قرارداد بریده جراید...

گروه: فن آوری اطلاعات - اتوماسیون اداری -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری تهران - تهران
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/22
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

قرارداد بریده جراید

مناقصات مرتبط

27 مرداد 09:32
خرید تجهیزات سایت پشتیبان... گروه : فن آوری اطلاعات | استان : تهران
27 مرداد 09:35
خرید پهنای باند اختصاصی اینترنت... گروه : فن آوری اطلاعات | استان : کرمان
27 مرداد 09:32
خرید تجهیزات سایت پشتیبان... گروه : فن آوری اطلاعات | استان : تهران
27 مرداد 09:31
ارائه خمات پشتیبانی نگهداشت سیستم های و تجهیزات رایانه ای... گروه : فن آوری اطلاعات | استان : تهران
27 مرداد 08:45
شناسایی طراحی و تولید نرم افزار سامانه جامع اموال تملیکی... گروه : فن آوری اطلاعات | استان : تهران
27 مرداد 08:44
تین کلاینت اچ پی... گروه : فن آوری اطلاعات | استان : تهران
27 مرداد 08:43
مانیتور... گروه : فن آوری اطلاعات | استان : تهران
26 مرداد 19:14
خرید ذخیره ساز و متعلقات storage... گروه : فن آوری اطلاعات | استان : اصفهان
26 مرداد 19:11
میزبانی سایت اینترنتی فدراسیون... گروه : فن آوری اطلاعات | استان : تهران
26 مرداد 19:10
توسعه و برنامه نویسی سامانه مسابقات... گروه : فن آوری اطلاعات | استان : تهران
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه