1397/11/29
11:58 ق.ظ
بارگیری و تخلیه ترانسفورماتور 132 کیلو ولت به
بارگیری و تخلیه ترانسفورماتور 132 کیلو ولت به... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
08:50 ق.ظ
انتخاب مشاور جهت استقرار سیستم فروش انلاین بلیط هتل تور از طراحی تهیه نصب اموزش بهره برداری و خدمات پس از بهره برداری
تهران 1397/11/29 اعلام نشده
08:47 ق.ظ
عملیات بسته بندی پارتی چینی بارگیری و جابجائی شکر کیسه و بسته بندی
عملیات بسته بندی پارتی چینی بارگیری و جابجائی شکر کیسه و بسته بندی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/11/29 مهلت دار
08:33 ق.ظ
جمع اوری دپوسازی و بارگیری کلینکر در مرز
جمع اوری دپوسازی و بارگیری کلینکر در مرز... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
08:09 ق.ظ
تخلیه و بارگیری و حفظ و حراست و نگهداری
تخلیه و بارگیری و حفظ و حراست و نگهداری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
07:47 ق.ظ
حمل تخلیه بارگیری 22000 تن انواع نهاده کشاورزی
حمل تخلیه بارگیری 22000 تن انواع نهاده کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
16:46 ب.ظ
اجرای عملیات انتقال خاک و نخاله به خارح از محدوده سایت
اجرای عملیات انتقال خاک و نخاله به خارح از محدوده سایت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/11/28 اعلام نشده
12:54 ب.ظ
واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت منطقه
واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت منطقه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/11/28 مهلت دار
12:35 ب.ظ
مدیریت و اداره امور انبار
مدیریت و اداره امور انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
12:28 ب.ظ
عملیات بارگیری محصولات از انبار و حمل و تخلیه انها در کشتی
عملیات بارگیری محصولات از انبار و حمل و تخلیه انها در کشتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/11/28 مهلت دار
11:27 ق.ظ
حمل تخلیه بارگیری انواع نهاده های کشاورزی
حمل تخلیه بارگیری انواع نهاده های کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/11/28 مهلت دار
07:57 ق.ظ
انجام کارهای تخلیه بارگیری و چیدمان اجناس و کالاهای پروژه در
انجام کارهای تخلیه بارگیری و چیدمان اجناس و کالاهای پروژه در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/28 اعلام نشده
07:52 ق.ظ
پیمانکار حمل گاز مایع بوتان /بوتن رافینت 1
پیمانکار حمل گاز مایع بوتان /بوتن رافینت 1... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
07:47 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو به منظور ترخیص کالا از گمرک خن کاری
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو به منظور ترخیص کالا از گمرک خن کاری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/28 مهلت دار
07:47 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو به منظور ترخیص کالا از گمرک خن کاری
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو به منظور ترخیص کالا از گمرک خن کاری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/28 مهلت دار
07:47 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو به منظور ترخیص کالا از گمرک خن کاری
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو به منظور ترخیص کالا از گمرک خن کاری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/28 مهلت دار
07:41 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
07:41 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
07:41 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
07:40 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/11/28 مهلت دار
07:40 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/11/28 مهلت دار
07:40 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/11/28 مهلت دار
07:40 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
07:40 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
07:40 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
07:38 ق.ظ
توزیع اقلام پروتئینی تنظیم بازار : گوشت منجمد وارداتی و تخم مرغ و مرغ منجمد
توزیع اقلام پروتئینی تنظیم بازار : گوشت منجمد وارداتی و تخم مرغ و مرغ منجمد... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/28 اعلام نشده
1397/11/27
19:24 ب.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه 2 دستگاه ترانسفورماتور قدرت 132/63 کیلو ولت 44 مگاولت
عملیات بارگیری حمل و تخلیه 2 دستگاه ترانسفورماتور قدرت 132/63 کیلو ولت 44 مگاولت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/11/27 مهلت دار
18:14 ب.ظ
بیمه حمل و تخلیه ترانسفورماتور 132 کیلو ولت به همراه متعلقات
بیمه حمل و تخلیه ترانسفورماتور 132 کیلو ولت به همراه متعلقات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/27 تاریخ گذشته
17:59 ب.ظ
حمل 2000 تن جو از انبار استان
حمل 2000 تن جو از انبار استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/11/27 مهلت دار
17:51 ب.ظ
تامین 5 دستگاه تریلی مسقف جهت حمل کاغذ 30 پالت کاغذ
تامین 5 دستگاه تریلی مسقف جهت حمل کاغذ 30 پالت کاغذ... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/27 تاریخ گذشته
17:34 ب.ظ
امور حمل و نقل توتون
امور حمل و نقل توتون... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1397/11/27 مهلت دار
11:51 ق.ظ
تامین خدمات حمل و نقل و تخلیه و بارگیری
تامین خدمات حمل و نقل و تخلیه و بارگیری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/11/27 مهلت دار
11:51 ق.ظ
تامین خدمات حمل و نقل و تخلیه و بارگیری
تامین خدمات حمل و نقل و تخلیه و بارگیری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/11/27 مهلت دار
11:51 ق.ظ
تامین خدمات حمل و نقل و تخلیه و بارگیری
تامین خدمات حمل و نقل و تخلیه و بارگیری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/11/27 مهلت دار
11:38 ق.ظ
عمیلات بارگیری محصولات از انبار و حمل و تخلیه انها در کشتی
عمیلات بارگیری محصولات از انبار و حمل و تخلیه انها در کشتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/11/27 اعلام نشده
11:38 ق.ظ
عمیلات بارگیری محصولات از انبار و حمل و تخلیه انها در کشتی
عمیلات بارگیری محصولات از انبار و حمل و تخلیه انها در کشتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/11/27 اعلام نشده
08:01 ق.ظ
خدمات قرار داد حمل و نقل و توزیع شهری محمولات
خدمات قرار داد حمل و نقل و توزیع شهری محمولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/27 مهلت دار
08:00 ق.ظ
پیمانکار حمل گاز مایع بوتان /بوتن رافینت 1
پیمانکار حمل گاز مایع بوتان /بوتن رافینت 1... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/27 مهلت دار
07:51 ق.ظ
انجام  عملیات حمل جاده ای کانتینرهای
انجام عملیات حمل جاده ای کانتینرهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/27 اعلام نشده
07:51 ق.ظ
انجام  عملیات حمل جاده ای کانتینرهای باردار از
انجام عملیات حمل جاده ای کانتینرهای باردار از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1397/11/27 اعلام نشده
07:50 ق.ظ
انجام  عملیات حمل جاده ای کانتینرهای باردار از
انجام عملیات حمل جاده ای کانتینرهای باردار از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/26
09:15 ق.ظ
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی صفافی و پارت چینی مقدار 500 تن
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی صفافی و پارت چینی مقدار 500 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان جنوبي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
15:33 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی پارت چینی 8000 تن کود شیمیایی فله
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی پارت چینی 8000 تن کود شیمیایی فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/11/25 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
کیسه گیری و سردوزی چیدمان
کیسه گیری و سردوزی چیدمان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
انجام خدمات صورت برداری از کالاهای انبار از نیروگاه
انجام خدمات صورت برداری از کالاهای انبار از نیروگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
حمل داخلی دریایی مقدار 225 هزار تن کود شیمیایی اوره گرانوله فله از
حمل داخلی دریایی مقدار 225 هزار تن کود شیمیایی اوره گرانوله فله از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/11/25 مهلت دار
08:41 ق.ظ
حمل داخلی دریایی مقدار 225 هزار تن کود شیمیایی اوره گرانوله فله از
حمل داخلی دریایی مقدار 225 هزار تن کود شیمیایی اوره گرانوله فله از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/24
14:18 ب.ظ
واگذاری مدیریت و راهبری مجتمع انبار علوفه
واگذاری مدیریت و راهبری مجتمع انبار علوفه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1397/11/24 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
تخلیه و بارگیری راکتورهای TRAINB وTRAINA
تخلیه و بارگیری راکتورهای TRAINB وTRAINA... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1397/11/24 اعلام نشده
12:31 ب.ظ
حمل فراورده های نفتی اداره کل
حمل فراورده های نفتی اداره کل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/24 مهلت دار