1398/09/20
18:05 ب.ظ
تخلیه و بارگیری 500 هزار تن گندم از اسکله
تخلیه و بارگیری 500 هزار تن گندم از اسکله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
15:03 ب.ظ
حمل لوبکات
حمل لوبکات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/20 مهلت دار
14:40 ب.ظ
حمل روغن پایه از پالایشگاه خود اسکله
حمل روغن پایه از پالایشگاه خود اسکله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/20 مهلت دار
14:39 ب.ظ
حمل اکستراکت از پالایشگاه خود به اسکله
حمل اکستراکت از پالایشگاه خود به اسکله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/20 مهلت دار
14:33 ب.ظ
حمل لوبکات ازپالایشگاه
حمل لوبکات ازپالایشگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/9/20 مهلت دار
08:53 ق.ظ
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
لرستان 1398/9/20 مهلت دار
08:53 ق.ظ
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/9/20 مهلت دار
08:53 ق.ظ
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/9/20 مهلت دار
08:53 ق.ظ
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1398/9/20 مهلت دار
08:53 ق.ظ
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1398/9/20 مهلت دار
08:53 ق.ظ
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/9/20 مهلت دار
08:46 ق.ظ
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
چهارمحال بختياري 1398/9/20 مهلت دار
08:46 ق.ظ
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1398/9/20 مهلت دار
08:40 ق.ظ
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/9/20 مهلت دار
08:39 ق.ظ
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 مهلت دار
08:38 ق.ظ
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/9/20 مهلت دار
08:38 ق.ظ
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی
واگذاری پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
13:57 ب.ظ
تمدید -- واگذاری حمل محصولات مظروف داخل و صادراتی به استانهای کشور
تمدید -- واگذاری حمل محصولات مظروف داخل و صادراتی به استانهای کشور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/19 مهلت دار
13:39 ب.ظ
اقامت در هتل 4 یا 5 ستاره
اقامت در هتل 4 یا 5 ستاره... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
عملیات کیسه گیری سر کیسه دوزی توزین صفافی پارت چینی
عملیات کیسه گیری سر کیسه دوزی توزین صفافی پارت چینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1398/9/19 مهلت دار
08:46 ق.ظ
تامین نیرو حجمی تخلیه بارگیری و واحد تولید پنیر یواف و واحد تولید استریل و تامین سرویس ایاب ذهاب
تامین نیرو حجمی تخلیه بارگیری و واحد تولید پنیر یواف و واحد تولید استریل و تامین سرویس ایاب ذهاب... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1398/9/19 اعلام نشده
1398/09/18
18:50 ب.ظ
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی پارت چینی داخل انبار و بارگیری روی کامیون 5000 تن کود شیمیایی
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی پارت چینی داخل انبار و بارگیری روی کامیون 5000 تن کود شیمیایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
5 دستگاه اتوبوس به مقصد مرند مشهد و بالعکس در تاریخ 98/09/25 ساعت 8 صبح
5 دستگاه اتوبوس به مقصد مرند مشهد و بالعکس در تاریخ 98/09/25 ساعت 8 صبح... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/9/18 تاریخ گذشته
15:25 ب.ظ
بارگیری حمل و تخلیه 8000 تن نهادهای کشاورزی
بارگیری حمل و تخلیه 8000 تن نهادهای کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1398/9/18 مهلت دار
15:17 ب.ظ
فنی و راهبری و تاسیسات اداره کل پشتیبانی امور
فنی و راهبری و تاسیسات اداره کل پشتیبانی امور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
ايلام 1398/9/18 مهلت دار
14:51 ب.ظ
دپو کود شیمیایی فله در انبار کرمان
دپو کود شیمیایی فله در انبار کرمان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
تخلیه وبارگیری محمولات پروتئینی
تخلیه وبارگیری محمولات پروتئینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/9/18 مهلت دار
12:31 ب.ظ
خدمات حمل و تحویل گاز مایه خام به پالایشگاه چهارم
خدمات حمل و تحویل گاز مایه خام به پالایشگاه چهارم... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
