1398/05/28
19:14 ب.ظ
پروژه شناسایی و مستندسازی 50 واحد صنعتی مستعد دانش بنیان
البرز 1398/5/28 مهلت دار
18:42 ب.ظ
فراخوان شناسایی و ارزیابی عامل توسعه خوشه فرش دستباف کردستان
کردستان 1398/5/28 مهلت دار
15:04 ب.ظ
مطالعات مرحله اول دوم طرح توسعه ناحیه صنعتی
مركزي 1398/5/28 مهلت دار
11:59 ق.ظ
واگذاری ساخت 4 دستگاه قالب جلد باتری
تهران 1398/5/28 اعلام نشده
10:26 ق.ظ
تهیه طرح کسب و کار ازمایشگاه خوشه نفت و گاز
مركزي 1398/5/28 مهلت دار
07:49 ق.ظ
عملیات نسوزکاری دو خط تولید
عملیات نسوزکاری دو خط تولید... صنایع و کارخانه ها
خوزستان 1398/5/28 اعلام نشده
1398/05/27
19:04 ب.ظ
ساخت 4 دستگاه قالب جلد باتری
ساخت 4 دستگاه قالب جلد باتری... صنایع و کارخانه ها
تهران 1398/5/27 اعلام نشده
19:04 ب.ظ
ساخت 4 دستگاه قالب جلد باتری
ساخت 4 دستگاه قالب جلد باتری... صنایع و کارخانه ها
تهران 1398/5/27 اعلام نشده
10:32 ق.ظ
خدمات مهندسین مشاور جهت انجام فعالیت مشاوره ای در
مازندران 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
18:05 ب.ظ
انجام کنترل کیفی پروژه های در حال اجرا
زنجان 1398/5/26 مهلت دار
13:27 ب.ظ
13:08 ب.ظ
تکمیل و احداث 5 واحد کارگاهی ناحیه صنعتی
خوزستان 1398/5/26 مهلت دار
12:58 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره نظارت فنی  بر سال سوم پروژه توسعه خوشه کسب و کار
اصفهان 1398/5/26 مهلت دار
07:42 ق.ظ
توسعه خوشه عسل لرستان
توسعه خوشه عسل لرستان... صنایع و کارخانه ها
لرستان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:03 ب.ظ
طرح بروز رسانی مطالعات فراگیر شناسایی اولویت بندی خوشه های کسب و کار
زنجان 1398/5/24 مهلت دار
14:55 ب.ظ
انتخاب عامل توسعه spx استان و دبیرخانه ریلی کشور
مركزي 1398/5/24 مهلت دار
1398/05/23
12:52 ب.ظ
1398/05/22
18:21 ب.ظ
طراحی فاز 1و2 سایت تجاری کارگاهی اموزشی شهرک صنعتی
البرز 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
انتخاب عامل اجرای پروژه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی صنعتی
البرز 1398/5/22 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
13:38 ب.ظ
ساخت و تحویل 900 عدد انداستاپ
ساخت و تحویل 900 عدد انداستاپ... صنایع و کارخانه ها
مركزي 1398/5/22 مهلت دار
13:31 ب.ظ
تعیمرات اساسی انواع سیلندرهای هیدرولیک
خوزستان 1398/5/22 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
مهندسی معکوس و ساخت زنیجر  تجهیز دابل دک کارخانه گندله سازی
کرمان 1398/5/22 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
مهندسی معکوس تهیه نقشه های فنی و ساخت یک دستگاه
کرمان 1398/5/22 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
ساخت  تحویل 440 عدد میل کاتد
ساخت تحویل 440 عدد میل کاتد... صنایع و کارخانه ها
مركزي 1398/5/22 مهلت دار
08:26 ق.ظ
پروژه توسعه خوشه عسل
پروژه توسعه خوشه عسل... صنایع و کارخانه ها
لرستان 1398/5/22 مهلت دار
07:39 ق.ظ
انجام خدمات مهندسی و نظارت عالیه و کتارگاهی برفعالیت
لرستان 1398/5/22 مهلت دار
1398/05/20
18:39 ب.ظ
مطالعات مرحله اول و دوم طراحی توسعه ناحیه صنعتی شهید بابایی
مركزي 1398/5/20 تاریخ گذشته
14:51 ب.ظ
خدمات مهندسی نظارت عالیه کارگاهی طرح احداث کارخانه اهک هیدراته
لرستان 1398/5/20 مهلت دار
13:35 ب.ظ
واگذاری مهندسی معکوس و ساخت زنجیر تجهیز دابل دک کارخانه گندله سازی
کرمان 1398/5/20 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
انتخاب کارگزار فن بازار منطقه ای
لرستان 1398/5/20 مهلت دار
07:52 ق.ظ
احداث ساختمان تولید سولفات پتاسیم به شیوه دستمزدی
سمنان 1398/5/20 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
1398/05/19
18:33 ب.ظ
انجام خدمات عاملیت سال سوم توسعه خوشه کسب و کار محصولات لبنی گلپایگان
اصفهان 1398/5/19 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
13:38 ب.ظ
خدمت مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی بر طرح احداث اهک هیدارته
لرستان 1398/5/19 مهلت دار
13:14 ب.ظ
تعمیرات اساسی انواع سیلندرهای هیدرولیک
خوزستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
احداث خطوط کارخانجات نیروی کشش در ایستگاه ابرین
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
تعدادی 25 عدد ایمپلر با جنس فولاد زنگ نزن din:4470به روش ریخته گری
خراسان رضوي 1398/5/19 اعلام نشده