تامین نیروی انسانی حفاظت پیرامونی نگهبانی کارخانه قند...

گروه: خدمات - نگهبانی و حفاظت -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری کرمانشاه - اسلام آباد غرب
 • استان برگزارکننده -
 • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • نوبت آگهی اول
 • نوع آگهی جدید
 • تاریخ ثبت آگهی 1398/6/20
 • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

تامین نیروی انسانی حفاظت پیرامونی نگهبانی کارخانه قند

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه