خرید کنتور تکفاز دیجیتال...

گروه: برق - خرید کالا - کنتور برق
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری مازندران - ساري
 • استان برگزارکننده -
 • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مهلت ارسال مدارک 1398/6/10
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • نوبت آگهی اول
 • نوع آگهی جدید
 • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/22
 • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خرید کنتور تکفاز دیجیتال

مناقصات مرتبط

18 خرداد 10:19
بازدید تعمیرات و نگهداری سیستم اتوماسیون پست ها شامل تجهیزات تله متری- مخابراتی و تجهیزات مرتبط فشار متوسط... گروه : برق | استان : تهران
18 خرداد 10:20
راهبری تعمیرات ونگهداری سیستم برق 400 هرتز و DGS... گروه : برق | استان : تهران
18 خرداد 10:09
نصب 48 مگاوار بانک خازنی در ایستگاههای فوق توزیع... گروه : برق | استان : مازندران
18 خرداد 09:59
خرید تابلو ترمینال بدنه کامپوزیتی 160 امپری... گروه : برق | استان : تهران
18 خرداد 09:59
خرید انواع کابل انشعابات... گروه : برق | استان : تهران
18 خرداد 09:40
احداث پست مدولار 66/20 کیلوولت... گروه : برق | استان : بوشهر
18 خرداد 09:36
عملیات سنگ چینی و احداث دیوار حفاظتی... گروه : برق | استان : هرمزگان
18 خرداد 09:38
واگذاری تامین نیرو و خدمات اداری انبار داری و... گروه : برق | استان : مازندران
18 خرداد 09:41
احداث پست مدولار 66/20 کیلوولت... گروه : برق | استان : فارس
18 خرداد 09:51
راهبری تعمیرات و نگهداری سیستم برق 400 هرتز و dgs... گروه : برق | استان : تهران
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه