کاغذa4 گرمی برند سل پرینتر...

گروه: کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط - کاغذهای تحریر ، گلاسه و کاربنی -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری تهران - تهران
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/9/23
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

کاغذa4 گرمی برند سل پرینتر

مناقصات مرتبط

3 بهمن 13:41
فرم اخذ رضایت اگاهانه... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : کرمانشاه
3 بهمن 13:41
فرم خلاصه پرونده... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : کرمانشاه
3 بهمن 13:40
فرم گزارش عمل جراحی الکترونیکی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : کرمانشاه
3 بهمن 13:40
برگ سیر بیماری... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : کرمانشاه
3 بهمن 13:30
خرید لیبل خونگیری 15 *50 م م... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
3 بهمن 12:42
برگ مشاوره بیهوشی و عمل جراحی بیمار سایزa5... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : هرمزگان
3 بهمن 12:46
برگ معرفی بیمار به واحد اکو از کلینیک هرمز سایز 8*3... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : هرمزگان
3 بهمن 12:45
فرم چارت درصدهای سوختگی برگ بیماران سایزa4... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : هرمزگان
3 بهمن 12:50
فرم تشکیل پرونده جهت بیماران دکتر مهشید کشوکولی بهروزی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : هرمزگان
3 بهمن 12:18
چاپ فرم پرسشنامه ASQ در کاغذ A3... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : همدان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه