نخاله برداری خاک ریزی خاک نباتی تسطیح طراحی خرید اقلام گیاهی و اجرای فضای سبز...

گروه: ابنیه و ساختمان - پیمانکاری - احداث پارک و زمین ورزشی
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری تهران - شهر قدس
 • استان برگزارکننده -
 • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • برآورد مالی 9,000,000,000 ریال
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • نوبت آگهی اول
 • نوع آگهی جدید
 • تاریخ ثبت آگهی 1398/8/26
 • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

نخاله برداری خاک ریزی خاک نباتی تسطیح طراحی خرید اقلام گیاهی و اجرای فضای سبز

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه