پروژه اجرای عملیات ابخیزداری...

گروه: کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان - پیمانکاری - آبخیزداری، جنگلداری
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری بوشهر - بوشهر
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/6/3
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

پروژه اجرای عملیات ابخیزداری

مناقصات مرتبط

3 بهمن 19:34
احداث فضا سبز بین قبور ارامستان... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : فارس
3 بهمن 19:21
نهالکاری ابیاری مراقبت و نگهداری 30 هکتاری... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خوزستان
3 بهمن 18:37
ارائه خدمات در خصوص اجرای پروژه تجهیز تکمیل و ایجا زیرساخت های... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : گيلان
3 بهمن 17:51
اصلاح و نوسازی باغات در دهستان های... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : هرمزگان
3 بهمن 18:08
اجرای پروژه نهالکاری و ابیاری و مراقبت در منطقه حیوی شهرستان... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : هرمزگان
3 بهمن 17:50
اجرا پروژه نهالکاری وابیاری و مراقبت... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : هرمزگان
3 بهمن 17:50
اجرا پروژه نهالکاری ابیاری مراقبت در منطقه سیکویی شهر... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : هرمزگان
3 بهمن 17:26
خرید کود کمپوست... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : فارس
3 بهمن 15:27
بازپیرایی لچکی های ابتدایی بلوار... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان رضوي
3 بهمن 15:23
احداث فضا سبز حاشیه پل پرتوی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان رضوي
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه