فرم چاپی به تعداد 60000برگ...

گروه: کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط - فرمهای کاغذی ، کامپیوتری و بهم پیوسته -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری فارس - کازرون
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/7/16
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

فرم چاپی به تعداد 60000برگ

مناقصات مرتبط

13 خرداد 19:16
فرم قبض انبار... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : آذربايجان شرقي
13 خرداد 18:35
لیبل ابله بزی 200 دزی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : البرز
13 خرداد 17:49
کاغذ کارن لس... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
13 خرداد 18:08
کاغذ تحریر معمولی- نوار چسب- کارتریج چاپگر لیزری... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
13 خرداد 14:01
خرید حمل کیسه شکری ضد کف و کارتن... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
13 خرداد 11:06
ساخت تعدادی جعبه چوبی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : اصفهان
13 خرداد 08:43
خرید کاغذ و مواد مصرفی چاپ اوراق... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : آذربايجان غربي
12 خرداد 19:51
لیبل ابله گوسفند 200 دزی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : البرز
12 خرداد 20:31
لیبل ابله بزی 200 دزی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : البرز
12 خرداد 20:08
لیبل واکسن طاعون نشخوار کنندگان کوچک... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : البرز
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه