تکثیر فرم A4 یکرو سبز رنگ اندونزی 80 گرم به تیراژ 10000-تکثیر دو فرم A4 به تیراژ 35000...

گروه: کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط - فرمهای کاغذی ، کامپیوتری و بهم پیوسته -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری تهران - تهران
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/16
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

تکثیر فرم A4 یکرو سبز رنگ اندونزی 80 گرم به تیراژ 10000-تکثیر دو فرم A4 به تیراژ 35000

مناقصات مرتبط

8 بهمن 18:11
کاغذ تحریر معمولی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : البرز
8 بهمن 17:31
8 برگ فرم واگذاری فضا سبز بیمارستان... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : مركزي
8 بهمن 17:19
کاغذ a4... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : کرمانشاه
8 بهمن 15:52
کاغذ A4... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : فارس
8 بهمن 00:19
چاپ فرم و دفتر... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : فارس
7 بهمن 20:54
پالت چوبی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : مازندران
7 بهمن 21:10
درب پالت چوبی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : مازندران
7 بهمن 17:15
خرید چوب و چندلایی روسی و مالزی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
7 بهمن 14:46
فرم ثبت نام دهنده... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : کرمانشاه
7 بهمن 14:49
تنظیم لیست فلاپی نسخ مرکز بهداشت... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : کرمانشاه
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه