تامین هولوگرام استمپ...

گروه: کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط - لیبل و برچسب -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری تهران - تهران
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/6/3
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

تامین هولوگرام استمپ

مناقصات مرتبط

3 بهمن 19:20
چاپ اوراق بیمارستانی 44 ردیف-کاغذ انتخابی سامانه ای... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : اردبيل
3 بهمن 17:43
هشت برگ فرم واگذاری فضای سبز... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : مركزي
3 بهمن 17:28
فرم مشاوره کاندید... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : کرمانشاه
3 بهمن 13:41
فرم اخذ رضایت اگاهانه... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : کرمانشاه
3 بهمن 13:41
فرم خلاصه پرونده... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : کرمانشاه
3 بهمن 13:40
فرم گزارش عمل جراحی الکترونیکی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : کرمانشاه
3 بهمن 13:40
برگ سیر بیماری... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : کرمانشاه
3 بهمن 13:30
خرید لیبل خونگیری 15 *50 م م... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
3 بهمن 12:42
برگ مشاوره بیهوشی و عمل جراحی بیمار سایزa5... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : هرمزگان
3 بهمن 12:46
برگ معرفی بیمار به واحد اکو از کلینیک هرمز سایز 8*3... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : هرمزگان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه