تهیه اقلام فضای سبز اداری...

گروه: کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان - خرید کالا - گل و گیاه
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری تهران - تهران
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/6/20
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

تهیه اقلام فضای سبز اداری

مناقصات مرتبط

25 شهریور 19:18
گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : فارس
25 شهریور 19:17
گشت و حفاظت از اراضی ملی و تولید نهال شهرستان... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : فارس
25 شهریور 19:17
گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی شهرستان... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : فارس
25 شهریور 19:17
گشت و مراقبت از جنگلهای زاگرس... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : فارس
25 شهریور 19:16
گشت و مراقبت از جنگلهای... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : فارس
25 شهریور 18:31
پروژه های سیل زده ها فضای سبز سطح شهر... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : لرستان
25 شهریور 18:58
کپه کاری در حوزه های استحفاظی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : سمنان
25 شهریور 18:58
عملیات نظارت پروژه های ابخیزداری 8حوزه ابخیز... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : سمنان
25 شهریور 18:58
خرید بذر فتوسکا... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : سمنان
25 شهریور 19:00
بیولوژیک مکانیک بیومکانیک حوزه ابخیز... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : لرستان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه