احداث ساختمان مرکزی ستاد شرکت...

گروه: ابنیه و ساختمان - پیمانکاری - احداث فونداسیون ، بتن ریزی و کفسازی
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری البرز - کرج
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/19
  • سایر ارزیابی کیفیت

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

احداث ساختمان مرکزی ستاد شرکت

مناقصات مرتبط

27 مرداد 15:28
انتخاب مشاور برای ارائه خدمات بازطراحی براورد بازبینی تکمیل ارائه نقشه های اجرایی و تنظیم اسناد مناقصه... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان رضوي
27 مرداد 15:25
تهیه و اجرای سیم خاردار حلقوی 100 متری محوطه ساختمان... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان رضوي
27 مرداد 15:22
ساخت ساختمان حفاظت فیزیکی... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان رضوي
27 مرداد 15:20
خدمات باز طراحی براورد بازبینی تکمیل ارایه نقشه های اجرایی و تنظیم اسناد... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان رضوي
27 مرداد 15:20
تخریب و تکمیل بنا با راه اندازی تاسیسات... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان رضوي
27 مرداد 15:13
1800 بلوک بتنی ابشخوار... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : مركزي
27 مرداد 15:12
نوسازی و بهسازی ساختمان مایکروویو... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : مركزي
27 مرداد 14:49
عملیات تکمیلی ساختمان MRI استروک سنتر... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : کرمانشاه
27 مرداد 14:47
طراحی مدرسه یا مجتمع اموزشی سبز... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : کرمانشاه
27 مرداد 14:48
سرامیک موزاییک تایل گچی... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : کرمانشاه
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه