ساماندهی اجرای زهکش...

گروه: ابنیه و ساختمان - پیمانکاری - معابر و جداول بتنی
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری اصفهان - اصفهان
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/8/26
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

ساماندهی اجرای زهکش

مناقصات مرتبط

17 تیر 16:02
احداث سالن غذاخوری و محوطه سازی شهر... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : سيستان و بلوچستان
17 تیر 14:41
احداث ساختمان بخشی از پارکینگ... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
17 تیر 14:42
احداث ساختمان پنجره واحد گمرک منطقه ویژه اقتصادی... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : فارس
17 تیر 14:35
لکه گیری مکانیزه اسفالت معبر سواره رو... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان رضوي
17 تیر 14:25
تعمیر و مرمت های اقامتگاه مسکونی... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : بوشهر
17 تیر 14:20
احداث شبکه برق هوایی 20 کیلوولت و روشنایی... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : اصفهان
17 تیر 16:02
احداث سالن غذاخوری و محوطه سازی شهر... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : سيستان و بلوچستان
17 تیر 16:02
خرید سیمان فله تیپ دو... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : سيستان و بلوچستان
17 تیر 16:01
اجرای پروژه پیاده روسازی و جدول گذاری معابرر سطح... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : لرستان
17 تیر 14:17
لکه گیری مکانیزه اسفالت معبر سواره رو... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان رضوي
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه