برگ سیر بیماری...

گروه: کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط - فرمهای کاغذی ، کامپیوتری و بهم پیوسته -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری کرمانشاه - كرمانشاه
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/11/3
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

برگ سیر بیماری

مناقصات مرتبط

30 بهمن 08:30
54 تن کاغذ 70 گرمی 60*90... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
30 بهمن 07:58
کاغذ A4... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
29 بهمن 21:10
کاغذ A4 و A5... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : خوزستان
29 بهمن 19:24
تامین ادوات و مصالح خطی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : خوزستان
29 بهمن 22:36
8 ردیف انواع تراورس چوبی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : خراسان جنوبي
29 بهمن 19:39
گلاسه 200 گرم 70*100 مات... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
29 بهمن 17:02
تجدید خرید لوله و باکس... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : گلستان
29 بهمن 21:47
برگ پذیرش و خلاصه ترخیص... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : سيستان و بلوچستان
29 بهمن 21:46
برگ خلاصه پرونده 15000 برگ... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : سيستان و بلوچستان
29 بهمن 21:54
فرم نظارت بر تزریق خون... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : سيستان و بلوچستان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه