مدل تمام تنه فیگور عضلات مرد...

گروه: خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری - تجهیزات و وسایل ورزشی -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری مركزي - ساوه
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/6/2
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

مدل تمام تنه فیگور عضلات مرد

مناقصات مرتبط

3 بهمن 17:42
خرید و نصب چمن مصنوعی محله گنابی بندر... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : هرمزگان
3 بهمن 15:25
حمل و نصب المان باغ بازیافتی... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : خراسان رضوي
3 بهمن 15:22
ساخت حمل و نصب المان باغ بی نهایت... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : خراسان رضوي
3 بهمن 15:24
ساخت حمل و نصب المان قصه های شبانه... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : خراسان رضوي
3 بهمن 15:24
ساخت حمل نصب المان گل قرمزی... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : خراسان رضوي
3 بهمن 15:26
ساخت حمل نصب المان سایبان لانه زنبوری... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : خراسان رضوي
3 بهمن 15:04
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : هرمزگان
3 بهمن 15:04
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : هرمزگان
3 بهمن 15:07
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال بندر چارک ش... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : هرمزگان
3 بهمن 15:04
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال بندر گریر شهر بند... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : هرمزگان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه