:58 ق.ظ
حفاری یک حلقه چاه اب سرب به روش ضربه ای
چهارمحال بختياري 1398/3/4 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
حفاری یک حلقه چاه ضربه ای در روستای
چهارمحال بختياري 1398/3/4 مهلت دار
07:54 ق.ظ
حفاری و کول گذاری تقریبا 190 متر میله چاه حفاری و کول گذاری تقریبا 165
قزوين 1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/03/02
18:27 ب.ظ
تجهیز چاه خرگ اب
تجهیز چاه خرگ اب... ژئوتکنیک و حفاری
کرمانشاه 1398/3/2 مهلت دار
13:10 ب.ظ
احداث ابراهه وکانیو در سطح
اصفهان 1398/3/2 مهلت دار
12:37 ب.ظ
عملیات حفاری  ولوله گذاری200 متر چاه اکتشافی
خراسان جنوبي 1398/3/2 مهلت دار
10:57 ق.ظ
09:35 ق.ظ
حفاری یک حلقه چاه عمیق حداقل 30 متر
قم 1398/3/2 مهلت دار
08:00 ق.ظ
حفر چاه دستی و احداث گالری 150 سانتی به روش بتن درجا عمق 20 متر
خراسان رضوي 1398/3/2 مهلت دار
07:37 ق.ظ
تهیه مصالح و حفاری چاه اب شرب روستای
اصفهان 1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
19:29 ب.ظ
حفر چاه دستی روستای
حفر چاه دستی روستای... ژئوتکنیک و حفاری
همدان 1398/3/1 تاریخ گذشته
19:26 ب.ظ
اجرای عملیات تنش زدایی داخل مخازن اسپادکن
هرمزگان 1398/3/1 تاریخ گذشته
19:24 ب.ظ
تعمیرات در خصوص جوشکاری متریال و تنش زدایی
هرمزگان 1398/3/1 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
حفاری وپمپاژ اب تست پمپاژ چاه شهرک
مركزي 1398/3/1 مهلت دار
19:10 ب.ظ
حفاری 1 حلقه چاه دستگاهی دورانی قطر 20 اینچ جهت ابرسانی
مركزي 1398/3/1 تاریخ گذشته
19:01 ب.ظ
احیاء چاه شماره دو شهرک صنعتی
مازندران 1398/3/1 مهلت دار
18:48 ب.ظ
بهسازی 10 حلقه چاه روستاهای
سيستان و بلوچستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
15:23 ب.ظ
مطالعات ژئوتکنیک سدهای مرک وشریفی
هرمزگان 1398/3/1 مهلت دار
15:10 ب.ظ
کف شکنی یک حلقه اهکی چاه
کف شکنی یک حلقه اهکی چاه... ژئوتکنیک و حفاری
فارس 1398/3/1 مهلت دار
14:57 ب.ظ
حفاری و لوله گذری 200 متر چاه اکتشافی در
خراسان جنوبي 1398/3/1 مهلت دار
13:48 ب.ظ
پروژه تامین اب حفر 3 حلقه چاه نیمه عمیق روستاهای
کردستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
پروژه خدمات ژئوتکنیک سدهای
هرمزگان 1398/3/1 مهلت دار
12:49 ب.ظ
حفر 3 حلقه چاه نیمه عمیث جهت تامین اب شرب روستاهای
کردستان 1398/3/1 اعلام نشده
12:22 ب.ظ
تامین خدمات نمودارگیری به روش  CALL OUT
خوزستان 1398/3/1 مهلت دار
11:51 ق.ظ
احداث و تجهیز 1 حلقه چاه در شهر
لرستان 1398/3/1 مهلت دار
1398/02/31
18:06 ب.ظ
حفاری چاه فاضلاب
حفاری چاه فاضلاب... ژئوتکنیک و حفاری
فارس 1398/2/31 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه آب شرب
حفر یک حلقه چاه آب شرب... ژئوتکنیک و حفاری
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه واقع در روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
بهسازی چاه های اب
بهسازی چاه های اب... ژئوتکنیک و حفاری
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه اب شرب واقع در روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه آب شرب واقع
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
ادامه حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه اب
حفر یک حلقه چاه اب... ژئوتکنیک و حفاری
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه اب شرب واقع در روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه اب شرب
حفر یک حلقه چاه اب شرب... ژئوتکنیک و حفاری
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه آب شرب واقع
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه آب شرب واقع د
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 تاریخ گذشته