پروژه اخذ سند و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگی به مساحت 93782.7928 هکتار در سطح شهرستان...

گروه: راه و ترابری - پیمانکاری - نقشه برداری
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری خراسان رضوي - نيشابور
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1399/8/10
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

پروژه اخذ سند و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگی به مساحت 93782.7928 هکتار  در سطح شهرستان

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه