علائمی نمودن سوزن گمرک...

گروه: راه و ترابری - پیمانکاری - خدمات ریلی
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری قم - قم
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/7/17
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

علائمی نمودن سوزن گمرک

مناقصات مرتبط

25 مهر 21:06
اجرای طرح هادی روستای کلاته شیخ علی شهرستان... گروه : راه و ترابری | استان : خراسان جنوبي
25 مهر 20:59
تهیه و حمل اسفالت توپکا ناحیه صنعتی... گروه : راه و ترابری | استان : اصفهان
25 مهر 21:06
کندن و حمل و نقل مصالح رودخانه ای... گروه : راه و ترابری | استان : خراسان جنوبي
25 مهر 20:54
تهیه و نصب علائم ایمنی راههای... گروه : راه و ترابری | استان : مازندران
25 مهر 20:59
احداث رادیه برید و تعریض و تعمیرات پلهای کوچک غرب استان... گروه : راه و ترابری | استان : اصفهان
25 مهر 21:00
احداث رادیه بریدو تعریض و تعمیرات پل های کوچک شرق استان... گروه : راه و ترابری | استان : اصفهان
25 مهر 20:59
تهیه و حمل اسفالت توپکا ناحیه صنعتی... گروه : راه و ترابری | استان : اصفهان
25 مهر 21:01
1100 تن مصالح شن با دانه بندی 0.3 تا 0.8 جهت شن... گروه : راه و ترابری | استان : خراسان شمالي
25 مهر 14:50
تهیه پلاکهای لکه گیری گشتهای پستی... گروه : راه و ترابری | استان : يزد
25 مهر 14:42
عملیات اجرایی بهسازی محور... گروه : راه و ترابری | استان : فارس
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه