اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور زردویی...

گروه: نفت ، گاز و پتروشیمی - پیمانکاری - شبکه های انتقال گاز
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری کرمانشاه - كرمانشاه
 • استان برگزارکننده -
 • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • برآورد مالی 71,860,291,846 ریال
 • مهلت ارسال مدارک 1398/6/16
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • نوبت آگهی اول
 • نوع آگهی جدید
 • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/28
 • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور زردویی

مناقصات مرتبط

25 شهریور 18:41
اجرای شبکه داخلی گاز در شهرکهای صنعتی... گروه : نفت ، گاز و پتروشیمی | استان : همدان
25 شهریور 18:35
تکمیل شبکه گازرسانی به فاز شرقی شهرک... گروه : نفت ، گاز و پتروشیمی | استان : مركزي
25 شهریور 18:17
احداث خط تغذیه گاز شهرک گلخانه ای... گروه : نفت ، گاز و پتروشیمی | استان : تهران
25 شهریور 14:15
ایستگاه تقلیل گاز 80 هکتاری... گروه : نفت ، گاز و پتروشیمی | استان : تهران
25 شهریور 13:02
خرید ایستگاه های مترینگ... گروه : نفت ، گاز و پتروشیمی | استان : يزد
25 شهریور 13:02
خرید ایستگاه های مترینگ... گروه : نفت ، گاز و پتروشیمی | استان : يزد
25 شهریور 13:02
ساخت الکتروپمپ پروژه 6 مخزن... گروه : نفت ، گاز و پتروشیمی | استان : هرمزگان
25 شهریور 12:48
اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور... گروه : نفت ، گاز و پتروشیمی | استان : کرمانشاه
25 شهریور 12:44
تهیه مصالح و اجرای عملیات گازرسانی به شهرک صنعتی... گروه : نفت ، گاز و پتروشیمی | استان : کرمان
25 شهریور 12:41
خرید COILED TURBINE REEL... گروه : نفت ، گاز و پتروشیمی | استان : خوزستان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه