نهالکاری حصارکشی منطقه الیت...

گروه: ابنیه و ساختمان - پیمانکاری - حصارکشی ، فنس کشی و نرده گذاری
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری مازندران - چالوس
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1399/9/1
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

نهالکاری حصارکشی منطقه الیت

مناقصات مرتبط

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه