اجرای فنس کشی و رینگ پیرامونی زمین چمن مصنوعی...

گروه: ابنیه و ساختمان - پیمانکاری - حصارکشی ، فنس کشی و نرده گذاری
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری همدان - نهاوند
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/8/25
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

اجرای فنس کشی و رینگ پیرامونی زمین چمن مصنوعی

مناقصات مرتبط

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه