فنی و راهبری و تاسیسات اداره کل پشتیبانی امور...

گروه: تاسیسات - پیمانکاری - برودتی و حرارتی
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری ايلام - ايلام
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/9/18
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

فنی و راهبری و تاسیسات اداره کل پشتیبانی امور

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه