1399/04/17
16:10 ب.ظ
خرید خدمت از بخش غیر دولتی
هرمزگان 1399/4/17 مهلت دار
16:04 ب.ظ
حجمی زمانی اداره امور انبار نفت شهید تندگویان
زنجان 1399/4/17 مهلت دار
16:03 ب.ظ
تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان
مركزي 1399/4/17 مهلت دار
16:03 ب.ظ
امور حمل نقل درون برون شهری
مركزي 1399/4/17 مهلت دار
16:01 ب.ظ
حجمی استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های
کرمانشاه 1399/4/17 مهلت دار
16:01 ب.ظ
واگذاری تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات کارشناس فنی و
کرمانشاه 1399/4/17 اعلام نشده
16:00 ب.ظ
سرویس ایاب ذهاب پرسنل
خراسان رضوي 1399/4/17 مهلت دار
15:57 ب.ظ
تامین نیروی انسانی جهت امور خدمات عمومی
گلستان 1399/4/17 مهلت دار
15:57 ب.ظ
واگذاری خدمات نظافت باربری نقلیه و نامه رسانی
گلستان 1399/4/17 مهلت دار
15:55 ب.ظ
تامین نیروی کلیه امور مربوط به خدمات عمومی
گيلان 1399/4/17 مهلت دار
15:54 ب.ظ
پیمایش واحد شماری وصول مطالبات
کرمانشاه 1399/4/17 مهلت دار
15:53 ب.ظ
سرویس ایاب ذهاب پرسنل شبکه بهداشت درمان
کرمانشاه 1399/4/17 مهلت دار
15:50 ب.ظ
حمل بارگیری و تخلیه پسماند حوضچه های کارخانه غبار
کرمان 1399/4/17 اعلام نشده
15:49 ب.ظ
خدمات عمومی فضا سبز تلفنخانه رختشویخانه بیمارستان
گلستان 1399/4/17 مهلت دار
15:49 ب.ظ
تامین  نیروی انسانی جهت امور خدماتی عمومی فضای سبز
گلستان 1399/4/17 مهلت دار
15:49 ب.ظ
تامین  نیروی انسانی جهت امور  خدمات عمومی
گلستان 1399/4/17 مهلت دار
15:49 ب.ظ
امور خدمات عمومی و فضا سبز و تلفنخانه رختشویخانه ش
گلستان 1399/4/17 مهلت دار
15:49 ب.ظ
امور خدمات عمومی و فضا سبز و تلفنخانه رختشویخانه ش
گلستان 1399/4/17 مهلت دار
15:48 ب.ظ
واگذاری خدمات خودروئی شبکه بهداشت درمان
آذربايجان غربي 1399/4/17 مهلت دار
15:45 ب.ظ
حجمی استفاده از خدمات بخش خصوصی در
کرمانشاه 1399/4/17 مهلت دار
15:21 ب.ظ
اجاره  و بکارگیری 14 دستگاه خودرو استیجاری
آذربايجان غربي 1399/4/17 مهلت دار
15:21 ب.ظ
واگذاری خودرویی شبکه بهداشت و
آذربايجان غربي 1399/4/17 مهلت دار
15:19 ب.ظ
تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان اداره
فارس 1399/4/17 مهلت دار
15:16 ب.ظ
حفظ و نگهداری فضا سبز
خراسان شمالي 1399/4/17 مهلت دار
15:13 ب.ظ
واگذاری عملیات امور جاری جایگاه گاز
آذربايجان شرقي 1399/4/17 مهلت دار
15:02 ب.ظ
خدمات حجمی زمانی اداره امور انبار نفت شهید تن
زنجان 1399/4/17 مهلت دار
14:57 ب.ظ
تامین وسایل نقلیه شرکت
خراسان رضوي 1399/4/17 مهلت دار
14:57 ب.ظ
تهیه طبخ توزیع غذا پرسنل و بیماران
خراسان رضوي 1399/4/17 مهلت دار
14:57 ب.ظ
امور تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویان
خراسان رضوي 1399/4/17 مهلت دار
14:51 ب.ظ
خدمات تنظیفات ساختمان 5 طبقه بلوک 1 منطقه
خوزستان 1399/4/17 مهلت دار
14:47 ب.ظ
انجام کلیه خدمات حراست و مراقبت
خوزستان 1399/4/17 مهلت دار
14:47 ب.ظ
جذب و بکارگیری نیروی انسانی
خوزستان 1399/4/17 اعلام نشده
14:40 ب.ظ
تامین خدمات ابدارخانه ها و تنظیفات و پست و کپی
تهران 1399/4/17 مهلت دار
14:40 ب.ظ
تامین خدمات حراست ساختمان های مرکزی انبارها
تهران 1399/4/17 مهلت دار
14:39 ب.ظ
تامین نیروی انسانی فضای سبز
خوزستان 1399/4/17 مهلت دار
14:37 ب.ظ
واگذاری امور خدمات فضای سبز و نگهبانی و حراست
خوزستان 1399/4/17 مهلت دار
14:37 ب.ظ
واگذاری امور خدمات فضای سبز و نگهبانی و حراست
خوزستان 1399/4/17 مهلت دار
14:34 ب.ظ
واگذاری بخشی از فعالیت های شرکت به بخش خصوصی
ايلام 1399/4/17 مهلت دار
14:28 ب.ظ
واگذاری انجام امورات خدماتی جمعیت
اردبيل 1399/4/17 مهلت دار
14:28 ب.ظ
سرویس ایاب و ذهاب اتوبوس و مینی بوس پرسنل خود
خراسان رضوي 1399/4/17 مهلت دار
14:28 ب.ظ
خرید بسته بندی و توزیع غذای گرم پرسنل سازمان اتش نشانی
خراسان رضوي 1399/4/17 اعلام نشده
14:28 ب.ظ
نگهداری فضای سبز بوستان
خراسان رضوي 1399/4/17 اعلام نشده
14:27 ب.ظ
نگهداری فضای سبز بوستان کوهسنگی
خراسان رضوي 1399/4/17 مهلت دار
14:26 ب.ظ
واگذاری تامین وسایط نقلیه سبک و سنگین
ايلام 1399/4/17 مهلت دار
14:25 ب.ظ
تامین و راهبری وسیله نقلیه نیمه سنگین و سنگین
بوشهر 1399/4/17 مهلت دار
14:24 ب.ظ
خرید خدمات طبخ و توزیع غذای جلسات و همایش ها
تهران 1399/4/17 مهلت دار