لیبل گذاری کابلهای تغذیه نیرو...

گروه: مخابرات و الکترونیک - پیمانکاری مخابرات -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری زنجان - زنجان
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/22
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

لیبل گذاری کابلهای تغذیه نیرو

مناقصات مرتبط

23 آذر 19:32
سامانه تلفن گویا و نظر سنجی ارباب رجوع تلفنی همراه با سخت افزار و نرم افزار... گروه : مخابرات و الکترونیک | استان : فارس
23 آذر 19:22
انجام خدمات اسکادای پستها در مرکز دیساچینگ... گروه : مخابرات و الکترونیک | استان : خراسان رضوي
23 آذر 18:27
خرید کارت pri... گروه : مخابرات و الکترونیک | استان : تهران
23 آذر 19:02
بهینه سازی تهیه بروز رسانی نقشه های... گروه : مخابرات و الکترونیک | استان : بوشهر
23 آذر 18:54
52000 قطعه کارت خام بانکی... گروه : مخابرات و الکترونیک | استان : لرستان
23 آذر 18:37
حفاری کابلکشی فیبر نوری در مسیر... گروه : مخابرات و الکترونیک | استان : کرمان
23 آذر 18:06
پروژه اجرای باقیمانده فاز یک USO مسیر تو... گروه : مخابرات و الکترونیک | استان : گيلان
23 آذر 15:06
انجام خدمات نگهداری و بینه سازی سایتهای همراه اول استان... گروه : مخابرات و الکترونیک | استان : خوزستان
23 آذر 14:13
بهینه سازی سیستمهای تغذیه نیرو جهت مراکز... گروه : مخابرات و الکترونیک | استان : گلستان
23 آذر 14:09
تلفن وباکس اصلی جهت واحد MCMC فوریت های پزشکی... گروه : مخابرات و الکترونیک | استان : کرمان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه