خدمات طراحی تهیه حمل مصالح و تجهیزات و اجرای سیستمهای ایمنی اعلام و اطفا حریق و ایمن سازی معماری و سیستم برق رسانی پاساژ...

گروه: ابنیه و ساختمان - مهندسی و مشاوره -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری تهران - تهران
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/6/3
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خدمات طراحی تهیه حمل مصالح و تجهیزات و اجرای سیستمهای ایمنی اعلام و اطفا حریق  و ایمن سازی معماری و سیستم برق رسانی پاساژ

مناقصات مرتبط

25 شهریور 19:57
نقاشی ساختمان 800 متر دیوار بدون سقف و رنگ اکریلیک... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
25 شهریور 19:54
مدیریت طرح پروژه اصلاح نمای شیشه ای... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
25 شهریور 20:00
بازسازی و اصلاح ساختمان... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
25 شهریور 20:01
عملیات سازه ابنیه... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
25 شهریور 19:49
عملیات دیوارکشی زمین پست... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
25 شهریور 19:54
مدیریت طرح پروژه اصلاح نمای شیشه ای... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
25 شهریور 19:52
انجام خدمات مدیریت طرح تاسیسات... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
25 شهریور 19:59
تعمیر و رنگ امیزی و تعمیرات پله های فلزی قرار ساختمان شماره 5 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
25 شهریور 19:50
اتومات کردن درب های پله فرار به صورت بیمارستانی... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
25 شهریور 19:09
احداث دیوار هدایت اب شهرک صنعتی... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : هرمزگان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه