ساخت و نصب نیمکت و ساخت و نصب سطل زباله...

گروه: خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری - مبلمان پارکی و تجهیزات شهری -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری کردستان - سنندج
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1399/7/2
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

ساخت و نصب   نیمکت و ساخت و نصب سطل زباله

مناقصات مرتبط

10 آبان 19:15
توپ اسکواش زه اسکواش... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : تهران
10 آبان 19:02
زاکت اسکواش TEMPO-T به تعداد 125 عدد-راکت به تعداد 120 عدد... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : تهران
10 آبان 17:09
میز تنیس روی میز... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : خوزستان
10 آبان 16:53
اجرای چراغهای خیابانی حباب دار... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : چهارمحال بختياري
10 آبان 17:19
خرید تجهیزات پارکی... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : سيستان و بلوچستان
10 آبان 19:32
مجموعه بازی جهت نصب در پارک... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : زنجان
10 آبان 14:47
لوازم ورزشی برای رشته بدنسازی... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : کرمانشاه
10 آبان 13:49
جمع اوری ابهای سطحی... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : تهران
10 آبان 13:20
خرید مبلمان و تجهیزات پارکی... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : خراسان رضوي
10 آبان 12:40
3 عروسک پایتن پولیشی... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : تهران
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه