اجرای نوار لرزاننده طولی و عرضی...

گروه: راه و ترابری - پیمانکاری - راهداری
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری کردستان - سنندج
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1399/8/10
  • سایر
برای مشاهده جزئیات این آگهی می توانید فقط همین آگهی را خریداری کنید و همین طور می توانید با عضویت در سامانه (در صورت عدم عضویت) به صورت مرتب آگهی های موردنیاز خود را دریافت کنید.
خرید همین آگهی عضویت

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

اجرای نوار لرزاننده طولی و عرضی

مناقصات مرتبط

10 مرداد 08:46
جدولگذاری- پیاده روسازی - لکه گیری اسفالت... گروه : راه و ترابری | استان : تهران
10 مرداد 08:46
جدولگذاری- پیاده روسازی - لکه گیری اسفالت... گروه : راه و ترابری | استان : تهران
10 مرداد 08:31
بکارگیری پیمانکار جهت اصلاح هندسی میدان شهید رجایی... گروه : راه و ترابری | استان : مازندران
10 مرداد 08:23
عملیات بهسازی خیابان... گروه : راه و ترابری | استان : تهران
10 مرداد 08:23
عملیات بهسازی خیابان... گروه : راه و ترابری | استان : تهران
10 مرداد 08:20
پیاده روسازی معابر... گروه : راه و ترابری | استان : کردستان
10 مرداد 08:30
اجرای عملیات احداث جاده دسترسی... گروه : راه و ترابری | استان : کرمان
10 مرداد 08:19
خرید حمل تراش قیرپاشی و پخش اسفالت مکانیزه... گروه : راه و ترابری | استان : تهران
10 مرداد 08:03
انجام خدمات مشاوره وبررسی فنی دسترسی عابرپیاده باتوجه به سایت پلان در میدان سردار... گروه : راه و ترابری | استان : خراسان رضوي
10 مرداد 08:02
رفع موارد خطری معبر سواره رو پیاده سطح... گروه : راه و ترابری | استان : خراسان رضوي
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه