1397/11/30
16:00 ب.ظ
تامین نیرو انسانی نگهبانی مرکز  و کادر اداری
تهران 1397/11/30 اعلام نشده
15:51 ب.ظ
تامین غذای دانشجویی در طول نیمسال دوم
قم 1397/11/30 مهلت دار
15:47 ب.ظ
خطوط پستی شماره یک از بندر مقام
هرمزگان 1397/11/30 مهلت دار
15:45 ب.ظ
پست
پست... خدمات
گيلان 1397/11/30 مهلت دار
15:45 ب.ظ
15:43 ب.ظ
واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی نظافت نامه رسانی
لرستان 1397/11/30 مهلت دار
15:35 ب.ظ
واگذاری عملیات تامین نیروی انسانی  و کارگری
فارس 1397/11/30 مهلت دار
15:35 ب.ظ
عمیلیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان
فارس 1397/11/30 مهلت دار
15:27 ب.ظ
فعالیت های پیک
گيلان 1397/11/30 مهلت دار
15:27 ب.ظ
15:15 ب.ظ
استفاده از خدمات خودرویی
همدان 1397/11/30 مهلت دار
15:15 ب.ظ
به کارگیری شش دستگاه خودرو مدل پژو سمند مدل 95
همدان 1397/11/30 مهلت دار
15:14 ب.ظ
خط پستی
خط پستی... خدمات
هرمزگان 1397/11/30 مهلت دار
15:02 ب.ظ
خط پستی چارک -چیروبیه و گرزه به طول 140
هرمزگان 1397/11/30 مهلت دار
15:02 ب.ظ
خط پستی
خط پستی... خدمات
هرمزگان 1397/11/30 مهلت دار
15:02 ب.ظ
خط پستی
خط پستی... خدمات
هرمزگان 1397/11/30 مهلت دار
14:47 ب.ظ
اجاره 3 دستگاه خودرو پژو یا سمند جهت نظارت بر کنترل تردد وسایل نقلیه
سيستان و بلوچستان 1397/11/30 مهلت دار
14:35 ب.ظ
14:35 ب.ظ
تامین خدمات خودروئی بیمارستان
زنجان 1397/11/30 مهلت دار
14:24 ب.ظ
خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سیر و حرکت
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
14:24 ب.ظ
تامین خودرو + راننده
خراسان رضوي 1397/11/30 مهلت دار
14:21 ب.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه
تهران 1397/11/30 اعلام نشده
14:21 ب.ظ
واگذاری انجام عملیات نگهداری فضای سبز ناحیه
تهران 1397/11/30 اعلام نشده
14:21 ب.ظ
تامین66 نیروی انسانی موردنیاز بارگیرخانه های
تهران 1397/11/30 اعلام نشده
14:21 ب.ظ
تامین نیرو انسانی خدماتی
تهران 1397/11/30 اعلام نشده
14:17 ب.ظ
14:15 ب.ظ
خدمات مشترکین و قرائت کنتور و توزیع صورتحساب گاز منطقه
خراسان رضوي 1397/11/30 مهلت دار
14:11 ب.ظ
واگذاری امنیت و حفاظت فیزیکی بیمارستان
خراسان شمالي 1397/11/30 مهلت دار
12:37 ب.ظ
اجاره 3 دستگاه خودرو جهت
ايلام 1397/11/30 مهلت دار
12:19 ب.ظ
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز باغ
فارس 1397/11/30 مهلت دار
12:10 ب.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده
فارس 1397/11/30 اعلام نشده
12:10 ب.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده
فارس 1397/11/30 اعلام نشده
12:09 ب.ظ
11:37 ق.ظ
تهیه طبخ توزیع غذا
تهران 1397/11/30 اعلام نشده
11:36 ق.ظ
خدمات تامین نیروی انسانی
تهران 1397/11/30 مهلت دار
11:36 ق.ظ
انجام  امور خدمات نظافت ساختمان های خود در سال 1398
تهران 1397/11/30 اعلام نشده
11:36 ق.ظ
انجام ابرسانی با تانکر سیار روستاهای استان
خراسان شمالي 1397/11/30 مهلت دار
11:35 ق.ظ
انجام خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی از اموال
زنجان 1397/11/30 مهلت دار
11:35 ق.ظ
انجام خدمات خودرویی وحمل و نقل
زنجان 1397/11/30 مهلت دار
11:34 ق.ظ
امورات خدماتی شهری در کارهای رفت و روب و تنظیف
آذربايجان شرقي 1397/11/30 مهلت دار
11:27 ق.ظ
انجام امور اداری و خدماتی عمومی ابفا منطقه
اصفهان 1397/11/30 مهلت دار
11:25 ق.ظ
واگذاری خودروهای سواری و وانت پشتیبانی
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار