1398/03/04
19:17 ب.ظ
سرویس ایاب ذهاب پرسنل با اتوبوس از
مركزي 1398/3/4 مهلت دار
18:58 ب.ظ
اجاره 2 دستگاه خودرو و 4 نفر راننده
زنجان 1398/3/4 مهلت دار
18:47 ب.ظ
جمع اوری پسماند
خوزستان 1398/3/4 مهلت دار
18:47 ب.ظ
حمل و نقل خون
خوزستان 1398/3/4 مهلت دار
18:44 ب.ظ
ارائه خدمات قبول پستی باجه ای دفتر پست شهری
خراسان شمالي 1398/3/4 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
واگذاری امور قبول ارائه خدمات نیابتی ثبت
خراسان شمالي 1398/3/4 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
واگذاری و جمع اوری دفع پسماند
خراسان شمالي 1398/3/4 مهلت دار
18:38 ب.ظ
اجرای خدمات سرویس کارکنان
هرمزگان 1398/3/4 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
4 نفر راننده در بندرعباس جهت فعالیت اورژانس اجتماعی
هرمزگان 1398/3/4 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
تامین دو دستگاه خودرو حهت ایاب و ذهاب کارکنان
هرمزگان 1398/3/4 مهلت دار
18:34 ب.ظ
زرشک پلو با مرغ
هرمزگان 1398/3/4 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
اجرای خدمات سرویس کارکنان
هرمزگان 1398/3/4 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
اجرای خدمات سرویس کارکنان اداره
هرمزگان 1398/3/4 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
ابرسانی سیار به روستاهای بخش
سيستان و بلوچستان 1398/3/4 مهلت دار
18:21 ب.ظ
ابرسانی سیار به روستاهای بخش
سيستان و بلوچستان 1398/3/4 مهلت دار
18:21 ب.ظ
ابرسانی سیار به روستاهای بخش
سيستان و بلوچستان 1398/3/4 مهلت دار
18:21 ب.ظ
ابرسانی سیار به روستاهای بخش مرکزی
سيستان و بلوچستان 1398/3/4 مهلت دار
18:21 ب.ظ
ابرسانی سیار به روستاهای بخش
سيستان و بلوچستان 1398/3/4 مهلت دار
18:21 ب.ظ
ابرسانی سیار بخش مرکزی
سيستان و بلوچستان 1398/3/4 مهلت دار
18:20 ب.ظ
ابرسانی سیار به روستاهای بخش
سيستان و بلوچستان 1398/3/4 مهلت دار
18:20 ب.ظ
ابرسانی سیار به روستاهای بخش دشتیاری
سيستان و بلوچستان 1398/3/4 مهلت دار
18:20 ب.ظ
ابرسانی سیار به روستاهای بخش
سيستان و بلوچستان 1398/3/4 مهلت دار
18:20 ب.ظ
ابرسانی سیار به روستاهای بخش
سيستان و بلوچستان 1398/3/4 مهلت دار
18:17 ب.ظ
ابرسانی سیار به روستاهای بخش
سيستان و بلوچستان 1398/3/4 مهلت دار
18:06 ب.ظ
فعالیت خدماتی مراقبتی حراست از اموال تا نگهداری از فضا سبز ادرات
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/4 مهلت دار
18:05 ب.ظ
تامین اب فضای سبز برای مدت یک سال
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/4 مهلت دار
15:17 ب.ظ
سامانه پشتیبانی حمل و نقل
تهران 1398/3/4 مهلت دار
15:15 ب.ظ
حفاظت فیزیکی از انبارها وتاسیسات سازمان در
بوشهر 1398/3/4 مهلت دار
15:14 ب.ظ
خدمات مورد نیاز ساختمان مرکزی اداره کل
تهران 1398/3/4 مهلت دار
15:09 ب.ظ
امور تفکیک جمع اوری  حمل زباله
کرمانشاه 1398/3/4 مهلت دار
15:06 ب.ظ
امور عکاسی از اتومبیل های تصادفی زیان دیدگان اتومبیل
کرمانشاه 1398/3/4 مهلت دار
14:58 ب.ظ
سم پاشی جهت هشت ساختمان چند طبقه
فارس 1398/3/4 مهلت دار
14:56 ب.ظ
خدمات فتوکپی و عکاسی شعبه خسارتی بیمه
تهران 1398/3/4 مهلت دار
14:55 ب.ظ
غذا کارکنان - چلو و خوراک در روز
تهران 1398/3/4 مهلت دار
14:54 ب.ظ
امور نظافت شبکه بهداشت و بیمارستان
همدان 1398/3/4 مهلت دار
14:47 ب.ظ
واگذاری امور حفاظت فیزیکی
يزد 1398/3/4 مهلت دار
14:28 ب.ظ
14:14 ب.ظ
راهبری حمل و نقل برون شهری و درون شهری
خراسان رضوي 1398/3/4 مهلت دار
14:12 ب.ظ
طبخ غذای پرسنل شیفت
تهران 1398/3/4 مهلت دار
14:11 ب.ظ
طبخ و تویع غذا پرسنل و بیماران
خراسان رضوي 1398/3/4 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
انجام 4 پروژه: خرید اقلام گیاهی فضا سبز-
تهران 1398/3/4 اعلام نشده
14:06 ب.ظ
انجام 4 پروژه: خرید اقلام گیاهی فضا سبز-
تهران 1398/3/4 اعلام نشده
14:04 ب.ظ
بازسازی و تعمیرات ابنیه متفرقه - خرید نیوجرسی بتنی
تهران 1398/3/4 اعلام نشده
14:02 ب.ظ
انجام امور حفاظتی و نگهبانی
اردبيل 1398/3/4 مهلت دار
14:01 ب.ظ
واگذاری فعالیتهای امور حفاظتی و نگهبانی
اصفهان 1398/3/4 مهلت دار
13:59 ب.ظ
امور نقلیه شهرکهای صنعتی استان
اصفهان 1398/3/4 مهلت دار
13:59 ب.ظ
اجرای کلیه امور خدماتی موردنیاز دفتر مرکزی
اصفهان 1398/3/4 مهلت دار
13:57 ب.ظ
خدمات سرویس ایاب ذهاب با اتوبوس و مینی بوس
تهران 1398/3/4 مهلت دار