1397/11/29
12:08 ب.ظ
تسمه اکچویتور
تسمه اکچویتور... صنایع و کارخانه ها
گيلان 1397/11/29 مهلت دار
11:41 ق.ظ
خرید قطعات جنرال الکتریک dc drilling motor
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
10:42 ق.ظ
اجرای پروژه خط بسته بندی کلاف نورد سرد به صورت bot
اصفهان 1397/11/29 مهلت دار
08:20 ق.ظ
خرید قطعات داغ مورد نیاز واحدهای گازی v94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
07:57 ق.ظ
خرید تعداد110 عدد تیوب کوره واکنش واحدهای بازیافت
خراسان رضوي 1397/11/29 مهلت دار
07:50 ق.ظ
انجام عملیات اجرایی ساخت یک دستگاه تیکنر
خراسان شمالي 1397/11/29 مهلت دار
07:44 ق.ظ
لوازم یدکی مکانیک مورد نیاز
لوازم یدکی مکانیک مورد نیاز... صنایع و کارخانه ها
خراسان جنوبي 1397/11/29 مهلت دار
07:37 ق.ظ
تعمیرات اساسی مخزن tk-1004
تعمیرات اساسی مخزن tk-1004... صنایع و کارخانه ها
تهران 1397/11/29 مهلت دار
07:33 ق.ظ
اگهی سرمایه گذاری - احداث کارخانه کود دامی
اردبيل 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
16:45 ب.ظ
شناسایی و پیگیری و رفع گلوگاه های فناوری رشته صنعت غالب استان
کرمان 1397/11/28 مهلت دار
16:45 ب.ظ
شناسایی و پیگیری و رفع گلوگاه های فناوری رشته صنعت غالب استان
کرمان 1397/11/28 مهلت دار
16:39 ب.ظ
لقمه نگهدارنده لاینرهای اسیا
اصفهان 1397/11/28 مهلت دار
16:30 ب.ظ
ساخت 5 دستگاه COMPLETE TUBE BUNDLE E-434
ساخت 5 دستگاه COMPLETE TUBE BUNDLE E-434... صنایع و کارخانه ها
تهران 1397/11/28 مهلت دار
16:07 ب.ظ
تعمیرات سالانه کارخانه احیاء مستقیم  خود در بخش های
کرمان 1397/11/28 اعلام نشده
14:57 ب.ظ
ساخت و تامین قطعات و تجهیزات خطوط
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
13:13 ب.ظ
ساخت مجموعه کامل موشل فیلتر
ساخت مجموعه کامل موشل فیلتر... صنایع و کارخانه ها
مازندران 1397/11/28 مهلت دار
12:21 ب.ظ
10:25 ق.ظ
شناسایی و پیگیری و رفع گلوگاههای فناوری رشته صنعت منتخب استان
يزد 1397/11/28 مهلت دار
10:25 ق.ظ
شناسایی و پیگیری و رفع گلوگاههای فناوری رشته صنعت منتخب استان
يزد 1397/11/28 مهلت دار
10:24 ق.ظ
پیش امکان سنجی تولید مواد و قطعات اولیه اولویت دار
يزد 1397/11/28 مهلت دار
10:24 ق.ظ
پیش امکان سنجی تولید مواد و قطعات اولیه اولویت دار
يزد 1397/11/28 مهلت دار
09:24 ق.ظ
خرید :  خرید لوازم  روشنایی دستگاه های حفاری - انواع تسمه
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
19:07 ب.ظ
یاتاقان کامل ucf 207 g
یاتاقان کامل ucf 207 g... صنایع و کارخانه ها
مازندران 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
پروژه امکانسجی توسعه خوشه فناوری
البرز 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
پروژه امکانسجی توسعه خوشه فناوری
البرز 1397/11/27 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
تعمیر هیدروموتور باکت ویل
تعمیر هیدروموتور باکت ویل... صنایع و کارخانه ها
هرمزگان 1397/11/27 مهلت دار
13:55 ب.ظ
خرید قطعات موردنیاز ژنراتور توربین های گازی V94.2
کرمان 1397/11/27 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
ساخت 1 دستگاه مبدل هوایی سیستم خنک کاری اب کولینگ ژنراتور
مازندران 1397/11/27 مهلت دار
10:49 ق.ظ
خرید قطعات فیدواتر پمپ
خرید قطعات فیدواتر پمپ... صنایع و کارخانه ها
کرمانشاه 1397/11/27 مهلت دار
08:37 ق.ظ
ساخت تعداد 1000 عدد قطعات تفلونی نسوز جهت استفاده در اسکیدهای حمل بدنه
خراسان رضوي 1397/11/27 مهلت دار
08:03 ق.ظ
واگذاری خدمات فنی و مهندسی و تولیدی
قزوين 1397/11/27 مهلت دار
07:38 ق.ظ
انجام طراحی و مطالعات مرحله اول و دوم  شهرک صنعتی
اردبيل 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/25
16:07 ب.ظ
تامین 2 عدد بازوی پاتیل 2740*1100*440 م م
هرمزگان 1397/11/25 مهلت دار
11:54 ق.ظ
تعداد40 عدد  پره ثابت ردیف اول توربین گازی اسک ACECنیروگاه
خوزستان 1397/11/25 اعلام نشده
10:15 ق.ظ
پروانه پمپ
پروانه پمپ... صنایع و کارخانه ها
مازندران 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
16:58 ب.ظ
شناسایی و انتخاب عامل توسعه خوشه گل وگیاه زینتی شهرستان
مركزي 1397/11/24 مهلت دار
12:35 ب.ظ
پیمانسپاری تولید و مونتاژ انواع قطعات مکانیکی در داخل صنعت
تهران 1397/11/24 اعلام نشده
11:56 ق.ظ
خرید ولوهای ساکشن و دیسشارژولو و قطعات
خوزستان 1397/11/24 اعلام نشده
11:52 ق.ظ
خرید قطعات انجین
خرید قطعات انجین... صنایع و کارخانه ها
خوزستان 1397/11/24 اعلام نشده
09:19 ق.ظ
خرید 10100 عدد انواع فیلتر صنعتی
تهران 1397/11/24 مهلت دار
08:37 ق.ظ
خرید 80 عدد مته tci و 240 ست نازل
خرید 80 عدد مته tci و 240 ست نازل... صنایع و کارخانه ها
تهران 1397/11/24 مهلت دار
07:56 ق.ظ
توسعه خوشه فرش و دستبافته های استان
سمنان 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
16:34 ب.ظ
انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید شمش طلا به ظرفیت سالانه 200 کیلوگرم
خراسان جنوبي 1397/11/23 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
ساخت بلادر مربوط به اکومولاتور
هرمزگان 1397/11/23 اعلام نشده
12:36 ب.ظ
ساخت 1 دستگاه مبدل هوایی سیستم خنک کاری اب کولینگ ژنراتور
مازندران 1397/11/23 تاریخ گذشته