خرید PUMP LEWA...

گروه: نفت ، گاز و پتروشیمی - خرید کالا - پمپ و الکتروپمپ گازی
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری بوشهر - عسلویه
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/26
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خرید PUMP LEWA

مناقصات مرتبط

25 شهریور 18:41
اجرای شبکه داخلی گاز در شهرکهای صنعتی... گروه : نفت ، گاز و پتروشیمی | استان : همدان
25 شهریور 18:35
تکمیل شبکه گازرسانی به فاز شرقی شهرک... گروه : نفت ، گاز و پتروشیمی | استان : مركزي
25 شهریور 18:17
احداث خط تغذیه گاز شهرک گلخانه ای... گروه : نفت ، گاز و پتروشیمی | استان : تهران
25 شهریور 14:15
ایستگاه تقلیل گاز 80 هکتاری... گروه : نفت ، گاز و پتروشیمی | استان : تهران
25 شهریور 13:02
خرید ایستگاه های مترینگ... گروه : نفت ، گاز و پتروشیمی | استان : يزد
25 شهریور 13:02
خرید ایستگاه های مترینگ... گروه : نفت ، گاز و پتروشیمی | استان : يزد
25 شهریور 13:02
ساخت الکتروپمپ پروژه 6 مخزن... گروه : نفت ، گاز و پتروشیمی | استان : هرمزگان
25 شهریور 12:48
اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور... گروه : نفت ، گاز و پتروشیمی | استان : کرمانشاه
25 شهریور 12:44
تهیه مصالح و اجرای عملیات گازرسانی به شهرک صنعتی... گروه : نفت ، گاز و پتروشیمی | استان : کرمان
25 شهریور 12:41
خرید COILED TURBINE REEL... گروه : نفت ، گاز و پتروشیمی | استان : خوزستان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه