1398/05/31
21:06 ب.ظ
ارائه خدمات فضای سبز
تهران 1398/5/31 مهلت دار
18:30 ب.ظ
تهیه ناهار زرشک پلو با مرغ
خراسان رضوي 1398/5/31 مهلت دار
18:29 ب.ظ
جذب نیرو فنی سامانه
خراسان رضوي 1398/5/31 مهلت دار
18:26 ب.ظ
مرحله 6 جمع اوری مرسولات پستی سطح شهر
کرمانشاه 1398/5/31 مهلت دار
18:23 ب.ظ
مبادله مرسولات ویژه بین استانی
فارس 1398/5/31 مهلت دار
18:22 ب.ظ
توزیع امانات شهرستان
فارس 1398/5/31 مهلت دار
18:21 ب.ظ
خرید خدمت
اردبيل 1398/5/31 مهلت دار
18:09 ب.ظ
ابرسانی سیار به روستاهای تابعه
کردستان 1398/5/31 مهلت دار
18:03 ب.ظ
انجام امورات سرویس دهی خودروها جهت خدمات درون شهری و برون شهری
آذربايجان شرقي 1398/5/31 مهلت دار
18:03 ب.ظ
تامین خودرو استیجاری
آذربايجان شرقي 1398/5/31 مهلت دار
14:19 ب.ظ
واگذاری امور مدیریتی طبخ توزیع غذای بیمارستان
خراسان شمالي 1398/5/31 مهلت دار
14:15 ب.ظ
خرید توزیع غذای اماده سلف سرویس
خراسان رضوي 1398/5/31 مهلت دار
14:14 ب.ظ
برونسپاری نگهبانی حفظ حراست از تاسیسات مجموعه
تهران 1398/5/31 مهلت دار
13:48 ب.ظ
تعداد 3 دستگاه مینی بوس
مركزي 1398/5/31 مهلت دار
13:45 ب.ظ
تایپ دانشکده
کرمانشاه 1398/5/31 مهلت دار
13:44 ب.ظ
11:51 ق.ظ
انجام سرویس ایاب وذهاب پزشکان بیمارستان
خراسان جنوبي 1398/5/31 مهلت دار
10:47 ق.ظ
خدمات خودرویی
آذربايجان شرقي 1398/5/31 مهلت دار
09:56 ق.ظ
حفاظت فیزیکی اماکن ساختمان های اداری تاسیسات
گيلان 1398/5/31 مهلت دار
09:55 ق.ظ
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز
فارس 1398/5/31 مهلت دار
09:53 ق.ظ
انجام امور مربوط به خدمات شهری و فضای سبز
فارس 1398/5/31 اعلام نشده
09:53 ق.ظ
انجام امور مربوط به خدمات شهری و فضای سبز
فارس 1398/5/31 اعلام نشده
09:53 ق.ظ
انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشکده
فارس 1398/5/31 مهلت دار
09:52 ق.ظ
09:47 ق.ظ
تامین غذای گرم روزانه کارکنان انبار نفت
البرز 1398/5/31 مهلت دار
09:45 ق.ظ
حفظ نگهداری فضا سبز محدوده A
فارس 1398/5/31 اعلام نشده
09:27 ق.ظ
پروژه ابرسانی سیار درچهار ردیف
کرمانشاه 1398/5/31 مهلت دار
09:24 ق.ظ
تهیه مواد اولیه و طبخ توزیع غذای دانشجویان
آذربايجان شرقي 1398/5/31 مهلت دار
09:21 ق.ظ
انجام امور خدمات امداد
تهران 1398/5/31 مهلت دار
08:59 ق.ظ
ابرسانی سیار به مناطق عشایری مله گل و دره خشک
چهارمحال بختياري 1398/5/31 مهلت دار
08:59 ق.ظ
ابرسانی سیار به مناطق عشایری - اردل
چهارمحال بختياري 1398/5/31 مهلت دار
08:26 ق.ظ
بهره برداری از پارک حاشیه ای شهر
قم 1398/5/31 مهلت دار
08:17 ق.ظ
07:43 ق.ظ
کلیه امور مدیریتی طبخ و توزیع غذای بیمارستان
خراسان شمالي 1398/5/31 مهلت دار
07:40 ق.ظ
نگهداری فضای سبز پیمان ناحیه یک منطقه
خراسان رضوي 1398/5/31 اعلام نشده
07:39 ق.ظ
خرید و توزیع غذای اماده جهت سلف دانشگاه
خراسان رضوي 1398/5/31 مهلت دار
07:37 ق.ظ
سرویس ایاب ذهاب پرسنل
تهران 1398/5/31 مهلت دار
07:37 ق.ظ
حفط و نگهداری فضای سبز
تهران 1398/5/31 مهلت دار
07:35 ق.ظ
واگذاری خدمات اجرائیات و سد معبر
خوزستان 1398/5/31 مهلت دار
07:33 ق.ظ
اجرای عملیات حفظ و نگهداری پارک ها و فضای سبز شهری
خوزستان 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
19:10 ب.ظ