1397/09/25
14:35 ب.ظ
حفر چاه عمیق در پست 63KV سیار
کرمانشاه 1397/9/25 مهلت دار
14:24 ب.ظ
حفاری محل نصب شیر هیدرانت
حفاری محل نصب شیر هیدرانت... ژئوتکنیک و حفاری
کرمان 1397/9/25 مهلت دار
13:34 ب.ظ
حفر چاه تورانکلا عمق 75 متر
مازندران 1397/9/25 مهلت دار
13:13 ب.ظ
حفر کانال و لوله گذاری --
حفر کانال و لوله گذاری --... ژئوتکنیک و حفاری
فارس 1397/9/25 مهلت دار
13:10 ب.ظ
حفر چاه دستی پروژه
حفر چاه دستی پروژه... ژئوتکنیک و حفاری
فارس 1397/9/25 مهلت دار
13:10 ب.ظ
حفر 2 حلقه چاه فاضلاب با کمپرسور در شهر
فارس 1397/9/25 مهلت دار
10:24 ق.ظ
ابرسانی مجتمع اجرای حفر چاه دهانه گشاد
گلستان 1397/9/25 مهلت دار
10:13 ق.ظ
حفر کانال خاکی با ماشین الات بیل مکانیکی لودر در شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 مهلت دار
09:25 ق.ظ
اجرای چاه کنی در پروژه 256 پارمیس
تهران 1397/9/25 اعلام نشده
08:51 ق.ظ
عملیات حفاری  چاه دستی اب  شرب روستای
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
08:51 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه دستی عمق 100 متر  با گالری جانبی در روستای
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
08:20 ق.ظ
تهیه مصالح و حفاری چاه اب شرب روستای
اصفهان 1397/9/25 مهلت دار
08:20 ق.ظ
تهیه مصالح و کف شکنی چاه اب شرب روستا
اصفهان 1397/9/25 مهلت دار
08:02 ق.ظ
حفر چاه اهکی مجموعه ابگرم شهرستان
فارس 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
13:59 ب.ظ
حفر چاه دستی اب شرب شماره 1 روستاهای
يزد 1397/9/24 مهلت دار
13:57 ب.ظ
حفر جابجایی چاه اب شرب روستای
يزد 1397/9/24 مهلت دار
13:33 ب.ظ
عملیت حفر چاهک اب شرب روستای
هرمزگان 1397/9/24 مهلت دار
13:31 ب.ظ
عملیات حفر و اجرای کانال زهکشی و بند حفاظتی چاهک
هرمزگان 1397/9/24 مهلت دار
13:28 ب.ظ
13:14 ب.ظ
دستمزد حفاری جهت خط لوله گاز و غیره
فارس 1397/9/24 مهلت دار
10:17 ق.ظ
عملیات اجرایی جفر چاه عمیق 55 متری در روستای
گيلان 1397/9/24 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
حفر چاه اهکی مجموعه ابگرم شهرستان
فارس 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/23
09:30 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه عمیق در
حفر یک حلقه چاه عمیق در... ژئوتکنیک و حفاری
کرمانشاه 1397/9/23 مهلت دار
09:23 ق.ظ
حفر چاه رستم اباد کوچک
حفر چاه رستم اباد کوچک... ژئوتکنیک و حفاری
کرمانشاه 1397/9/23 مهلت دار
1397/09/22
14:09 ب.ظ
حفر چاه ابرفتی اهکی مجموعه
فارس 1397/9/22 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
حفاری 1 حلقه چاه دستی و کول گذاری برای ابرسانی به روستای
مركزي 1397/9/22 مهلت دار
12:35 ب.ظ
حفر چاه عمیق اب به متراژ 130 متر  از نوع ماشینی روتاری با لوله گذاری
کرمان 1397/9/22 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
حفر چاه عمیق و ابرفتی
حفر چاه عمیق و ابرفتی... ژئوتکنیک و حفاری
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
حفاری چاه عمق 180 متر با لوله 14 اینچ برای شهرک صنعتی
تهران 1397/9/22 تاریخ گذشته
08:01 ق.ظ
حفر 2 حلقه چاه عمیق به روش روتاری تا عمق 140 متر با قطر لوله جدار 12 اینچ
مازندران 1397/9/22 اعلام نشده
1397/09/21
14:25 ب.ظ
حفاری چاه اب اشامیدنی روستای
تهران 1397/9/21 مهلت دار
14:23 ب.ظ
حفر چاه عمیق 180 متر با لوله 14 اینچ
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
حفر چاه دستی به متراژ 75 10 متر میله  2 متر  طوقه چینی انباری مخروطی
قزوين 1397/9/21 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
حفر کانال و لوله گذاری در روستای
کرمان 1397/9/21 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
حفر کانال و لوله گذاری در روستاهای
کرمان 1397/9/21 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
حفر چاه جایگزین شماره 2 عرب
گلستان 1397/9/21 مهلت دار
11:56 ق.ظ
حفردو حلقه چاه عمیق
حفردو حلقه چاه عمیق... ژئوتکنیک و حفاری
کرمانشاه 1397/9/21 اعلام نشده
11:14 ق.ظ
حفر چاه دستی پروژه
حفر چاه دستی پروژه... ژئوتکنیک و حفاری
فارس 1397/9/21 مهلت دار
11:11 ق.ظ
اجرای ازمایش مکانیک خاک
اجرای ازمایش مکانیک خاک... ژئوتکنیک و حفاری
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
09:02 ق.ظ
حفر چاه جایگزین شماره 20
حفر چاه جایگزین شماره 20... ژئوتکنیک و حفاری
گلستان 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
12:12 ب.ظ
عملیات حفاری دستی چاه اب شرب روستای
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه دستی 100 متر عمق با 50 متر گالری جانبی در روستای
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
عملیات حفاری دستی چاه اب شرب روستای
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
حفر 4 حلقه چاه فاضلاب با سطح مقطع دایره به قطر یک متری و
فارس 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
حفر دو حلقه چاه فاضلاب با سطح مقطع دایره به قطر یک متر
فارس 1397/9/20 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
حفر چاه فلمن در مجتمع
حفر چاه فلمن در مجتمع... ژئوتکنیک و حفاری
آذربايجان غربي 1397/9/20 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
تجدید حفر چاه ابرفتی اهکی پروژه
فارس 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
19:28 ب.ظ
تهیه مصالح و تعمیق چاه دستی از عمق 25 متر تا 45 متر
آذربايجان شرقي 1397/9/19 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
حفاری چاه  دستی
حفاری چاه دستی... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان شمالي 1397/9/19 تاریخ گذشته