ايلام 1398/9/18 اعلام نشده
11:14 ق.ظ
برکزاری تور شب یلدا برای 150 نفر
برکزاری تور شب یلدا برای 150 نفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
برگزاری تور یکروزه شب یلدا برای 150 نفر
برگزاری تور یکروزه شب یلدا برای 150 نفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
عملیات کیسه زنی و پالت زنی و انبارش و بارگیری کود بنتونیت به کامیون و تزریق خاک بنتونیت به پونکر و سیلو و نظافت محوطه
خراسان رضوي 1398/9/18 مهلت دار
10:53 ق.ظ
درخواست اتوبوس جهت اعزام 44 نفر از مددجویان
درخواست اتوبوس جهت اعزام 44 نفر از مددجویان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
اجرای عملیات فیتاب و جوشکاری پایپینگ
اجرای عملیات فیتاب و جوشکاری پایپینگ... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/9/18 مهلت دار
08:07 ق.ظ
انتخاب مرکز خرید گندم و دانه های روغنی کلزا سال 1399
انتخاب مرکز خرید گندم و دانه های روغنی کلزا سال 1399... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/17
19:06 ب.ظ
نظارت بر تخلیه بارگیری و بارنامه نویسی کشتی AEGEA حامل مقدار57059 تن شکر خام وارده به بندرعباس
نظارت بر تخلیه بارگیری و بارنامه نویسی کشتی AEGEA حامل مقدار57059 تن شکر خام وارده به بندرعباس... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
نظارت بر تخلیه بارگیری و بارنامه نویسی
نظارت بر تخلیه بارگیری و بارنامه نویسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
نگهبانی حفظ و حراست از سیلو
نگهبانی حفظ و حراست از سیلو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1398/9/17 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
بهره بردای از پایانه مکانیزه و تاسیسات و تخلیه بارگیری و انتقال مواد فله معدنی و تعمیرات نوسازی و توسعه زیرساختهای منطقه
هرمزگان 1398/9/17 مهلت دار
12:03 ب.ظ
نظارت بر تخلیه و بارگیری و برنامه نویسی
نظارت بر تخلیه و بارگیری و برنامه نویسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/9/17 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار40000 تن انواع نهاده های کشاورزی
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار40000 تن انواع نهاده های کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/9/17 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
انجام عملیات و تشریفات امور گمرکی محمولات
انجام عملیات و تشریفات امور گمرکی محمولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/9/17 اعلام نشده
10:45 ق.ظ
انجام عملیات و تشریفات امور گمرکی محمولات ترانزیت
انجام عملیات و تشریفات امور گمرکی محمولات ترانزیت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/17 اعلام نشده
10:39 ق.ظ
انجام عملیات و تشریفات امور گمرکی محمولات ترانزیتی در مبدا  حین حمل و در مقصد از مبادی ورودی شکور به مقاصد گمرکی
تهران 1398/9/17 اعلام نشده
09:18 ق.ظ
بارگیری حمل تخلیه مصالح باطله و نخاله حاصل از حفاری تونل مکانیزه پروژه مترو
بارگیری حمل تخلیه مصالح باطله و نخاله حاصل از حفاری تونل مکانیزه پروژه مترو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
تامین نیروی انسانی و لودر جهت عملیات تخلیه و بارگیری
تامین نیروی انسانی و لودر جهت عملیات تخلیه و بارگیری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/9/17 اعلام نشده
09:07 ق.ظ
عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی
عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/9/17 اعلام نشده
08:54 ق.ظ
حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور 160mva به
حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور 160mva به... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/9/17 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 13000 انواع نهاده های
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 13000 انواع نهاده های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
19:23 ب.ظ
حمل 500 تن قیر راهداری
حمل 500 تن قیر راهداری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
ضدعفونی کالا ها برنج و گندم ابنارهای سطح استان و سیلوها
ضدعفونی کالا ها برنج و گندم ابنارهای سطح استان و سیلوها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1398/9/16 تاریخ گذشته