تخریب پرده سالن همایش 1000 نفری...

گروه: ابنیه و ساختمان - پیمانکاری - سایر کارهای ساختمان و ابنیه
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری البرز - کرج
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/9/23
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

تخریب پرده سالن همایش 1000 نفری

مناقصات مرتبط

3 بهمن 15:23
ساماندهی کشف رود و قارقان و احمداباد... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان رضوي
3 بهمن 15:18
ساخت فاز 2 و تکمیل ساختمان شهرداری... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
3 بهمن 15:38
تکمیل عملیات خاکی و دیوار حصار پست 132 کلوولت gis شیبان... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خوزستان
3 بهمن 15:18
اجرا طرح اجرایی رعایت حق تقدم عابر در تقاطع... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان رضوي
3 بهمن 15:23
احداث فضا سبز حاشیه پل پرتوی... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان رضوي
3 بهمن 15:22
نازک کاری و تاسیسات مکانیکی سرویس بهداشتی و نمازخانه... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان رضوي
3 بهمن 15:27
بازپیرایی لچکی های ابتدایی بلوار... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان رضوي
3 بهمن 15:27
پروژه مرمت جداول و کانیووهای... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان رضوي
3 بهمن 15:39
بازپیرایی بوستان جامی... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان رضوي
3 بهمن 15:18
ساخت فاز 2 و تکمیل ساختمان شهرداری... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه