خرید بذر مرتعی...

گروه: کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان - خرید کالا - بذر
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری سمنان - سمنان
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/7/11
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خرید بذر مرتعی

مناقصات مرتبط

26 آبان 11:03
حذف علف های هرز و جمع اوری ضایعات اطراف نخل ها در سطح 835 هکتار... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کرمان
26 آبان 10:40
نخاله برداری خاک ریزی خاک نباتی تسطیح طراحی خرید اقلام گیاهی و اجرای فضای سبز... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : تهران
25 آبان 17:49
ابخیزداری حوزه... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : قزوين
25 آبان 17:13
اجرای عملیات ابیاری و مراقبت از جنگلکاری شاربماء شهرستان... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کرمان
25 آبان 17:13
اجرای عملیات نگهداری از جنگلکاری... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کرمان
25 آبان 17:18
اجرای عملیات تجهیز و نگهداری... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کرمان
25 آبان 15:21
عملیات خشک کنی سویای شهر... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : اردبيل
25 آبان 15:45
نهالکاری 260 هکتاری و 235 کیلومتر... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کرمان
25 آبان 15:45
نهالکاری 300 هکتاری قدرت اباد و احداث تله رسوبگیر در... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کرمان
25 آبان 15:46
عملیات مدیریت هرز اب و بذر پاشی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : سمنان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه