ارماتور بندی قالب بندی بتن ریزی سگمنت دو پروژه تقاطع غیر همسطح چپگرد...

گروه: ابنیه و ساختمان - پیمانکاری - احداث فونداسیون ، بتن ریزی و کفسازی
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری فارس - شيراز
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/20
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

ارماتور بندی قالب بندی بتن ریزی سگمنت دو پروژه تقاطع غیر همسطح چپگرد

مناقصات مرتبط

29 مرداد 13:23
خرید کف فرش بتنی معابر سح شهر اراک... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : مركزي
29 مرداد 13:19
اجرای طرح بهسازی معابر زیرسازی اسفالت و... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : مركزي
29 مرداد 13:31
پروژه عملیات راهبری تعمیر و نگهداری ساختمان ها تجهیزات تاسیسات... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : هرمزگان
29 مرداد 13:17
تهیه مصالح و اجرای بهسازی و بازسازی دو دستگاه ساختمان ویلایی... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : هرمزگان
29 مرداد 13:18
اجرای دیوار پیش ساخته بتنی ایستگاه های... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : مركزي
29 مرداد 13:20
واگذاری پروژه احداث اماکن ورزشی... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : مركزي
29 مرداد 13:20
واگذاری پروژه بوستان روستایی... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : مركزي
29 مرداد 13:23
خرید کف فرش بتنی معابر سح شهر اراک... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : مركزي
28 مرداد 20:17
انتخاب مشاور در خصوص طراحی و استقرار سیستم مدیریت انرژی... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
28 مرداد 20:17
تکمیل ساختمان محوطه و دیوار حصار دادسرای عمومی... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : لرستان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه