1397/09/24
16:08 ب.ظ
عملیات خرید تابلو راهنمایی و انتظامی در سطح شهر
فارس 1397/9/24 اعلام نشده
15:51 ب.ظ
فراخوان مشاوره - خدمات نظارت احداث راه اصلی
کرمان 1397/9/24 اعلام نشده
15:14 ب.ظ
اسفالتهای حفاظتی سطح حوزه استحفاظی
گلستان 1397/9/24 مهلت دار
15:08 ب.ظ
اسفالت معابر شامل اجرای پریمکت خرید حمل پخش و کوبیدن اسفالت
گلستان 1397/9/24 اعلام نشده
14:21 ب.ظ
واگذاری احداث دیوار حفاظتی و ساماندهی رودخانه
گيلان 1397/9/24 اعلام نشده
14:17 ب.ظ
14:07 ب.ظ
خرید تجهیزات جهت نوسازی 6 دستگاه تابلوی پیام متغیر خبری
تهران 1397/9/24 مهلت دار
13:56 ب.ظ
احداث ابروی عرضی
احداث ابروی عرضی... راه و ترابری
گيلان 1397/9/24 مهلت دار
13:53 ب.ظ
ساماندهی رمپ ورودی و خروج مسجد
گيلان 1397/9/24 مهلت دار
13:45 ب.ظ
زیرسازی و اسفالت مسیر دسترسی
گلستان 1397/9/24 مهلت دار
13:40 ب.ظ
خرید شن و ماسه
خرید شن و ماسه... راه و ترابری
کرمانشاه 1397/9/24 مهلت دار
13:37 ب.ظ
GPS نقشه برداری و PHمتر
کرمان 1397/9/24 مهلت دار
13:36 ب.ظ
تهیه و نصب 170 عدد دیوار بتی پیش ساخته
کردستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
اسفالت ماشینی روستای ابگرم
مركزي 1397/9/24 مهلت دار
13:29 ب.ظ
رفع نقطه حادثه خیز محور جهان
مركزي 1397/9/24 مهلت دار
13:29 ب.ظ
اسفالت ماشینی روستای
مركزي 1397/9/24 مهلت دار
13:28 ب.ظ
اسفالت ماشینی روستای
مركزي 1397/9/24 مهلت دار
13:28 ب.ظ
اسفالت ماشینی روستای
مركزي 1397/9/24 مهلت دار
13:27 ب.ظ
اسفالت ماشینی روستای
مركزي 1397/9/24 مهلت دار
13:26 ب.ظ
تنقیه و ترمیم ابروها و بازسازی راه های اسیب
مازندران 1397/9/24 مهلت دار
13:25 ب.ظ
ماسه شسته 06
ماسه شسته 06... راه و ترابری
مازندران 1397/9/24 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
اجرای نقشه یو تی ام سیلوی
قزوين 1397/9/24 مهلت دار
13:05 ب.ظ
خدمات نقشه برداری مستقیم زمینی سایت پست
سيستان و بلوچستان 1397/9/24 مهلت دار
12:47 ب.ظ
چاله پرکنی محور
چاله پرکنی محور... راه و ترابری
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
12:43 ب.ظ
تهیه و نصب قطعات پیش ساخته بتنی نیوجرسی در سطح استان
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
12:43 ب.ظ
تعمیرات در انبساط پل ها
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
12:43 ب.ظ
تعمیر و مرمت ابنیه فنی
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
12:43 ب.ظ
احداث کنار گذر پل
احداث کنار گذر پل... راه و ترابری
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
12:41 ب.ظ
تعمیر و مرمت دیوار حائل پل های
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
12:41 ب.ظ
هرس درختان محور
هرس درختان محور... راه و ترابری
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
12:40 ب.ظ
تکمیل بخشی از جدول کاری و پیاده روسازی
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
12:35 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی تابلوهای پیام متغیر
خراسان شمالي 1397/9/24 مهلت دار
12:31 ب.ظ
بازنگری فاز یک و مطالعه و طراحی فاز دو و تهیه نقشه های اجرایی
خراسان رضوي 1397/9/24 مهلت دار
12:26 ب.ظ
جدول گذاری زیرسازی و اسفالت بخشی از معابر ناحیه
خراسان جنوبي 1397/9/24 مهلت دار
12:21 ب.ظ
خرید حمل پخش و تراکم اسفالت گرم با مصالح شکسته به ضخامت 5 سانتی متر
خراسان جنوبي 1397/9/24 مهلت دار
12:18 ب.ظ
احداث ابنما و گابیون و کانکریت در حوزه خطوط لوله
کرمانشاه 1397/9/24 مهلت دار
12:06 ب.ظ
واگذاری بهسازی  و اسفالت راههای روستایی
قزوين 1397/9/24 مهلت دار
12:03 ب.ظ
تهیه حمل نصب حفاظ بتنی مفصلی
تهران 1397/9/24 مهلت دار
12:03 ب.ظ
تهیه تا نصب تجهیزات و علائم ایمنی راههای غرب استان
تهران 1397/9/24 مهلت دار
12:02 ب.ظ
تهیه حمل و نصب تجهیزات و علائم ایمنی راههای شرق
تهران 1397/9/24 مهلت دار
11:53 ق.ظ
زیرسازی و اسفالت کوچه های کم عرض منطقه 6
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
11:52 ق.ظ
اصلاح لایه اساس خیابان های کوی کروشات و سیاحی در حوزه
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
11:48 ق.ظ
جدولگذاری و زیرسازی و اسفالت
البرز 1397/9/24 مهلت دار
11:47 ق.ظ
خرید حمل پخش پخت تراش اسفالت معابر
البرز 1397/9/24 مهلت دار
11:45 ق.ظ
اجرای اسفالت گرم 5000 متررمبع در روستاهای
اصفهان 1397/9/24 مهلت دار
11:34 ق.ظ
بهسازی و شانه سازی محور
بوشهر 1397/9/24 مهلت دار
11:34 ق.ظ
بهسازی و شانه سازی محور
بوشهر 1397/9/24 مهلت دار
11:32 ق.ظ
اجرای سنگفرش معابر سطح شهر
البرز 1397/9/24 اعلام نشده
11:32 ق.ظ
اجرای سنگفرش معابر سطح شهر
البرز 1397/9/24 اعلام نشده