خرید بذر مرتعی...

گروه: کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان - خرید کالا - بذر
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری سمنان - سمنان
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/7/11
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خرید بذر مرتعی

مناقصات مرتبط

13 خرداد 19:53
مدیریت جنگلهای دست کاشت... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان رضوي
13 خرداد 20:08
مرمت سد خاکی روستا... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : مركزي
13 خرداد 19:30
احداث بند و بندسار... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : هرمزگان
13 خرداد 19:30
عملیات احداث بند و بندسارخاکی منطقه چاه مسلم شهرستان... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : هرمزگان
13 خرداد 19:29
احداث بند و بند سار خاکی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : هرمزگان
13 خرداد 19:28
احداث بند و بندسار خاکی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : هرمزگان
13 خرداد 20:10
گشت و مراقبت حوزه ابخیز مایاران... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خوزستان
13 خرداد 19:34
گشت و مراقبت و اطلاع رسانی از حوزه جولکی شهرستان... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خوزستان
13 خرداد 19:20
ابیاری سنواتی با مرمت تشک... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : آذربايجان غربي
13 خرداد 20:35
عملیات ابیاری سنواتی با مرمت تشتک در گزنق ارومیه در سطح 90 هکتار... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : آذربايجان غربي
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه