1398/06/03
18:58 ب.ظ
حفر چاه اب عمیق روستای
حفر چاه اب عمیق روستای... ژئوتکنیک و حفاری
اصفهان 1398/6/3 مهلت دار
18:38 ب.ظ
حفر 2 حلقه چاه
حفر 2 حلقه چاه... ژئوتکنیک و حفاری
چهارمحال بختياري 1398/6/3 مهلت دار
12:32 ب.ظ
خدمات ازمایشات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح اداره
البرز 1398/6/3 مهلت دار
10:04 ق.ظ
طرح عملیات حفاری ماشینی
طرح عملیات حفاری ماشینی... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان رضوي 1398/6/3 مهلت دار
09:27 ق.ظ
پروژه انجام خدمات پایش و ازمایشات دوره ای پارامتر های زیست محیطی
تهران 1398/6/3 اعلام نشده
07:37 ق.ظ
خدمات تکنسین و کارشناسی در ازمایشگاهها و پایلوتهای پژوهشگاه
تهران 1398/6/3 اعلام نشده
1398/06/02
19:07 ب.ظ
اجرای عملیات حفر یک حلقه چاه عمیق در روستای
کرمان 1398/6/2 تاریخ گذشته
18:17 ب.ظ
اجرای عملیات حفر چاه ابرفتی مجموعه دشت نمدان شهرستان
فارس 1398/6/2 مهلت دار
14:54 ب.ظ
اجرای پشته زنی و کف شکنی چاه اب شرب در
فارس 1398/6/2 مهلت دار
14:15 ب.ظ
عملیات حفاری چاه اب
عملیات حفاری چاه اب... ژئوتکنیک و حفاری
تهران 1398/6/2 مهلت دار
13:47 ب.ظ
حفر چاه دستی و پشته بری 2 حلقه چاه اب شرب در مجتمع های
کرمان 1398/6/2 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
حفر چاه عمیق در لاریان منوجان
کرمان 1398/6/2 مهلت دار
13:45 ب.ظ
حفر چاه دستی به طول 20 متر حفر گالری و پشته بری به طول 50
کرمان 1398/6/2 مهلت دار
12:38 ب.ظ
خرید و ارسال مواد
خرید و ارسال مواد... ژئوتکنیک و حفاری
فارس 1398/6/2 مهلت دار
11:06 ق.ظ
انجام ده هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری
خراسان جنوبي 1398/6/2 مهلت دار
11:05 ق.ظ
انجام ده هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری
سيستان و بلوچستان 1398/6/2 مهلت دار
11:03 ق.ظ
انجام  ده هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری
زنجان 1398/6/2 مهلت دار
11:03 ق.ظ
انجام  ده هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری
تهران 1398/6/2 مهلت دار
1398/05/30
18:47 ب.ظ
حفر چاه به عمق 100 متر قطر حفاری 17/5 اینچ - قطر لوله جدار 12 اینچ روش حفاری
فارس 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
انجام مطالعات ژئوتکنیک بیمارستان 250 تختخوابی
مركزي 1398/5/30 مهلت دار
18:26 ب.ظ
حفر چاه آب اشامیدنی چاه رضا رحمت
کرمان 1398/5/30 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
پروژه حفر 60 حلقه چاه 60 عدد سپتیک و 300 متر کانال
مازندران 1398/5/30 اعلام نشده
10:31 ق.ظ
عملیات حفر و کف شکنی چاه های ابشرب در سطح
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/28
19:01 ب.ظ
تست اصطکاک باند 29 راست و 11 چپ به متراژ 750 متر طول و 20 متر عرض
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
خدمات انجام ازمایشات کیفیت اب اشامیدنی
خراسان رضوي 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
طرح عملیات حفاری دستی چاه اب شرب روستای
خراسان رضوي 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
خدمات ارمایشگاهی
خدمات ارمایشگاهی... ژئوتکنیک و حفاری
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
حفر و کف شکنی چاههای اب شرب روستاهای استان به روش ضربه ای و روتاری
هرمزگان 1398/5/28 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
حفر و پمپاژ سه حلقه چاه اب شرب با تهیه و تامین لوله جدار14 اینچ
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
عملیات حفر و کف شکنی چاههای ابشرب در سطح روستاهای استان
هرمزگان 1398/5/28 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
سالانه مهندسین مشاور
سالانه مهندسین مشاور... ژئوتکنیک و حفاری
تهران 1398/5/28 اعلام نشده
1398/05/27
18:51 ب.ظ
پشته زنی و کف شکنی چاه اب شرب پروژه های
فارس 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
18:44 ب.ظ
اجرای عملیات حفر یک حلقه چاه عمیق در روستای
کرمان 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
حفر چاه
حفر چاه... ژئوتکنیک و حفاری
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
اجرای عملیات حفاری ژئوتکنیک به میزان 13270 متر با قطرHQ
کرمان 1398/5/27 مهلت دار
13:39 ب.ظ
اجرای حفاری چاههای مشاهده ای ابشناسی و تجهیز انها  9000 متر با قطر HQ
کرمان 1398/5/27 اعلام نشده
13:14 ب.ظ
حفاری چاه جدید
حفاری چاه جدید... ژئوتکنیک و حفاری
آذربايجان شرقي 1398/5/27 اعلام نشده
12:28 ب.ظ
کف شکنی ولایروبی چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1398/5/27 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه نیمه عمیق در سایت پرورش اهوی
کردستان 1398/5/27 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
عملیات حفاری چاه اب شرب اغاجاری
خوزستان 1398/5/27 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
اجرای پروژه حفر ترانشه مهندسی سایت
کرمان 1398/5/27 مهلت دار
09:55 ق.ظ
انجام ازمایشات کتنترل کیفی میلگرد بتن و جوش
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
انجام ازمایشات کنترل کیفی بتن و میلگرد پروژه بیمارستان ورامین
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
19:00 ب.ظ
حفاری چاه جدید ترکامنچای
حفاری چاه جدید ترکامنچای... ژئوتکنیک و حفاری
آذربايجان شرقي 1398/5/26 اعلام نشده