حق الزحمه نایلون کشی گلخانه به متراژ3000 مترمربع...

گروه: کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان - پیمانکاری - فعالیتهای کاشت داشت و برداشت
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری آذربايجان غربي - اروميه
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1399/7/3
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

حق الزحمه نایلون کشی گلخانه به متراژ3000 مترمربع

مناقصات مرتبط

6 آبان 20:18
خدمات مشاوره کااداستر به پلاک اراضی ملی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : سيستان و بلوچستان
6 آبان 20:08
خرید بذر کرفس... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کهگیلویه و بویراحمد
6 آبان 17:00
گل... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : تهران
6 آبان 17:05
گل بذور مرتعی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : يزد
6 آبان 20:12
گل و گیاه و خاک بذر چمن... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : مازندران
6 آبان 17:13
عملیات بیولوژیک و بیومکانیک ومدیریتی حوزه ابخیز... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : لرستان
6 آبان 20:15
خرید گل و گیاه... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : اردبيل
6 آبان 20:17
خرید و تحویل حدود 2000 کیلو گرم بذر مرتعی اگروپایرون... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : اصفهان
6 آبان 20:39
خرید 2 تن بذر مرتعی سکاله مونتاریوم... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : اصفهان
6 آبان 20:39
خرید 2 تن بذر مرتعی اتغوزه شیرین... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : اصفهان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه