1398/09/21
18:59 ب.ظ
18:53 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
زنجان 1398/9/21 مهلت دار
18:53 ب.ظ
تعمیر و ترمیم گاردریل مورد نیاز
البرز 1398/9/21 مهلت دار
18:52 ب.ظ
جدولگذاری
جدولگذاری... راه و ترابری
قزوين 1398/9/21 مهلت دار
18:44 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای قیر پریمکت و اسفالت گرم راههای دسترسی
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
18:38 ب.ظ
تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری روست
مازندران 1398/9/21 مهلت دار
18:31 ب.ظ
تعریض و تکمیل پل کاسگر
مازندران 1398/9/21 مهلت دار
18:29 ب.ظ
اجرای عملیات دیوار سنگی گذاری روستای
آذربايجان شرقي 1398/9/21 مهلت دار
18:22 ب.ظ
خرید مقدار 30/000 تن مصالح شن و ماسه کوهی موردنیاز
قزوين 1398/9/21 اعلام نشده
18:22 ب.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی سنتی - جاده بین مزارع ارمیغان خانیک
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار
18:21 ب.ظ
عملیات نصب علائم و تجهیزات ایمنی در راههای سطح حوزه استحفاظی
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار
18:21 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار
18:20 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار
18:13 ب.ظ
اجرای زیرسازی
اجرای زیرسازی... راه و ترابری
گلستان 1398/9/21 مهلت دار
18:13 ب.ظ
تامین حمل پخش اسفالت معابر شهر
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
18:13 ب.ظ
تامین حمل پخش اسفالت معابر شهر
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
18:12 ب.ظ
اجرای پروژه زیرسازی و اسفالت معابر سطح روستا
تهران 1398/9/21 اعلام نشده
18:09 ب.ظ
تهیه و اجرای جدول سنگی
سيستان و بلوچستان 1398/9/21 مهلت دار
18:09 ب.ظ
اجرای زیرسازی
اجرای زیرسازی... راه و ترابری
گلستان 1398/9/21 مهلت دار
15:01 ب.ظ
خط کشی سرد
خط کشی سرد... راه و ترابری
يزد 1398/9/21 مهلت دار
15:00 ب.ظ
احداث و تکمیل پل پارسی
مازندران 1398/9/21 مهلت دار
14:56 ب.ظ
اجرای بهسازی محور
اجرای بهسازی محور... راه و ترابری
فارس 1398/9/21 مهلت دار
14:56 ب.ظ
اجرای بهسازی محور
اجرای بهسازی محور... راه و ترابری
فارس 1398/9/21 مهلت دار
14:56 ب.ظ
بهسازی و تکمیل محور
فارس 1398/9/21 مهلت دار
14:55 ب.ظ
بازسازی خسارات ناشی از سیل به پل
لرستان 1398/9/21 مهلت دار
14:50 ب.ظ
بهسازی معابر و هدایت ابهای سطحی جدولگذاری نهری معابر
لرستان 1398/9/21 مهلت دار
14:49 ب.ظ
بهسازی و اسفالت راه
مازندران 1398/9/21 مهلت دار
14:49 ب.ظ
بهسازی و اصلاح راه فرعی
مازندران 1398/9/21 مهلت دار
14:48 ب.ظ
بهسازی محور شهر
بهسازی محور شهر... راه و ترابری
چهارمحال بختياري 1398/9/21 مهلت دار
14:48 ب.ظ
رفع نقاط حادثه خیز و لکه گیری ماسه اسفالت محور سه راهی ب
چهارمحال بختياري 1398/9/21 مهلت دار
14:46 ب.ظ
بهسازی و روکش اسفالت محورهای اسیب دیده ناشی از سیل
خراسان رضوي 1398/9/21 مهلت دار
14:45 ب.ظ
خط کشی محورهای مواصلاتی حوزه استحفاظی اداره کل
سيستان و بلوچستان 1398/9/21 مهلت دار
14:43 ب.ظ
بازسازی ابنیه فنی محور قلعه
چهارمحال بختياري 1398/9/21 مهلت دار
13:56 ب.ظ
خرید شن با دانه بندی 8-3 ایران
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
13:29 ب.ظ
اجرای پروژه توسعه و اصلاح معابر شهر
هرمزگان 1398/9/21 اعلام نشده
13:25 ب.ظ
13:25 ب.ظ
13:19 ب.ظ
بهسازی محور شهر
بهسازی محور شهر... راه و ترابری
چهارمحال بختياري 1398/9/21 مهلت دار
13:19 ب.ظ
بهسازی محور شهر
بهسازی محور شهر... راه و ترابری
چهارمحال بختياري 1398/9/21 مهلت دار
13:19 ب.ظ
روکش اسفالت محورهای اسیب دیده
خراسان رضوي 1398/9/21 مهلت دار
13:18 ب.ظ
اجرای روسازی و ریل گذاری برای اتصال
تهران 1398/9/21 مهلت دار
13:18 ب.ظ
اجرای روسازی و ریل گذاری برای اتصال
تهران 1398/9/21 مهلت دار
13:18 ب.ظ
عملیات جدول گذاری و زیرسازی بخشی از معابر توسعه
قزوين 1398/9/21 مهلت دار
13:15 ب.ظ
پروژه تهیه تجهیزات و زیرسازی فنس کشی و اسفالت ریزی
آذربايجان غربي 1398/9/21 اعلام نشده
13:15 ب.ظ
پروژه تهیه تجهیزات و زیرسازی فنس کشی و اسفالت ریزی محوطه انبارهای
آذربايجان غربي 1398/9/21 اعلام نشده
13:14 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای شبکه برق
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
13:14 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای شبکه برق
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
13:12 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی زون B شهرک صنعتی بزرگ...
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
13:12 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی زون B شهرک صنعتی بزرگ...
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار