4000 عدد کارت تردد مدل های RO و NIFER...

گروه: تبلیغات ، چاپ و بسته بندی - چاپ ، تکثیر و صحافی -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری تهران - تهران
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/6/20
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

4000 عدد کارت تردد مدل های RO و NIFER

مناقصات مرتبط

3 بهمن 19:29
تهیه نصب تابلو در تالاب چا... گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی | استان : کرمان
3 بهمن 18:48
چاپ و ساخت پاکت جشن نیکوکاری 233000 عدد... گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی | استان : قزوين
3 بهمن 17:42
تهیه اطلس گردشگری شهر... گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی | استان : آذربايجان غربي
3 بهمن 17:32
چاپ فرم دستورات پزشکی... گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی | استان : مركزي
3 بهمن 13:40
دفتر انتقال بیماران... گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی | استان : کرمانشاه
3 بهمن 13:40
دفتر تریاژ 50 عدد... گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی | استان : کرمانشاه
3 بهمن 13:30
تکثیر جزوه و صحافی... گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی | استان : تهران
3 بهمن 12:43
تعمیرات تابلو چلنیوم شعبه... گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی | استان : هرمزگان
3 بهمن 12:33
چاپ دو طرف فرم کاردکس... گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی | استان : قم
3 بهمن 12:13
چاپ و ساخت 233000 پاکت نیکوکاری... گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی | استان : قزوين
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه