1398/02/31
18:35 ب.ظ
انجام عملیات ساخت راه دسترسی به پست 132 کیلو ولت
خراسان رضوي 1398/2/31 مهلت دار
18:33 ب.ظ
مطالعه ارتقاء فرهنگ ترافیک
خراسان رضوي 1398/2/31 مهلت دار
18:21 ب.ظ
خرید 500 تن آسفالت گرم شهرستان گیلا نغرب
کرمانشاه 1398/2/31 مهلت دار
18:17 ب.ظ
ساماندهی مجتمع شیکب - فیروز آباد
فارس 1398/2/31 مهلت دار
18:16 ب.ظ
ترانشه برداری نقاط حادثه خیز محور
فارس 1398/2/31 مهلت دار
18:15 ب.ظ
پشتیبانی و تعمیر 500 دستگاه ردیاب
فارس 1398/2/31 مهلت دار
15:13 ب.ظ
5 دستگاه دوربین نظارت تصویری
تهران 1398/2/31 مهلت دار
15:05 ب.ظ
اصلاح هندسی 3راهی
اصلاح هندسی 3راهی... راه و ترابری
خراسان جنوبي 1398/2/31 مهلت دار
15:02 ب.ظ
لکه گیری سطح راههای استان
يزد 1398/2/31 مهلت دار
14:58 ب.ظ
عملیات اصلاح مسیر محور
خراسان جنوبي 1398/2/31 مهلت دار
14:55 ب.ظ
زیرسازی کمربندی شهر
همدان 1398/2/31 مهلت دار
14:51 ب.ظ
تعریض مسیر ورودی شهر مهاجران و احداث راه دسترسی
مركزي 1398/2/31 مهلت دار
14:41 ب.ظ
تجهیز تعمیر و پشتیبانی تابلوهای پیام
فارس 1398/2/31 مهلت دار
14:40 ب.ظ
اجرای لکه گیری و روکش اسفالت گرم محور سه
خراسان جنوبي 1398/2/31 مهلت دار
14:39 ب.ظ
اجرای اسفالت گرم جاده مرزی
خراسان جنوبي 1398/2/31 مهلت دار
14:39 ب.ظ
روکش اسفالت گرم راههای سطح شهرستان
خراسان جنوبي 1398/2/31 مهلت دار
14:38 ب.ظ
ایمن سازی و اصلاح علائم محور
خراسان رضوي 1398/2/31 مهلت دار
14:34 ب.ظ
تهیه و اجرای خط در محورهای استان
چهارمحال بختياري 1398/2/31 مهلت دار
14:34 ب.ظ
بهبود وضعیت عبور مرور و اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز راههای
خراسان جنوبي 1398/2/31 مهلت دار
14:29 ب.ظ
جدول گذاری 1200 متر طول بتن پلاک به عرض 3 متر و 1200 طول
آذربايجان غربي 1398/2/31 مهلت دار
14:26 ب.ظ
پخش و لکه گیری اسفالت معابر شمال شهر
البرز 1398/2/31 مهلت دار
14:25 ب.ظ
ساماندهی معابر
ساماندهی معابر... راه و ترابری
البرز 1398/2/31 مهلت دار
14:24 ب.ظ
عملیات زیرسازی و اسفالت معابر خیابانهای فاز دوم
اردبيل 1398/2/31 مهلت دار
14:16 ب.ظ
عملیات جدولگذاری معابر سطح شهر
کرمان 1398/2/31 مهلت دار
14:01 ب.ظ
انجام عملیات تهیه تولید و حمل مصالح و اجرای اساس و اسفالت
لرستان 1398/2/31 اعلام نشده
14:01 ب.ظ
انجام عملیات تهیه تولید و حمل مصالح و اجرای اساس و اسفالت
لرستان 1398/2/31 اعلام نشده
14:00 ب.ظ
14:00 ب.ظ
14:00 ب.ظ
13:58 ب.ظ
13:58 ب.ظ
13:56 ب.ظ
انجام 4 پروژه: کنارگذر شمال
چهارمحال بختياري 1398/2/31 مهلت دار
13:56 ب.ظ
انجام 4 پروژه: کنارگذر شمال
چهارمحال بختياري 1398/2/31 مهلت دار
13:55 ب.ظ
ترمیم و بازسازی نوار حفاری در محدوده تاسیسات
قم 1398/2/31 مهلت دار
13:51 ب.ظ
انجام عملیات تهیه تولید و حمل مصالح و اجرای اساس و
تهران 1398/2/31 اعلام نشده
13:51 ب.ظ
انجام عملیات تهیه تولید و حمل مصالح و اجرای اساس و
تهران 1398/2/31 اعلام نشده
13:40 ب.ظ
تیغ کشی و مرمت راه عشایری
سمنان 1398/2/31 مهلت دار
13:40 ب.ظ
تهیه پرونده های ثبتی و نقشه توپوگرافی اثار تاریخی
ايلام 1398/2/31 مهلت دار
13:32 ب.ظ
تهیه و اجرای حفاظ ایمنی راه در ازادراه
گيلان 1398/2/31 مهلت دار
13:26 ب.ظ
واگذاری پروژه ها محوطه سازی و تکمیل مغازه های درب
آذربايجان شرقي 1398/2/31 مهلت دار
13:24 ب.ظ
بهسازی و اسفالت راههای روستایی د
ايلام 1398/2/31 مهلت دار
13:24 ب.ظ
بهسازی و اسفالت راههای روستایی د
ايلام 1398/2/31 مهلت دار
13:24 ب.ظ
بهسازی و اسفالت راههای روستایی د
ايلام 1398/2/31 مهلت دار
13:22 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1398/2/31 مهلت دار
13:22 ب.ظ
ترمیم پیاده روهای فلکه ورودی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/31 مهلت دار
13:20 ب.ظ
جاده دسترسی به معادن
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/31 مهلت دار
13:18 ب.ظ
13:17 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستاهای تلخه
کرمان 1398/2/31 مهلت دار
13:17 ب.ظ
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور
کرمان 1398/2/31 مهلت دار