4000 عدد کارت تردد مدل های RO و NIFER...

گروه: تبلیغات ، چاپ و بسته بندی - چاپ ، تکثیر و صحافی -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری تهران - تهران
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/6/20
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

4000 عدد کارت تردد مدل های RO و NIFER

مناقصات مرتبط

25 شهریور 19:58
چاپ دفترجه ازدواج 10000 جلد... گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی | استان : تهران
25 شهریور 19:55
کارت درمان پذیرش لیزری 90 گرمی... گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی | استان : تهران
25 شهریور 19:22
چاپ پوشه اورژانس تریاژ 10000 پوشه... گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی | استان : کرمانشاه
25 شهریور 18:56
چاپ قبوض نقدصدقات... گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی | استان : گيلان
25 شهریور 18:39
چاپ و تکثیر اوراق... گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی | استان : اردبيل
25 شهریور 18:04
چاپ مطبوعات... گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی | استان : کردستان
25 شهریور 15:10
چاپ پوستر در نگهای مختلف و برگ دیالیز... گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی | استان : کرمانشاه
25 شهریور 14:15
چاپ بنر تبلیغاتی... گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی | استان : تهران
25 شهریور 13:10
ساخت و نصب400 مترمربع تابلو تبلیغاتی... گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی | استان : تهران
25 شهریور 13:12
انتخاب ساخت و نصب 400 متر مربع تابلو تبلیغاتی... گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی | استان : تهران
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه