اجرای طرح های هادی اجرا پل و دویار روستا...

گروه: راه و ترابری - پیمانکاری - انواع پل
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری لرستان - خرم آباد
 • استان برگزارکننده -
 • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • برآورد مالی 44,935,133,519 ریال
 • مهلت ارسال مدارک 1398/11/21
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • نوبت آگهی اول
 • نوع آگهی جدید
 • تاریخ ثبت آگهی 1398/11/3
 • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

اجرای طرح های هادی اجرا پل و دویار روستا

مناقصات مرتبط

30 بهمن 11:09
اجرای عملیات ساخت حمل و نصب پل هوایی... گروه : راه و ترابری | استان : فارس
30 بهمن 11:07
جدول گذاری بخشی از معابر فاز منطقه ویژه اقتصادی... گروه : راه و ترابری | استان : فارس
30 بهمن 11:03
جدول، تک لبه، ابنما و کانیوا... گروه : راه و ترابری | استان : فارس
30 بهمن 11:00
عملیات لکه گیری اسفالت در سطح منطقه شامل تهیه مصالح و حمل و بخش... گروه : راه و ترابری | استان : فارس
30 بهمن 10:12
تکمیل زیرسازی و اسفالت خیابان... گروه : راه و ترابری | استان : تهران
30 بهمن 10:04
توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری شهر... گروه : راه و ترابری | استان : کرمانشاه
30 بهمن 09:56
خرید رنگ ترافیکی سفید کیلو گرم و تینر لیتر و گلاسبید کیلو گرم... گروه : راه و ترابری | استان : آذربايجان شرقي
30 بهمن 10:01
اماده سازی زمین 2.5 هکتاری اقدام ملی مسکن اببر... گروه : راه و ترابری | استان : زنجان
30 بهمن 09:31
اجرای پیاده روسازی ضلع غربی مید... گروه : راه و ترابری | استان : خراسان رضوي
30 بهمن 08:56
عملیات اجرای طرح هندسی ترافیکی... گروه : راه و ترابری | استان : فارس
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه