پروژه اجرای عملیات ابخیزداری در حوزه ابخیز لاور رزمی...

گروه: کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان - پیمانکاری - آبخیزداری، جنگلداری
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری بوشهر - بوشهر
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/6/3
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

پروژه اجرای عملیات ابخیزداری در حوزه ابخیز لاور رزمی

مناقصات مرتبط

6 بهمن 15:25
کاشت و نگهداری المانهای گ... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان رضوي
6 بهمن 14:14
شناسایی فیتو پلانکنون های دریاچه و اندازه گیری تراکم و شناسایی پلانکتون های جانواری 200 نمونه... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : فارس
6 بهمن 14:12
اندازه گیری کربن دار گیاهان اب زی 120 نمونه... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : فارس
6 بهمن 13:50
پروژه های اجرایی عملیات ابخیزداری... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : آذربايجان غربي
6 بهمن 15:25
کاشت و نگهداری المان های... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان رضوي
6 بهمن 15:25
کاشت و نگهداری المانهای گل... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان رضوي
6 بهمن 15:25
کاشت و نگهداری المانهای... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان رضوي
6 بهمن 15:29
کاشت و نگهداری المانهای گل جشنواره... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان رضوي
6 بهمن 15:29
کاشت و نگهداری المانهای... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان رضوي
6 بهمن 15:28
کاشت و نگهداری المان های گل پارک... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان رضوي
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه