خدمات طراحی تهیه حمل مصالح و تجهیزات و اجرای سیستمهای ایمنی اعلام و اطفا حریق و ایمن سازی معماری و سیستم برق رسانی پاساژ...

گروه: ابنیه و ساختمان - مهندسی و مشاوره -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری تهران - تهران
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/6/3
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خدمات طراحی تهیه حمل مصالح و تجهیزات و اجرای سیستمهای ایمنی اعلام و اطفا حریق  و ایمن سازی معماری و سیستم برق رسانی پاساژ

مناقصات مرتبط

6 بهمن 18:01
خرید تانک استیل ذخیره شیر-اجرای پروژه فونداسیون بارانداز انبار... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : اصفهان
6 بهمن 17:33
اجرای نرده و پیست دوچرخه سواری و پیاده رو... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : گلستان
6 بهمن 17:08
اجرای فاز دو اماده سازی محله سه شهر جدید... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خوزستان
6 بهمن 15:29
کاشت و نگهداری المانهای گل جشنواره... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان رضوي
6 بهمن 15:29
کاشت و نگهداری المانهای... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان رضوي
6 بهمن 15:28
کاشت و نگهداری المان های گل پارک... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان رضوي
6 بهمن 15:28
کاشت و نگهداری المانهای گل... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان رضوي
6 بهمن 15:28
کاشت و نگهداری المانهای گل چهار راه مخابرات... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان رضوي
6 بهمن 15:25
کاشت و نگهداری المانهای... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان رضوي
6 بهمن 15:25
کاشت و نگهداری المانهای گل... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان رضوي
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه